Straks


Zomer 2018, groeiend over de regio
De zomer-edities in de diverse kernen zijn verlengd tot de laatste officiele zomerdag, 20 september.
Daarna zijn er ook weer verschillende gelegenheidsexposities, welke steeds z.s.m. worden eengekondigd. We werken ook graag samen t.b.v. gelegenheden, daarvoor kan contact opgenomen worden.


Oktober, Maand van de Geschiedenis, landelijk programma, waar ook S-D aan meedoet.
Stichting Vlam met: ‘O kijk die foto`s van WOI hier!’ met zes fotoseries op lokaties in Zierikzee, een serie in Haamstede en in nog een of twee kernen, plus een rondje op deze website. Dit ter gelegenheid van het feit dat WOI 100 jaar geleden afliep. 


Nederland was neutraal, maar de oorlog had wel veel impact, zeker ook in Zeeland en op Schouwen-Duiveland. Lang werd hier weinig aandacht aan besteed, die ging uit naar bijvoorbeeld de Belgen, die zeer onder WOI hebben geleden, omdat de strijd tussen Duitsland en Frankrijk veelal op hun gebied werd uitgevochten. De afgelopen jaren is dit alsnog gebeurt ook in Zierikzee, met een toneelstuk en een mini-expo.
Met de expo ‘O kijk dat zijn die oude foto`s van hier!’, die nu drie jaar, met varainten draait, was het doel om juist de oudste foto’s te tonen, omdat het zo bijzonder is dat die er zijn en deze zo wenig ‘in beeld’ waren. Omdat de eerste straatfoto`s vanaf 1870 zijn gemaakt en rond 1900 er fotgrafen waren, die echt op pad gingen om foto`s te maken in allerlei kernen, geven de expo`s uit deze serie primair een (bijzonder, echt) kijkje in het straatleven rond 1900. Het leek hierbij een natuurlijke leidraad om te stoppen bij WOI, daarvan was slechts een enkele foto opgenomen als markering.
Opvallend is ook dat WOI hier kennelijk niet zo`n impact had dat het al vanzelf in de expo voorkwam. Er werd hier bijvoorbeeld ook in 1917 gewoon kermis gevierd. Er is echter wel het nodige, lokale fotomateriaal over WOI, over de vele Belgische vluchtelingen, die werden opgevangen, over de Nederlands soldaten die evengoed wel vier jaar paraat moesten ‘liggen’, maar ook over de feestelijke evenementen, die werden georganiseerd om geld te verzamelen om eilandgenoten te steunen, die tussen wal en schip vielen.
Nu dus, tijdens deze Maand van de Geschiedenis, nu WOI juist 100 jaar geleden afliep, een editie helemaal over WOI.

Op 6 oktober is er vanwege de Maand van de Geschiedenis op het Gemeentehuis nog een erfgoedmarkt, met ook een kraam van Stichting Vlam over ‘O kijk hier!’. Donateurs en zij die eventueel willen sponseren zijn altijd welkom en kunnen altijd contact opnemen, dat dan nu ook daar.


Laatste weekend oktober
Klok terug, Nacht van de Nacht en meer.


Winterseizoen ‘O kijk naar de kijkers!’
Al twee winter is er tijdens de winterstop ‘O kijk naar de kijkers’ georganiseerd met expo`s in zorgcentra voor hen die ook geïnteresseerd zijn, maar niet zo makkelijk op locatie kunnen komen kijken.

Ook komende winter zal dit project weer van harte welkom zijn bij een of meer zorgcentra. We hopen hier enige sponsering o.i.d. voor te krijgen.


Speciale winteredtie raamexpo’s ‘O kijk hier!’

Vorig jaar was de wintereditie Zierikzee eerst te zien bij Capri en haar 3 buren op het kruispunt Mol/Schuithaven/Melkmarkt/Dam en daarna naast de ijsbaan, achter de ramen van de Xenos.

Winter 2017-2018 is er in Zierikzee ook een speciale Wintereditie geweest n.a.v. Dickensdagen met een, aangepast, vervolg bij de tijdelijke Kunst-ijsbaan op het centale Havenplein van Zierikzee. Een en ander trok weer veel kijkers en positieve reacties.
Het idee is om dat dat jaar in meer kernen te doen. Een en ander is nog i voorbereiding. Donateurs of sponsoren/adverteerders zijn welkom.Speciale, kleine, expo-editie over de oude oorkonde uit 976
Deze oorkonde hebben we in het licht gebracht, tijdens de voorbereiding van de edutie ‘Een glimp van 800-jaar terug’. Deze bleek voor meer plaatsen in Zeeland bijzonder. Deze speciale expo-editiee over de oorkonde zal gaan reizen door Zierikzee, Goes, Borssele en Wolphaartsdijk en mogelijk nog verder. Door het bijzonder vertaalwerk zal deze waarschijnlijk  wel pas aan het einde van dit jaar of zelfs pas komend jaar echt op reis kunnen. De reacties op het plan zijn echter nu al bijzonder positief.


Nieuwe expo met speciale inslag voor 2019 in voorbereiding.
Info daarover en een nieuw jaarprogramma over andere events waarop dan aangesloten wordt komt zo spoedog mogelijk. 


Gelegenheidsexpo`s op uitnodiging en algemene financiële steun/sponsering
Ondanks de warme ontvangst door publiek, participanten en door subsidiegevers blijft de financiële steun nog wel zo overzichtelijk dat we actief openstaan voor bijvoorbeeld uitnodigingen met financiële  ondersteuning, crowdfunding ed.  om breed en substantieel ‘O kijk hier!’ edities te kunnen realiseren in de zomer, bij allerlei events, feestdagen, in zorgcentra etc.