Nu en eerder

-Jaarrond rondleidingen mogelijk en gelegenheidsexpo’s O kijk hier! bij lokale/Zeeuwse events.-
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gelegenheids-voorjaarsexpo Zierikzee, ‘O kijk, foto`s van ver voor de school hier stond!’,
van 15 mei t/m 2 juni,
in de glazen gang tussen de openbare bib en het Pieterzeeman (Hatfieldpark 1), 

ter gelegenheid van de reunie op 2 juni van de school.

Een vogelblik op Zierikzee rond 1900, met op de achtergrond nog akkers in plaats van een nieuwbouwwijk.
Rechtsachter staat nu het Pontes Pieterzeeman, waar de expo hangt.

Te zien zijn foto`s en meer over Poort-Ambacht voor de wijk en de school daar werden gebouwd. Daarbij onder andere enkele zeldzame foto`s van rond 1900 van de stad in vogelvlucht, waarop te zien is dat deze nog is omringd met akkers. Waar nu de school en de wijk staan werd eeuwenlang de grond verbouwd met paardenkracht. Er zijn opvallend weinig boerderijen te zien. Die lagen vaak binnen de wallen of de grond was zelfs van echte stadjers die deze dan lieten bewerken of verpachtten. Op de laatste foto van deze serie is te zien dat net de grond voor de school bouwrijp was gemaakt.
Deze keer niet 24/7 te bekijken maar wel heel veel uren.
Klik voor de openingstijden en een satelietfoto met de locatie HIER naar de pagina over Zierikzee.
En klik voor meer info over de openbare bib HIER:  oosterschelde.biblio-shop.nl/activiteiten/

(Deze editie krijgt op een later tijdstip nog een vervolg.)


Voorjaarsexpo – Burgh-Haamstede, vanaf 10 maart.
Bij de tijdelijke, speciale etalage-locatie Noordstraat 6 (bij Voorheen Funtastic)


Ook hier is te zien een serie van 8 paneeltjes, met vergrote foto`s van rond 1900. Deze hier van de Noordstraat en de aansluitende ‘kasteelzijde’ van de Ring. 
Zie ook: www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/o-kijk-dat-zijn-die-oude-foto-s-van-hier
Klik voor de satelietfoto met de locatie HIER naar de pagina over Haamstede.


Voorjaarsexpo – Brouwershaven, vanaf eerste Paasdag, 1 april.
bij het Tonnenmagazijn, hoek Oude Haven – Nieuwe Jachthaven.


Een serie foto`s van rond 1900, van de Oude Haven en de aansluitende Markt.
Klik voor de satelietfoto met locatie HIER naar de pagina over Brouwershaven.


Eerder:


Speciale gelegenheids-voorjaarsexpo Zierikzee,
‘O kijk hier, een glimp van 800 jaar terug!’
van 1 t/m 12 mei, in de etalage Havenplein 8-10,
ter gelegenheid van de viering op 12 mei van 800-jaar-stadsrechten.


Voor deze expo is er op zoek gegaan naar wat er nog te zien is van het Zierikzee dat de stadsrechten kreeg. Van zolang terug is er heel weinig behouden gebleven van een stad als deze. Huizen waren, op een kleine kerk en een klein ‘kasteel’ na, van hout en stro en dergelijke gemaakt en zijn al lang gecomposteerd. Toch hebben we als Stichting Vlam een aantal bijzondere foto`s op weten te graven, die hier nog nooit te zien waren of alleen decennia terug. Zo is er een scan te zien van de originele Oorkonde uit 976, van de toen machtige, Gentse abdij, waarin Zierikzee voor het eerst genoemd wordt. Dat toen nog als Creka = kreek, naar de kreek de Ee, waarvan nu de oude haven nog rest. Ook hangen er enkele foto`s van oude opgravingen, die eerder in de stad zijn gedaan, waarmee er een kijkje is te nemen onder de grond waar een enkel nagebleven spoor gevonden is. Het meest bijzondere beeld is daarbij dat van het een vrijgelegd boomstamgraf uit ca de 10e eeuw.
Deze expo is er vanuit een voorstudie, voor komend jaar wordt er doorgewerkt aan een uitgebreidere versie.

 Klik op het zegel voor de uitgetypte tekst van de oorkonde, de vertaling-in-wording en eerste toelichting.

Zie ook: www.pzc.nl/schouwen-duiveland/oorkonde-op-perkament-publiekstrekker-expositie
en
 www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/418571/o-kijk-hier-een-glimp-van-800-jaar-terug


4 mei. Mogelijkheid van een eigen herdenkingswandeling langs de Struikelstenen.
Op Schouwen-Duiveland in Zierikzee en Burgh-Haamstede

08_IMG_0052

Een bijzondere gelegenheid om een wandeling te maken langs de struikelstenen, die ook op Schouwen-Duiveland liggen, in de stoep voor huizen, waar voor de oorlog Joodse families woonden. De stenen zijn gelegd op initiatief van Stichting Struikelstenen Zeeland.
 Voor de adressen in Zierikzee en een in Burgh-Haamstede: struikelstenenzeeland.nl/adressen/2/
Voor meer over de families en hun geschiedenis:  struikelstenenzeeland.nl/category/verhalen/


‘O kijk, Koninginnedag vroeger hier!’ 20-29 april, week rond Koningsdag
Speciale gelegenheids-voorjaarsexpo Zierikzee – Havenplein 8-10
Speciale gelegenheidsspots op de voorjaarsexpo`s in Haamstede, Noordstraat 6. en  in Brouwerhaven. Oude Haven Noordzijde 38


In Zierikzee hangt een serie themafoto`s in de etalage van Havenplein 8-10 (VH De Marskramer)
In Burgh-Haamstede, bij Voorstraat 6, en in Brouwershaven, achter de ramen van het  Tonnenmagazijn, hangt bij beide Previewexpo`s een enkele foto van zulke vroegere lokale Koninginnedagfeesten.
Ook rond 1900 werden er optochten, spelen en versierwedstrijden georganiseerd en hingen de straten vol vlaggen. Op de foto een vrolijke optocht in Brouwershaven ter ere van koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van Koning Willem-Alexander.
Alles is weer 24/7, vrij te bekijken.


Voorjaarspreview Zierikzee, O kijk. oude foto`s van het Havenplein, van 1 maart – 21 april
Bij de tijdelijke, speciale etalage-locatie Havenplein Zuidzijde 8-10 (bij Voorheen De Marskramer)
(Daarna gelegenheidsvarianten, waarvan de eerste twee ook op deze locatie._

Te zien is een serie van 8 paneeltjes met foto`s van het Havenplein van 100 jaar oud of meer. Straatbeelden uit de tijd dat vervoer nog per paardenkoets ging, kinderen allemaal graag op de foto wilden, verkopers met handkarren hun waren verkochten en ook toen al werd het plein natuurlijk gebruikt bij feestdagen.  Zie ook de pagina over Zierikzee.
Er zijn hier varianten zijn ter gelegenheid van Koningsdag en de viering van Zierikzee-800-jaar-stadsrechten.
Klik voor de satelietfoto met locatie HIER naar de pagina over Zierikzee


Paasvakantie: Voorjaars-Previewexpo`s in Zierikzee, Burgh-Haamstede en Brouwershaven.

Allen 24/7 vrij te zien, ook tijdens de Paasmarkten. Zie verder hieronder en op de pagina`s over die kernen.
De Previews lopen tot eind mei en lopen daarna over in de Zomerexpo`s.


Start van de eerste Voorjaarspreview-expo’s.
Daarbij komt er elke paar weken een bij, waarna deze overgaan in de uitgebreidere zomerexpo.
|Bij speciale gelegenheden, zoals Koningsdag, Zierikzee-800, zomerevents zijn er ook nog afwisselingen en/of speciale spotlights op panelen.
Op 1 maart in Zierikzee.
Op 10 maart in Haamstede
Op 1 april in Brouwershaven.


12-24 februari, bij IJsbaan Havenplein Zierikzee
Mini-winterexpo met oude schaatsfoto`s (Havenplein, raam Xenos) 


In Zierikzee is vlak bij de ijsbaan op het Havenplein als gelegenheidsexpo een mini-winter-versie te zien met enkele foto`s van schaatsen in Zierikzee rond 1900. Zwierend schaatsen op de gracht in lange rokken en een klompenrace op het ijs voor de jeugd, ook toen gaf schaatsen net zoveel plezier.
Voor meer info over het schaatsen nu: www.zeelandhoudtvanschaatsen.nl/ijsbaan-zierikzee.html  (foto nu: Ricardo Kievit)


Half januari 2018 – half februari 2018 – Rioolwerkzaamheden met blootkomen oud gewelf,
Zierikzee, kruispunt Mol-Dam: 
‘O kijk, die opgraving van hier!’


Een kleine gelegenheidsexpositie, n.a.v. de herontdekte oude gewelven onder de Mol, die recent bloot kwamen bij rioolwerkzaamheden. Een soort ondergronds monument uit de tijd dat het water nog onder de straat doorliep van de Oude Haven naar de Schuithaven. Met oude foto`s die nog een glimp laten zien van de vroegere situatie en met een nieuwe foto waarop dus een glimp te zien is van wat er nu nog bleek over te zijn van die vroegere situatie. (Deze kleine versie is gerealiseerd als een voorschot op de komende, weer wat uitgebreidere, zomerexpo. Als er nog wat extra middelen komen wordt deze speciale editie nog wat verdere uitgebreid.)


7 januari 2018, Nieuwjaarsbijeenkomst voor de wijk Poort-Ambacht (Plan West en Waterwijk)
‘O kijk, foto`s van ver voor de wijk hier stond!’
Doop van deze editie als gelegenheidsexpo van 1 avond, in de gang van het Pontes Pieterzeeman
(Bij meer steun zal deze wat verder uitgroeien en ‘op tour’ door de wijk gaan.)


Met enkele bijzondere foto`s, een hele oude kaart en zo meer uit de eeuwen dat er akkerland was, waar nu de wijk staat. Met de bouw van de wijk is in de jaren zeventig gestart en deze heeft zich daarna steeds verder uitgerold. Wie 50 is of ouder kan die akkers dus ook nog wel met eigen ogen hebben gezien. Voor iedereen die jonger is, kan het een blikopener zijn, hoe Zierikzee (en heel Nederland) in deze decennia is veranderd.


27-28-29 december 2017, Dickensdagen Zierikzee
Een Dickens-editie van de raam-expo ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!
Op het ‘pleintje’ van het kruispunt De Mol-Schuithaven-Dam-Melkmarkt

  
Voor de Dickensdagen in Zierikzee organiseren we een speciale, eerste, kleine wintereditie ‘O kijk, die oude winterfoto`s van hier!’ met winterbeelden van 100 jaar geleden: zwierige schaatsen in lange jurken op de Versche Gracht, Dickensiaanse beelden van straatventers met hun waren, de lokale winkel van een Vadertje Tijd en meer. Dit achter de ramen bij de 4 hoekpanden op het kruispunt Mol-Schuithaven-Melkmarkt-Dam. Deze expo is mede mogelijk gemaakt door InZzee. Deze gelegenheidsversie zal in in de hele (school)kerstvakantie te zien zijn.
(Groei in een komend jaar is een optie, zo ook een vergelijkbare versie in andere kernen. Elke extra bijdrage die daarvoor binnenkomt kan direct, en in overleg, worden ingezet. Dat telt ook voor de zomerexpo’s en andere gelegenheidsexpo`s.)
Zie voor het hele programma van die dagen: http://www.dickensdagen.nl/
Zie ook: https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/320564/o-kijk-foto-s-van-winters-zierikzee-rond-19001 november – 2 januari/24 februari ‘O Kijk naar de Kijkers’ in Zorgcentra
Nu na afsluiting van de zomerexpo 2017 is een deel van de expo O kijk hier! naar zorgcentra.

Afbeeldingsresultaat voor cornelia zierikzee
In de Cornelia in Zierikzee zijn de oude foto`s van Zierikzee en Brouwershaven te bekijken.
Hier hangen ze in de lange gang van het grand-café naar de afdelingen. (Op verzoek verlengd tot 24 februari.)
Bij Duinen in Burg-Haamstede zijn de oude foto`s van Haamstede te bekijken.
Hier zijn ze geëxposeerd achter de ramen van de recreatie/eetzaal van het hoofdgebouw.


27-28-29 oktober 2017,
Langste Nacht – Nacht van de Nacht – Halloween&Allerzielen
Het laatste weekend van oktober is ook het laatste weekend van de zomerexpo van O kijk hier! 2017. Dit is óók het weekend van de Langste Nacht (de klok gaat weer terug 3.00>2.00), van de Nacht van de Nacht (geniet van het nachtleven) en het weekend voor Halloween en Allerzielen).  Extra leuke redenen voor een avondwandeling langs de foto`s èn om te kijken of u nog verhalen over mensen er mensen kunt insturen over mensen die op de foto`s staan.

Verhalen over geluk en tegenspoed zijn welkom, maar ook gewone extra informatie. Deze kunnen ingestuurd via stichtingvlam@gmail.com

Afbeeldingsresultaat voor de klok gaat terug             logo 2017                 


Oktober, Landelijke Maand van de Geschiedenis 2017 met thema Geluk
Natuurlijk ook met ‘O kijk hier!’ in Colijnsplaat, Burgh-Haamstede, Brouwershaven en Zierikzee.

Dit jaar met als thema Geluk en ‘O kijk hier!’ met straatbeelden uit goede tijden en soms minder gelukkige tijden.
Klik hier voor dat en het hele programma. 


Sint Lievenmonsterkerk in brand op 6 oktober 1832
Nu 185 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 oktober 1832 vliegt de grote kerk in Zierikzee in de brand. Dit nadat een heet potje in de dakgoot omwaait, dat de loodgieter daar gemakshalve had laten staan. Dit gebeurde nog net voor de fotografie echt in gebruik was, nog net in de tijd dat er dan etsen werden gemaakt. Omdat het een markant moment is, is hiervan zo`n geëtste afdruk, als oudste afbeelding, opgenomen in de serie van ‘O kijk hier!’ in Zierikzee. Deze hangt achter een raam van Poststraat 49, naast de Nieuwe Kerk. Binnen enkele jaren stond de Nieuwe kerk er, ook groot, maar lang niet zo groot als de vorige. Op het Kerkplein is in de bestrating, met stenen, aangegeven hoe groot de kerk indertijd was.
Klik HIER voor een uitgebreid verhaal dat staat op de site van Zierikzee-Monumentenstad van Jaap Roskam: www.zierikzee-monumentenstad.nl/SINTLIEVENSMONSTERKERK.


De expo ‘O kijk hier! – 2017 loopt t/m 31 oktober
Alleen in Zierikzee zo`n mooi digitaal bord met een aankondiging, maar de expo loopt net zo mooi door in Brouwershaven, Burgh-Haamstede en Colijnsplaat. Een leuke gelegenheid voor een nazomer of herfstwandeling met aanleiding om herinneringen op te halen. Ook met visite.


Zaterdag 9 september Open Monumentendag

Iedereen is van harte welkom a.s zaterdag voor Monumentendag en voor een wandelingetje langs “O kijk dat zijn die oude foto`s van hier!”. Foto`s van 100 jaar of ouder zijn te zien op de locatie waar ze gemaakt zijn, in etalages en achter ramen.
Burgh-Haamstede rond De Ring van Haamstede
Zierikzee van Kerkplein (Fizi) tot Kraanplein
Brouwershaven: rond de Oude Haven, de Markt en bij de Grote Kerk en de oude school.
Colijnsplaat door de hele Voorstraat van de kop bij de Haven tot de kop bij de Kerk.
Extra verhalen en info over vroeger, die boven komt borrelen bij het zien van de foto`s is van harte welkom en kan ingestuurd via stichtingvlam@gmail.com


– Zaterdag 12 augustus Colijnse dagen in Colijnsplaat
Een echt leuk en echt passend themafeest, met van alles wat en natuurlijk ook
een heel logische rede voor een rondje langs de raam-expo ”O kijk hier!’ in de Voorstraat.
Meer info op: http://www.colijnsplaatsedagen.nl/


De hele zomervakantie,
   voor iedereen die door de stad flaneert,

ook tijdens alle zomermarkten, minifestivals en andere evenementen in de centra
en voor bij de tours langs monumenten,
nu al in Colijnsplaat, Zierikzee, Brouwershaven en Burgh-Haamstede.


-Zaterdag 8 juli, de jaarlijkse Solex-race door Colijnsplaat.
Dwars door de Voorstraat waar het publiek direct ook midden in ‘O kijk hier!’ staat.

Klik voor meer info op:  http://www.noordbevelandtoerisme.nl/modules/wiwimod/index.php?page=solexrace


-Zaterdag 8 juli, Centree-feest, Zierikzee
Met retro-muziek, -spelletjes en -versnaperingen en n.b. juist bij het ene startpunt van ‘O kijk hier!’.

Klik voor het programma op:  http://www.centree.nl/


-Zaterdag 8 juli, Brouwse Dag.
Met muziek en nostalgie en natuurlijk kan er ook een rondje ‘O kijk hier’ gedaan.

Klik voor de site met meer info over programma op:  www.brouwsedag.nl


-Zaterdag 8 juli, opening zomereditie Noord-Beveland in Colijnsplaat

De openingshandeling van de zomereditie ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier! -2017 op Noord-Beveland is verricht door de burgemeester van Noord-Beveland, de heer Delhez, begeleid door zijn echtgenote, dit bij Voorstraat/Kerkplein. O kijk hier! is dit jaar voor het eerst ook op Noord-Beveland met de opstart in Voorstraatdorp Colijnsplaat. Van de ene kop van de Voorstraat, bij de Haven, tot de andere kop, bij de kerk, zijn nu ook hier in etalages foto`s te zien van zo`n 100 jaar oud steeds bij de plaats waar ze ooit gemaakt zijn. Wie banden heeft op zowel Noord-Beveland als op Schouwen-Duiveland of wie gewoon een aanleiding zoekt om nog wat verder op te gaan, heeft nu een extra leuke rede om zowel ‘thuis’ of in ‘de verblijfplaats’ te kijken als om naar de ‘overkant’ te gaan.
 Aansluitend aan de officiële opening kon iedereen natuurlijk een wandeling maken langs de foto`s.


-Vrijdag 30 juni Opening zomereditie Schouwen-Duiveland in Brouwershaven


De openingshandeling van de zomereditie ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier! -2017 op Schouwen-Duiveland is verricht door de bovenbouwer van De Schoener, de basisschool van Brouwershaven. Dit op vrijdag 30 juni bij de Muziektent op de Markt.
Na de opening was er een speciale wandeling voor de leerlingen en hun gasten langs de foto`s en natuurlijk een ‘drankje’.
De expositie is er dit jaar in gegroeide vorm. Hij loopt deze keer langs de Oude Haven zuid-zijde langs de Markt, met een zijpaadje naar de (oude) school en de Grote kerk en dan langs de Oude Haven noord-zijde (maar kan in willekeurige volgorde bekeken worden.). Alle foto`s zijn minstens honderd jaar oud en hangen weer juist bij de plek waar ze ooit gemaakt zijn. Tijden het seizoen kunnen extra verhalen en/of info over de foto`s ingestuurd worden, ook om te delen op de site.
 Aansluitend aan de officiële opening is er voor de leerlingen en hun gasten een speciale wandeling langs de foto`s.


-Woensdag 31 mei 2017 Paardenmarkt (Paeremart) Zierikzee

De eerste Jaar- en Paardenmarkt in Zierikzee is al in de 14 eeuw gehouden. Tot de oorlog was de handel in paarden en kleinvee ook echt een belangrijke functie van deze markt. Daarnaast kwamen er op jaarmarkten al tijden steeds meer ‘volksvermakelijkheden’ en kramen met ‘spelen’ of , de kermis, met allerlei optredens, kabinetten met rariteiten, maar ook danssalons. Na de oorlog verdwenen paarden natuurlijk snel door de mechanisering bij de boeren en het gewoner worden van auto`s. De jaarmarkt en een kleine kermis bleven en intussen is er ook weer geruime tijd een kleine paardenschouw en demonstratie van passende ambachten, nu als folklore. Natuurlijk waren er vroeger in veel plaatsen jaar- en paardenmarkten, nu is die in Zierikzee een echte attractie.
Bij deze gelegenheid is er een kleine speciale gelegenheidsexpo van ‘O kijk hier!’ waarbij een echt kijkje te zien is van de Jaar- en Paardenmarkt en bijbehorende kermis van zo`n 100 jaar geleden. Dit achter de ramen van De Oude Muziekschool in de Poststraat, naast het kerkplein, bij de paardenkeuring door de Men-vereniging en het ringrijden.
Voor meer verhaal over de geschiedenis verwijzen we graag naar de heel interessante site  www.zierikzee-monumentenstad.nl/kk_2900008.html/


– 4 mei. Mogelijkheid van een eigen herdenkingswandeling langs de Struikelstenen.
   Zierikzee – Burgh-Haamstede (1 locatie) – Middelburg.

08_IMG_0052

Een bijzondere gelegenheid om een wandeling te maken langs de struikelstenen, die in het centrum van Zierikzee liggen, in de stoep voor huizen, waar voor de oorlog Joodse families woonden. De stenen zijn afgelopen winter gelegd op initiatief van Stichting Struikelstenen Zeeland, als onderdeel van een Europees project.
 Voor de adressen in Zierikzee en een in Burgh-Haamstede: struikelstenenzeeland.nl/adressen/2/
Voor meer over de families en hun geschiedenis:  struikelstenenzeeland.nl/category/verhalen/
(Binnen Zeeland zijn er ook nog struikelstenen in Middelburg).


-Koningsdag 2017 en de drie dagen van de aanloop er naar toe.

De opening van het nieuwe buitenseizoen van O kijk hier! dit jaar al op Koningsdag met twee kleine bijdragen.

In Zierikzee met een speciale Koningsdag-mini-expositie bij het dan feestelijke Havenplein noordzijde. Voor de gelegenheid een serie heel oude foto`s waarop te zien is hoe hier, op dit zelfde plein en iets verderop, ook 100 jaar geleden al vrolijk Koninginnenfeesten gevierd werden. Voor het hele programma op Koningsdag in Zierikzee www.koningsdagzierikzee.nl/   Wat meer verhaal over de oude voeringen op deze eigen site: okijkhier.nl/verhalen/

 In Colijnsplaat met een kleine bijdrage aan de historische puzzeltocht, dit natuurlijk, met een oude foto. Voor het hele programma op Koningsdag in Colijnsplaat zie: http://www.pzc.nl/bevelanden/dit-is-er-te-doen-op-de-bevelanden-en-tholen-tijdens-koningsdag~a9e71099/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-‘O kijk hier! naar de kijkers’ in zorgcentra, winterstop/voorseizoen begin 2017

Afbeeldingsresultaat voor borrendamme zierikzee grand cafe
In de periode dat de expo winterstop heeft, willen we de fotopanelen ter beschikking stellen aan lokale zorgcentra, zodat ook inwoners, die lastig op locatie kunnen gaan kijken, maar zeker zo vaak geïnteresseerd zijn, ze ook kunnen zien.  Een eerste proeve hiervan, met een deel van de zomerexpo, in Borrendamme in Zierikzee, bij hun Grand Café en eigen bibliotheek.
(Aan een plan voor een op maat gesneden versies met extra`s wordt gewerkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–Nacht van de Nacht, zaterdag 29 oktober 2016.

Drukwerk

De Nacht van de Nacht, intussen een aardig ingeburgerde gebeurtenis, is opgestart om te promoten ‘s nacht minder energie te verspillen en de natuur te ontzien door het kunstlicht te temperen dat tegenwoordig zo aanwezig is. Vele burgers, gemeenten en bedrijven doen hier inmiddels aan mee door dit in ieder geval 1 nacht uit te proberen. In oude centra, bv. die van Zierikzee en Brouwershaven, kun je zo natuurlijk ook ervaren hoe het een eeuw of wat geleden was om laat over straat te gaan.
 De Nacht van de Nacht is daarom een leuke aanleiding om deze avond een andersoortige wandeling te maken langs expo ‘O kijk hier! ‘

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Maand van de geschiedenis, de maand oktober (update oktober 2016).

Van harte is ingegaan op de uitnodiging om met de expo ‘O kijk hier!’ ook te participeren in het programma van de Maand van de geschiedenis, de maand oktober. Het is een landelijk event en dit jaar is er ook in Zierikzee een uitgebreid programma, dit door samenwerking van verschillende organisaties. Er zijn lezingen, boekuitgaven, films etc. en de expositie ‘O kijk hier!’ zal ook deze maand te bekijken zijn. (Zie voor het hele programma in Zierikzee: http://www.wereldregio.nl/wp-content/uploads/2016/10/Mnd-vd-Gesch.pdf)
 De VVV organiseert elke donderdag een rondleiding, waar ook (een deel) van de expo in opgenomen is.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Monumentendag, zaterdag 10 september. (geplaatst augustus 2016)

logo open monumenten dag

Op Monumentendag is er op ons eiland altijd een uitgebreid programma, niet alleen in Zierikzee Monumentenstad, maar ook in de (meeste) andere kernen. De expositie ‘O kijk hier!’ is dan natuurlijk ook deel van het programma. Zie voor het hele programma op S-D: http://zeeuwseankers.nl/data/item/Programma_OMD_Schouwen-Duiveland_2016.pdf) Monumentendag wordt op ons Eiland alleen op zaterdag gevierd, de etalage-expo ‘O kijk hier!’ is natuurlijk vanzelf ook op de zondag van het Monumentenweekend te bekijken.
  De Stadsraad van Brouwershaven organiseert door de dag heen een aantal rondleidingen langs monumenten van Brouw en langs de foto`s van ‘O kijk hier!’, die rond de Markt en de kop van de Oude Haven te zien zijn.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Kermis Zierikzee, 5 t/m 11 augustus. Nu naast vroeger.

Kermis.nu logo

Ook 100 jaar geleden en al eerder werd er jaarlijks kermis gevierd in Zierikzee. Elektriciteit was toen nog bijzonder en er was dus heel wat minder bewegend spektakel, maar men vermaakte zich natuurlijk evengoed, met elkaar ontmoeten, spookhuizen, goochelaars, dansen, oliebollen en de eerste draaimolens.
 In de etalage van de Tattoo-shop aan het Havenpark hangt een fotopaneel van ‘O kijk hier!’ met een aantal foto`s van vroegere kermissen.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Hoogzomermaanden juli en augustus: Rondleidingen met lokale VVV gidsen.

 In Zierikzee wordt bij de reguliere stadswandelingen, onder begeleidingen van VVV-gidsen, de expo ‘O kijk hier!’ opgenomen.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Opening van  ‘O kijk hier!’ – zomer 2016. (geplaatst 2 juli 2016)

‘Foto met Droste-cacao-effect: Kijkje op Havenpark zz waar Ineke van den Broek, adjunct-gemeentearchivaris, en Jolien Hemmes, VT, expo-ontwikkelaar, de foto ophangen die hier, op dezelfde plek, 100 jaar geleden werd gemaakt. Genomen vanmiddag bij de officiële opening voor zomer 2016 van de etalage-expo ‘O kijk hier!’ met oude foto’s uit 1850-1916 op locatie. Ook dank aan De Theetap die, tussen de verbouw door, ons ontving met thee!’
(Nog een grote opkomst als meegerekend wordt dat bijna iedereen die een raam beschikbaar had gesteld op dit uur moest werken en de vrijwilligers van het Archief al op zomerreces waren. Evengoed gezellig. Volgend jaar weer, alleen op een andere tijd.)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..