Zierikzee

O kijk die foto`s van WO-l hier.
De zomerexpo is afgesloten, maar van 1 oktober t/m 11 november is hier alweer een editie ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’ te zien. Ook deze is  deel van een ketting van expo`s in meer kernen. De expo omdat het op 11 november 100 jaar geleden is dat de Grote Oorlog eindigde, met een wapenstilstand. Klik HIER voor meer info over deze uitgebreide expo.


Zomerexpo 2018
De zomerexpo 2018 in Zierikzee, bestond u
it zeven series foto`s, plus een soms-wel-soms-niet-locatie, te zien langs een lange route van West naar Oost of vice versa. Al deze series steeds weer met foto`s op hun eigen locatie en nu ook met steeds kleine sub-thema. Er kwamen tijdens het seizoen regelmatig nieuwe foto`s bij en er waren meerdere, gelegenheidsvarianten.
Een kaartje met de locaties hieronder plus de adressen. Daarbij ook nog een wisselde greep, extra verhalen, naast de info op de panelen. Klik daarvoor steeds op een adres of scrol door. De fotoseries kunnen in willekeurige volgorde bekeken worden.

Hier Havenpark zuidzijde, begin 1900, met een van de allereerste auto`s in Zeeland, voor een huis, waar nu een serie van de expo achter het raam te zien is.
 
Klik voor extra verhaal op een adres of scrol eronder door.

1 Wijk Poortambacht, Scheldestraat 5, Drive-Through-Expo
– O kijk, foto`s van ver voor de wijk hier stond! (t/m 1 september)

2 Kerkhof ZZ 3, Cultuurcentrum Fizi
 Drie maal drama rond het Kerkplein

3 Poststraat ZZ 37
 Inkijkjes in het dagelijks leven

4 Havenpark NZ 5, Electroworld
 Zakloopen op het Havenplein

5 Havenpark ZZ 18
 Modernisering rond 1900

6 Havenpark NZ 21, notaris
 Oppoetsen van het Havenpark op allerlei manieren

7 Havenpark ZZ 38 / Hoek Kraanplein, Kadoshop Viergever
 Handel en wandel rond de nog actieve Oude Haven
1 Bij De Punt

Waar eeuwenlang akkers warenHier een wat alternatieve uitbreiding van de zomerexpo. Met de nieuwbouwwijk van Zierikzee, Poortambacht, is in de jaren zestig gestart. Daarvoor was het eeuwenlang akkerland, waarvan niet of alleen per ongeluk foto`s werden gemaakt. Een enkele, bijzondere glimp is echter wel gevonden.

Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.2 Bij FiZi

De calicotweverij

Bioscoop Fizi zit in het oude kantoorgebouw van De Weverij, rechts op deze foto. Deze weverij was een filiaal van een bedrijf uit de achterhoek dat in de 19e eeuw, op uitnodiging van de Gemeente, naar Zierikzee is gekomen, om te zorgen voor werkgelegenheid. Achter dit kantoor waren de werkplaatsen. De weverij is niet heel lang in gebruik geweest, de concurrentie werd al snel steeds groter en het was niet meer rendabel. Daarna is het pand nog een tijdje gebruikt door een school en meer. Na lang leeg gestaan te hebben is het inmiddels prachtig gerestaureerd en heeft het een culturele functie.
Wie nieuwsgierig is naar meer info over de weverij: klik HIER.

Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.3 Bij Poststraat 37

Lekker fietsen, toen en nu

Op verschillende foto`s uit de expo zie je mensen met fietsen. Er was toen nog geen elektrische fiets, maar deze fietsen hadden 100 jaar geleden in principe kennelijk wel al hetzelfde model als nu, met twee evengrote wielen en een kettingkast. In de Poststraat hangt nu (zomer 2018) ook een foto van iemand op een racefiets. Het is een Zierikzeënaar, die toen een vrij bekende wielrenner was. Deze fiets had nog geen carbonwielen, maar ook deze heeft al een racestuur zoals wij dat kennen.
Geïnteresseerd in meer? Zie ook nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_fiets

Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.4 Bij Havenpark 5

Sociëteit Concordia en het haventje aan de Mol, Zierikzee

Van hieraf een mooi uitzicht op Concordia (geen sluikreclame, maar een voordeel bij een naam die al meer dan 10o jaar aangehouden wordt). Concordia was, rond 1900, ten tijde van de foto, die hier te zien is, nog een sociëteit. Je moest lid zijn van de club om er heen te mogen. Het was een gezelligheidsclub, waar je elk dag heen kon, en ‘natuurlijk’ alleen voor ‘Heeren’. Concordia was de oudste sociëteit, later waren er meer. Het clubgebouw bestond eerst alleen uit het hoge pand links. Eerder liep de haven niet alleen door tot Concordia, het water liep tot halfweg de 18e eeuw ook nog verder door, achterlangs dat oude deel van Concordia. In 1900 was er, zoals op de foto te zien, intussen rechts een grote bijbehorende tuin. Deze tuin en de tuinen erachter, van de huidige pizzeria en van de voormalige, oude apotheek, konden er pas komen nadat het watertje gedempt was. Dat gebeurde, omdat het op een gegeven moment nauwelijks meer werd gebruikt en het water steeds snel stonk.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
5 Havenpark 18

Over Koninginnedagvieringen vroeger

De verjaardag van de koning of koningin wordt al heel lang gevierd met volksfeesten en dat gebeurde in Zierikzee ook rond 1900 al vooral op het Havenplein. Nu is dit feest ter ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander, daarvoor voor die van de koninginnen Beatrix, Juliana en Wilhelmina. Rond 1900 gingen de vlaggen uit voor koningin Wilhelmina. Er zijn leuke foto`s nagebleven van optochten, die werden georganiseerd en van kinderspelen, zoals ‘zakloopen’. 
Koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van Willem-Alexander,  kwam in 1898 op haar 18e verjaardag op de troon. Zij volgde, zodra ze volwassen was, haar vader op, die al was overleden toen zij 5 was. De troonsbestijging en alle lustra van deze troonsbestijging waren in haar periode dus altijd vanzelf op Koninginnedag. Dat werd vaak dubbelfeest. Bij haar troonsbestijging werden er in veel plaatsen Wilhelmina-lindes geplant. In Zierikzee staat er ook een, naast het plein van de Nieuwe Kerk. Deze is inmiddels van echt (een koningin waardig) majestueus formaat.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
6 Bij Havenpark 18

Over koetsen en hondenwagens

Bij de expositie is op allerlei foto`s iets te zien van het vervoer vroeger. Hier een foto van een prachtige koets met paarden, gebruikt voor dagelijks verkeer van de betere burger. Veel rijkeren hadden zelf een koets en achter het huis een koetshuis en en stal, maar er waren ook ‘taxi’s’. Net zo interessant is de foto van de appelverkoper. Onder zijn kar zit een hond. Bij een ‘hondenkar’ was de hond heel laag ingespannen. Deze trok ook niet in zijn eentje de kar, het was een tweede kracht naast de duwende koopman zelf. Er zullen misschien nog mensen zijn, die zelf nog functioneel in een koets met paard gereden hebben of een hondenkar hebben gebruikt, er zullen in elk geval mensen zijn van wie dit telt voor ouders of grootouders. Inzendingen van herinneringen of van doorgegeven info en verhalen daarover zijn van harte welkom.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
7 Kraanplein

Iets over de fotografie vroeger

De alleroudste, bekende foto’s zijn in ongeveer 1820 gemaakt. Het was een uitvinding die natuurlijk snel aandacht kreeg. In de jaren vijftig werd fotograferen al een beetje gewoon. De oudste foto bij ‘O kijk hier!’ van Zierikzee is uit 1870. (Intussen hebben we twee nog oudere foto`s.)
In het begin duurde het maken van een foto lang, de camera moest minutenlang openstaan om genoeg belichting te krijgen. Met name daarom zijn de meeste heel oude foto’s nogal stil: vrij starre portretten of lege straten. Fotograferen was natuurlijk een bijzondere zaak, maar dat de mensen vaak wat stijf ogen komt dus vooral omdat ze lang stil moesten zitten. Van een tiental jaar later zijn er al foto`s waarop mensen een stuk meer ontspannen ogen en soms ook al van kinderen, die echt spelen. Dat de kinderen op deze foto`s nog zo stilletjes staan is dus niet omdat ze zo saai waren of zo braaf.In het begin werden foto’s waarschijnlijk ook bewust op stille momenten gemaakt om geen vlekken van beweging te krijgen. Van een heel oude foto, genomen in Parijs, is bekend dat de straten bedrieglijk stil lijken: door de lange openingstijd vlakken alle bewegende objecten, zoals wandelaars en koetsen, elkaar weg. Alleen wat steeds op zijn plek blijft, beklijft in het beeld. Op die foto zijn daarom alleen een schoenpoetser en een klant te zien, die toevallig de hele tijd op hun plek bleven.
Klik HIER om naar dadressenlijst te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

(printer_blue_256Print