Intro S&D eeuwen terug en donateursacties

Dit jaar is op Schouwen-Duiveland gestart met een heel nieuwe zomerroute met raamexpo`s op locatie, met als thema ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’. Al vroeg in het jaar is gestart met de eerste editie ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ (zo vroeg om ook bij te dragen aan de viering Zierikzee-800), vanaf half mei ook een editie in Nieuwerkerk en het zusterproject met een route langs de gekrompen dorpen is ook weer opgenomen. Optie is om de expo nu of later steeds verder uit te laten groeien door de diverse kernen.  Dit zal zijn met een sprokkelformule, bij meer budget, steeds weer een stukje erbij.
vanaf half september is het ‘winterseizoen’ weer gestart, de (zomer)route door Zierikzee loopt, wegens, groot succes, in slankere vorm ook daarna door. Alle info bij de route hier op de site blijft daarbij ook te lezen. Meer praktische info volgt.


De donateursposter


Aanmelden al donateur kan door een mailtje te sturen naar stichtingvlam@gmail.com. Info over de afhandeling wordt dan z.s.m. teruggemaild. Na betaling kan de poster dan binnen enkele dagen opgehaald bij Joni in de Posttraat. De poster is formaat 30-40, zijdeglans, verzwaard papier. Ook kan deze ingelijst besteld, zwarte, 30/40 of 40/50 met passe-partout, of op formaat 40-60.


 


Oudere berichten


Dit jaar is op Schouwen-Duiveland gestart met een nieuwe serie expo`s ‘O kijk, Scouwen & Duveland eeuwen terug!’. De eerste editie is in Zierikzee namelijk de groeiende route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’. Deze kan tot en met de hele zomer gewandeld, ook in willekeurige volgorde en hij is ook in stukjes te bekijken. Weer geven oude foto`s en meer, op locatie, leuke en vaak mooie inkijkjes in vroeger. Er is nu een eenvoudige versie uitgezet langs de oude lopen van de kreek de Ee, waaraan Zierikzee ooit begon. Deze  is van de Zuidhavenpoort tot de Westbrug en tot de Nobelpoort. Bij het ‘Luitje’, in de hoek van de Nieuwe Haven, is ook iets te zien over dit latere alternatief voor de Ee. Deze route wordt aldoende steeds nog wat verder uitgewerkt en er zijn soms specials. De extra expospecial van de seizoensopening ‘Het begin van Zierik aan de Ee!’ is nu in delen lokaal op tournee. In de hal van het Gemeentehuis van S-D ‘Over de oorkonde uit 976!’ en in de Openbare Bib/het Pieterzeemancollege ‘Over een echte voorouder van 1000 jaar terug!’. Het deel over de eerdere opgravingen rond de kerk is nu een special binnen de route op de schutting rond de Dikke Toren.


De start van de route was dit jaar onderdeel van een uitgebreider programma als seizoensstart. Op 30&31 maart, was er, IN cultuurcentrum de Nieuwe Kerk, OP de oudste plek van Zierkzee, een leuke Special ‘O kijk, het begin van Zierik langs de Ee’. Er was veel belangstelling (totaal ruim 150 bezoekers en ruim 40 participanten) en de reacties waren positief zoals ‘interessant en gezellig’ en ‘je hoort nog eens wat en ik ben veel langer gebleven dan gedacht’. De burgemeester ontrolde de vertaling van ‘De Oorkonde uit het jaar 976’, met de oudste vermelding van Zierikzee. Deze geeft ook een bijzondere glimp van het heel vroege Zierikzee van voor de stadsrechten. De oorkonde en de verschillende aspecten werden uitgelicht in een openingsprogramma en met extra expo. Dat weer beeldend met foto`s van oude sporen, oude afbeeldingen ed. Deel van deze extra binnenexpo was ook een doorlopende powerpoint van de nieuwe route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’. Aan het programma droeg een palet van mensen en groepen bij, die we hierbij nogmaals van harte danken.
Ook deze extra expo wordt vervolgd en nog verder uitgewerkt.
Klik HIER voor een verslag in Ons Eiland
en HIER voor het vervolg op pagina 4.
Klik HIER voor een verslag in de PZC. 

    

De Special is na het weekend direct, opgesplitst, op lokaal tournee gegaan. Daarna zal deze zo optimaal mogelijk opgenomen worden in de buitenroute ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ Zie hiervoor ook de Agenda of klik HIER voor meer info bij ‘Zierik langs de Ee’.


Ook voor dit jaar is weer een verder groeiende route met oude foto`s op locatie gepland op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en mogelijk nog verder. In week 1 is direct al gestart met een kleine preview van de expo-editie ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’, deel van de nieuwe serie ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’. Deze expo bestaat weer uit groeiende routes met raamexpo`s en dat, aldoende, in zoveel mogelijk kernen. Hier wordt nu, aan de hand van oude foto`s met nog oudere sporen en meer, op locatie, een zo echt mogelijk beeld gegeven van eerdere eeuwen en de ontwikkeling van de stadjes en dorpen. Dat soms met onverwachts duidelijk materiaal, soms met een glimp.

Een van de de oudste straatfoto’s, die al eerder te zien was, toont direct een belangrijk verdwenen stukje Ee van Zierikzee. Nu staan er spotjes op nog oudere sporen.

Er is inmiddels in Zierikzee al een wandeling te maken langs de Oude Haven-tot-Concordia, langs de Noordelijke Tak tot de Nobelpoort en, zo goed mogelijk, langs de oorspronkelijk tak, via de Dam en de Poststraat, langs de Nieuwe Kerk tot de Westbrug. Bij het Luitje aan de Nieuwe Haven zal ook  iets komen over het Havenkanaal, dat nu al goed 400 jaar het alternatief is voor de Ee. Bij de route al een eenvoudige preview met 13 kleine en wat langere series foto`s en afbeeldingen. Deze staan en hangen achter ramen van Oude Haven 54 tot Korte Nobelstraat 40/Waterpoortstraat en, via de Dam, tot de kop van de Weststraat. In de komende maanden zal deze eerste expo verder uitgebouwd worden. Extra programmadelen zijn, naast de Special op 30&31 maart, o.a. een project met scholieren, de rubriek in Ons Eiland waar wekelijks nieuws in staat over vondsten en de uitgroei van de route en er is een routeboekje gepland. Zo draagt het ook bij aan de aandacht voor Zierikzee-800.
De expo kan mede gestart door een subsidie van de Provincie, gegeven op voorspraak van de Gemeente. De expo`s zijn, altijd en nu weer, mede mogelijk door de medewerking van vele bewoners en andere organisaties. Voor het mogelijk maken van optimale uitgroei zullen er ook verschillende, leuke donateursacties komen.
Klik HIER voor de locaties, meer info en de eerste speciale donateursactie bij deze expo.