In het winternummer van het KZGW

     

In het voorjaar van 2019 kon Vlam een vertaling presenteren, die onder haar was gerealiseerd,  van ‘De oorkonde van 976’. De vertaling werd gepresteerd in de Nieuwe kerk van Zierikzee met een speciale extra expo bij Vlams route met raamexpo ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ In het decembernummer van het blad van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) is er nu ook een presentatie daarvan op papier. Dat met een uitgebreid artikel. Na de expo leidde bovendien een extra frisse blik op de vertaling tot een nieuw inzicht over de vroege naam van Zierikzee, het vroege dorp en een andere mogelijke grondlegger  dan de altijd genoemde. Daarover is eerder gepubliceerd binnen de serie rubrieken O kijk hier in de weekkrant Ons Eiland Schouwen. In de bespreking bij het KZGW wordt hier nog veel gedetailleerder op ingegaan. Zie ook de rubriek in Ons Eiland over deze publicatie.
Zie voor beiden eerdere presentaties elders op de site. Het nummer met het artikel kan besteld worden via ons, zodra het verder vrij gegeven kan wordt het ook hier gepubliceerd of komt er hier een link.


In voorbereiding is verder nog een speciale, kleine, reizende expo over de oorkonde door de regio. Deze omdat deze breder interessant is dan alleen voor Zierikzee. Meer nieuws daarover volgt zo spoedig mogelijk.

– – –