Zierik langs de Ee!

Hier info over de route ‘Zierik langs de Ee!’:
-Een korte intro over deze eerst editie van dit seizoen
-Een routekaartje ‘Zierik langs de Ee!’
-De serie artikeltjes over de exposeries langs de route (uit de wekelijkse rubriek in Ons Eiland), aangevuld met latere toevoegingen. Deze is natuurlijk nog steeds groeiende.


Over de route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’
‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ volgt de route de oude lopen van de kreek de Ee waaraan Zierikzee begonnen is. Toen een veilige plek, die ook heel praktisch was voor visvangst en handel. Hoe belangrijk die Ee ook was, hij is in de loop der eeuwen steeds verder gedempt. Nu rest buiten de poorten alleen nog Het Sas en binnen de poorten een klein stukje Oude Haven. Met oude foto`s met nog oudere sporen, foto`s van oude sporen, oude kaarten en meer, wordt steeds op locatie een kijkje gegeven in de vroege ontwikkelingen. Soms met bijzondere, duidelijke beelden, soms met een glimp. Zo is niet alleen te zien hoe de Ee liep, maar ook hoe de voorouders hem temden en gebruikten.

Routekaartje ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’


De route loopt van de Zuidhavenpoort tot de Westbrug en tot de Nobelpoort. De dempingen zijn niet het enige aspect van de geschiedenis van de Ee, maar wel een opvallende. Hier voor de helderheid een klein tijdlijn daarvan.
-Binnen de veste is het laatste overgebleven deel van de Ee de huidige de Oude Haven,
-Ca. 1890 is het Havenpark gedempt
-In 1872 is het Havenplein dor dmping ontstaan en zijn ook de delen langs Mol en de Schuithaven gedempt.
-In 1910 is de noordelijke staart, achter de Steiltjesstraat richting Waterpoort en Nobelpoort gedempt.
-In de 11e eeuw is vermoedelijke al de Dam gelegd en is daardoor de oorspronkelijke route daarachter, westwaarts,  sterk gekrompen en (direct of wat later) verdwenen.
-In 1599 zij het Havenkanaal en de Nieuwe Haven aangelegd, als alternatief voor de Ee richting Gouwe, die verzandde.

 

Info aan de hand van de raamexpo`s langs de route. Interview en rubriek in Ons Eiland
© Ons Eiland/ Stichting Vlam. Niets van de rubriek mag op welke manier ook gekopieerd worden.

(De locatie van bepaalde foto`s wijzigt soms bv. door andere opsplitsing bij uitbreiding.
De stukjes staan nu in de volgorde die logisch is bij de route, dat is niet helemaal hetzelfde als de volgorde van publicatie.)


Oude Haven 54 (All Ears gehoorzaak), naast de Zuidhavenpoort
Start van de route (alhoewel deze in willekeurige volgorde bekeken kan worden).


Zierikzee startte langs de kreek de Ee. Deze kreek was een langwerpige ‘uitbraak’ van de Gouwe, toen een groot water tussen Schouwen en Duiveland. Nu is daar nog slechts een iel beekje van over. Nadat de Ee buiten gebruik kwam, omdat het Havenkanaal was aangelegd, zijn de aanwonende boeren e.d. hem steeds verder gaan inpolderen.

Nu bij Kraanplein 22


Havenpark 42
Afbeeldingen van de wipbrug als tweede binnenbrug.

Bij Havenpark 18


Bij Havenpark 4 (Deze foto zelf tijdeljk afwezig)


Bij Havenplein Zuidzijde 12 (Havenzicht), Appelmarkt 29 (zijraam Concordia), Havenplein Noordzijde 9 (2x Omoda)
Omdat Havenplein 10 van binnen geschilderd wordt door de nieuwe winkelier, is deze serie nu verspreid bij enkele (over)buren te zien.


Bij Mol ’10’


Bij Schuithaven 2

Sint Anthoniesdam 2a en Korte Nobelstraat 40/Waterpoortstraat

Bij Dam 19, kledingzaak Klein. (Eerder bij Dam 22)


Bij Poststraat 4 (etalage Boktor)


Bij het Kerkplein: Poststraat 54 – Zijraam Poststraat 58 – Vitrinebord aan de kerk


30&31 maart IN cultuurcentrum de Nieuwe Kerk


30&31 maart IN cultuurcentrum de Nieuwe Kerk.
Klik HIER voor de pagina in de krant zelf.


Bij de Balie, 9 mei 2019

Bij Weststraat 5
Klik HIER voor de pagina in de krant zelf.


Dikke Toren (Rubriek, dd. 11 april)
Klik HIER voor de pagina in de krant zelf.

Weststraat 36 en buren
De Westpoort en de gracht en meer.

Nieuwe Haven 7 (VVV) en buren
Over de Nieuwe Haven, sins 1599 het alternatief voor de, langzaam dichtgeslibte, Ee.

 


 


Begin van een overstijgend extraatje: Kleine ode aan de makers van de foto`s en afbeeldingen.

1 R.W.J. Ochtman
Uit: Zeeland Zierikzeesche Nieuwsbode, 1910, bron krantenbank