Nu en Eerder


1 maart 2024: Gezocht: inzinger(s) Zierikzeese Volkslied voor bij Vlamexpo.

<
Met de prille start van het voorjaar is er ook een nieuwe mini-expositie van Stichting Vlam ‘O kijk hier, het oude volkslied van Zierikzee!’. Deze is te zien achter de ramen van Havenpark 18 te Zierikzee en is weer, bij dag en avond, vrij te bekijken.
Leuk zou zijn als het volkslied tijdens het kijken ook te horen is. Is er iemand of een duo of een groepje die/dat het leuk vindt om dit in te zingen, zodat je het ook kunt afluisteren? Dit kan, naar wens van de inzinger(s), met of zonder beeld en voor tijdelijk of langer gebruik. (Voor een vervolg zijn speciaal mensen welkom die in dialect willen voorlezen of zingen.) Voor vragen en aanmelden: stichtingvlam@gmail.com. Vlam wenst iedereen graag een optimaal voorjaar!

Donaties
Als Stichting draaien we alweer enige tijd op passie en donaties. De eerste startjaren kregen we diverse subsidies, maar deze waren allemaal per definitie tijdelijke.
Overmaken van donaties kan op NL77INGB0007733220 t.a.v. Stichting Vlam.
Sponsoren kunnen ook op allerlei manieren vermeld worden. Wensen daarover kunnen gemaild en we zijn ook telefonisch bereikbaar.
————————- ———————————– ————————–

Kleine winter-expo ‘O kijk die foto’s van sneeuw en schaatsen ruim een eeuw terug!’
Achter de ramen van Havenpark 18 Zierikzee, dus vanzelf naast de tijdelijke ijsbaan.
Bij dag en avond vrij te bekijken.
9 december t/m februari
(Gerealiseerd op passie, donaties voor vervolgexpo’s welkom.)
Te zien zijn een paar hele leuke beelden van ruim een eeuw terug van Zierikzee, toen er sneeuw lag en er schaatswedstrijden gehouden konden worden op de gracht. (Inclusief de unieke, oude winterfoto uit ca 1870, met de Oude Haven die nog tot Concordia liep.)

——————- ———————— —————————
Raamexpo ‘O kijk, die vroegere zoutwinning uit veen … met rijkdom, maar ook overstromingen!’
Havenpark 18 Zierikzee
Tot en met eind oktober 2023 bij dag en avond, gratis te bekijken.

Tijdens de maand van de Geschiedenis, met het thema Eureka draagt Stichting Vlam bij met deze kleine tentoonstelling over de rijkdom en rampen door de fameuze historische zoutwinning. Ook in eerdere tijden gaven sommige vondsten eerst mooi gewin, maar bleek er daarna gevaarlijke natuurschade te resteren. Zierikzee is in haar eerste eeuwen rijk geworden met visvangst, schapenwol en handel en daarna met de winning rode verf uit de plant meekrap en van zout uit veen. Dat winnen van zout uit veen was ooit ook een echte vondst. Er is indertijd een bijzonder schilderij gemaakt, waarop alle fasen van het proces te zien zijn. Alleen: het leidde er, hier en elders, toe, dat de bodem beduidend lager werd en sterk verstoord. Er waren in Zeeland altijd al regelmatig overstromingen. Al in de Middeleeuwen legden monniken dijken aan. Het neveneffect van de zoutwinning zorgde er helaas voor de invloed van overstromingen weer veel sterker werd. Op een gegeven moment is het ook verboden. Zou met speciale aanplant het ‘tij’ ook enigszins te keren zijn? 


Donaties in klassieke of moderne stijl
Stichting Vlam exposities met ‘kijkjes in de geschiedenis’ draait, na een aantal van startsteun, op donaties en sponsering ed.

Bijdragen kan (met een vrij te kiezen bedrag)
door gewoon overboeken naar NL77INGB0007733220 t.a.v. Stichting Vlam
of, nu ook, na scannen van de QR-code met eigen bankapp. Tijdens september 2023 is dat de onderstaande (wordt per maand ververst).
Bij voorbaat dank.

 


1 t/m 10 september (Monumentenweekend)
O kijk, eeuwen landjepik om De Schelde!
Kleine raamexpo bij Havenpark 18 in Zierikzee
Bij dag en avond gratis te bekijken.

Een kleine bijdrage aan de aandacht voor Zeeland 700, de vorming van de povincie (eerder graafschap)
Een iets ruimer tijdskader dan nu vaak aangehaald, om toch even te laten zien dat Zierikzee hierbij niet een romantische, dappere underdog was, maar weliswaar eenmaal zchzelf bij de stadsmuren heeft moeten handhaven, maar daarvoor en daarna juist de Vlamingen hard met medestanders overrulde en zich in 1323 de commercieel belangijke Schelde toeeigende.
Vast wat extra info door HIER te klikken voor  de subpagina ‘Strijd door de eeuwen heen!’


Half maart t/m juli 2023,
‘O kijk, die beelden van strijd door de eeuwen heen! bevrijding – landje pik – roven’.
-In een bovenzaal van het poortgebouw van de Noord-Havenpoort van Zierikzee.

-We zijn hier gastexposant op uitnodiging. Er is primair kunst te zien van Schregardus en van, wisselende, uitgenodigde nieuwe kunstenaars.
-Het poortgebouw is beperkt open, in principe op donderdag- en/of zaterdagmiddag van 12.00-16.00 uur (steeds een van de kunstenaars aanwezig). Entree gratis, donaties welkom.
-Ook is op afspraak een Okijkhier!-thema-Poortbezoek mogelijk met een groep. Telefonisch contact kan na een berichtje naar stichtingvlam@gmail.com.

Voor dit jaar werd ons, Vlam, gevraagd of we ook iets gingen doen rondom ‘Zeeland 700’. We haken altijd ook graag in op speciale jaren rond ‘oud-nieuws’, dus ‘ja’ dat deden we.
Bij het thema Zeeland 700 werd wel snel duidelijk dat Zierikzee soms wel, maar niet altijd de standvastie, onschuldige, heldhaftige underdog is, zoals ze, zich vroeger en later bij evenmenten graag, geromantiseerd, toonde.  Zo werd het thema voor deze expo breder: ‘Strijd door de eeuwen heen, bevrijding – landje pik – roven’. Het gaat weer om een impressie aan de hand van oude beelden, met tips om online verder te lezen.  Klik voor meer info hier okijkhier.nl/eeuwen-strijd-tegendoor-zz/- Jarrond rondeidingen mogelijk en gelegenheidsexpo’s ‘O kijk hier!‘ bij lokale/Zeeuwse events 


mei t/m september 2023
“O kijk, die oudste beelden met boeren en vissers hier!”

Kleine raamexpo bij Havenpark 18 in Zierikzee
Bij dag en avond gratis te bekijken.


Te zien is een kleine serie scans van hele oude afbeeldingen waarop met name de stad in zijn geheel is getekend van verschillende zijden, maar waarop dus bijna ‘terloops’ ook wat te zien is van het werk in het buitengebied door de boeren en vissers, die voor het voedsel zorgden. Op bovenstaande ‘close-up’ bij voorbeeld een boer met ossen en een vissersboot, die mogelijk fuiken op haalt. Al met al een bijzondere glimp van het leven eeuwen terug.


Vanaf half maart 2023, Noord-Havenpoort Zierikzee:
‘O kijk, die beelden over strijd door de eeuwen heen! bevrijding – landje pik – roven’

Ook dit jaar, 2023, is Vlam uitgenodigd om in de Noor-Havenpoort te Zierikzee als gastexposant bij te dragen met een geschiedenis-expo.
De Noor-Havenpoort wordt door de beheerder benut voor de vaste kunstexpo, wisselende kunstexpo’s van jonge locals en voor historische expo’s. Het eerste omdat dat al sinds decennia naar het beleid is van de Gemeente is, het tweede ook alweer, op en af, sinds 1998, omdat het logisch is. Ook bij vroege en latere kunstexpo’s is er overigens bijna altijd sprake van duidelijke affiniteit met de geschiedenis of de regio.  Meer info op de eigen pagina. 


-Januari-maart 2023 in minivorm achter de ramen van Havenplein 18 Zierikzee.
-Zodra er wat meer rede is om ons heen groeit deze verder rond het Havenplein (en eventueel nog meer.)
-De raam-expo is bij dag en avond vrij te bekijken.
-Varianten in aansluiting op feestelijkheden nu, zoals met glimpen van vroegere oranjefeesten.
-Meer info n.a.v. elke foto hier online op de aparte themapagina. In stijl op locatie te lezen, op een bankje in het Havenpark, of thuis.


Te bestellen zijn: twee themapakketjes met poster met oude kaart en infoboekje
(In 2023 komt er nog een extra pakket.)

   

Pakket van Poster met heel oude kaart + Routeboekje: ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ en
Pakket van Poster met andere oude kaart + Routeboekje: ‘Het Beleg door Mondragon’.
Nog een vraag? Dan kan er gemaild naar stichtingvlam@gmail.com


Zaterdag 22 oktober 2022 12.00 – 16.00 uur Special ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis.
De hele middag iemand aan2ezig die vragen bij de expo kan beantwoorden (probeert te beantwoorden.)

Tot en met 22 oktober in de Noordhavenpoort O kijk, dat zijn oude foto’s en afbeeldingen van hier!  uit de tijd dat de poorten nog bedoeld waren voor verdediging van de stad. De Noord- en Zuid-Havenpoort in foto’s van ruim 100 jaar terug en op enkele tekeningen van meerdere eeuwen terug,


1 juni t/m 22 oktober in de Noordhavenpoort
Op uitnodiging van de beheerder van de Noordhavenpoort deze zomer daar een binnen-expo (waar we ook ooit al leuk actief waren met Stichting Drakenvuur). De poort is natuurlijk ook zelf al een ‘expo’.O kijk dat zijn die oude foto’s van hier! – De Noord- en Zuidhavenpoort ruim 100 jaar terug.
In de Noorhavenpoort, in de mooie boven-kamer aan de stadszijde
Tot en met Monumentendag, 10 september 2022. (Mogelijk met varianten langer.)
De poort is geopend tijdens stadsevenementen en vooreerst afwisselend op donderdag- en zaterdagmiddag 
(Klik hier voor details op de facebookpagina Mies en de Zeeuwse Freule, van poortwachter Mies).
-Toegang vrij (donaties welkom)
-Ook, vast, te zien:
Rijn Schregardus’ grote en kleine keramische, mythologische beelden + schilderijen
Mies en de Zeeuwse Freule, grote en (hele) kleine schilderijen met vrolijke cartoons van Zeeuwse meisjes ed. Klik hier voor facebookpagina Mies en de Zeeuwse Freule.
Werk van Studio Boktor uit Zierikzee, ontwerper en drukker van speciale gezeefdrukte Zierikzeese en Zeeuwse T-shirts en meer. Klik hier voor studioboktor.nl).

De Noord- en Zuidhavenpoort zijn natuurlijk eeuwen oud, de fotografie pas zo’n 150 jaar. De poorten waren bij de vroege fotografen ook al een geliefd onderwerp en er is een uitgebreide serie te zien, die een bijzonder, echt kijkje in de geschiedenis. geeft. Ruim een eeuw geleden ging het niet goed met Zierikzee, de poorten waren bovendien net ‘buiten gebruik’ gesteld, sinds ca 1860 werden ze ‘s nachts niet meer gesloten, en deze werden daarna, zichtbaar, niet erg gekoesterd. Links en rechts werden er koetshuizen, opslagruimtes en kleine huisjes tegen aan gebouwd, die gebruik maakten van de nu overschietende ruimte en van de muren zelf als basismuur. In de Noordhavenpoort, woonde nog (wel) lang, zelfs bijna tot de de Tweede Wereldoorlog, een poortwachter met zijn gezin. Ook die zijn op de foto’s te zien.


16 juli Noordhavenpoort 10.00-17.00, eendagsspecial over Het beleg van ZierikzeeZaterdag 16 juli was er ter gelegenheid van de historisch dag in Zierikzee in de Noordhavenpoort ook een leuke eendagsexpo van Vlam: ‘O kijk, die oude afbeeldingen van dat beleg hier!’ Er was de nodige aanloop met veel positieve reacties. Deze expo komt terug in oktober, de Maand van de3 Geschiedenis.

              

In 1572-1576 verzetten plaatsen als Den Briel en ook Zierikzee zich tegen de heersende Spanjaarden en Mondragon werd op de Zeeuwse ‘oranjegezinden’ afgestuurd. De haven werd hier goed verdedigd en de strijd werd na een beleg toch door Zierikzee gewonnen en de stad werd daarna ook deel van de nieuwe Republiek Nederland. Indertijd zijn er een paar kleine, maar hele mooie afbeeldingen gemaakt van Het beleg van Zierikzee en daarvan zijn bij de expo scans te zien. De poort zelf zien is natuurlijk ook al  interessant. De Noordhavenpoort is die dag open van 10.00 – 17.00 uur. Er zijn ook posterkaarten en infoboekjes over de gebeurtenis te koop in de poort. De toegang is vrij. Een mooie opstap bij het event bij de Dikke Toren.


Eind mei 2022

Op uitnodiging van de beheerder van de Noordhavenpoort richt Stichting Vlam daar nu een Okijkhier!-expo in:

 O kijk dat zijn die oude foto’s van hier!, de Havenpoorten ruim 100 jaar terug.


maart, de allereerste meteorologische lentedag, start, inmiddels traditiegetrouw, de nieuwe voorjaars-zomerexpo. Een nieuwe, groeiende raamexpo met als eerste serie oude foto’s achter de ramen van Havenpark 18 Zierikzee. Deze expo kan daarna doorgroeien, langs het Havenplein en mogelijk nog wat verder en zal ook wat afwisselen bij gelegenheden. Op de eigen pagina op deze site meer info bij elk paneel.


Ook voorjaar-zomer 2022 verkrijgbaar:
Half november 2021 t/m februari 2022: twee Okijkhier-themawandelingen voor Uit en Thuis
posterkaart (kaart over het beleg) + geïlustreerd routeboekje ‘O kijk, Zierik langs de Ee! en
posterkaart met (hele oude kaart) + geïlustreerd routeboekje ‘Het beleg door Mondragon’


Van 15 oktober t/m 12 november is de Lijsters- en Bessentelling. Welke vruchtdragende bomen en struiken staan er in je tuin? En welke vogels maken daar dankbaar gebruik van?
De teldagen worden door ons heel 2021 gepromoot in aansluiting op de zomerexpo ‘O kijk, natuur in de tad vroeger en nu!’ em O kijk, die bomen vroeger hier!

Als leefgebied voor doortrekkende lijsters denk je niet direct aan je tuin. Toch staan daar veel besdragende stuiken en bomen. Behalve vogels die je het hele jaar in je tuin kunt zien, maken doortrekkers en overwinteraars dankbaar gebruik van deze voedselvoorraad. Zo komen koperwieken en kramsvogels in oktober massaal naar Nederland en is de kans groot dat je ze in je tuin bezig ziet een struik kaal te vreten. Door in het najaar bij te houden welke lijsters gebruik maken van de bessen in je tuin, krijgen we een beter beeld van het voedsel dat beschikbaar is voor doortrekkende en overwinterende vogels. Klik hier voor meer info van de initiatiefnemer: Sovon Vogelonderzoek Nederland


Dinsdag 2 november Allerzielen Een kleine ode aan wie ons voorgingen


Vanuit Stichting Vlam vergeten we deze dag natuurlijk niet. We halen met de expo’s ‘O kijk hier!’ zelfs met veel plezier voortdurend herinneringen op aan hen die hier eerder liepen. Het is ook zeker altijd welkom als mensen nog concrete extra info hebben over degene die op de foto’s staan, over degen die ze gemaakt hebben ed. Ook inbrengen van foto’s die goed zouden passen kan zeker (dat kan ook direct als goede scan, maar wij scannen ook).


>Actuele landelijke teldagen Flora&Fauna 2021, aansluitend op de zomerexpo O kijk, natuur in de stad vroeger en nu! / O kijk, die bomen vroeger hier!’
Zaterdag 30 oktober 2021: Nacht van de Nacht, ook passend in deze lijn. Dit jaar valt deze samen met het Halloweenweekend. Mooi moment voor een wandelingetje in het donker langs de bomen en om tegeljjk vleermuizen te spotten. Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker. Honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting. Goed voor de dieren, goed voor (ons)milieu. Ook leuk om te beleven hoe de nachten 100 jaar terug waren yoen een petroleum- of gas-straatlantaarn nog een bijzonderheid was. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de zeventiende keer georganiseerd. Kijk HIER voor de activiteiten.


>Actuele landelijke teldagen Flora&Fauna 2021, aansluitend op de zomerexpo O kijk, natuur in de stad vroeger en nu! / O kijk, die bomen vroeger hier!’
Rond Dierendag, 4 oktober, is de Nationale telling van Bodemdiertjes. Klik HIER voor meer info.


De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen grootse dingen voor de natuur. Zoek mee en ontdek welke kleine beestjes bij jou in de buurt de bodem gezond houden. Elk jaar rond dierendag gaan overal in het land honderden mensen op bodemdierensafari. Geef je waarneming online door en draag bij aan citizen science: een groot onderzoeksproject waarin mensen in heel Nederland samenwerken. 
Heel 2021 worden Nationale teldagen gekoppeld aan de zomerexpo Natuur in de Stad en aan de expo Bomen. Vrijwel maandelijks is er een Nationale Teldag van flora of fauna waaraan iedereen kan meedoen. Door in eigen tuin, perk of park dieren en diertjes en planten te tellen kan bijgedragen worden aan het bijhouden van de stand van de natuur.  Zie de pagina over de expo Natuur in de stad vroeger en nu, voor de dagen die al eerder waren of die nog meer komen.


>Oktober 2021 Exporoute ‘O kijk, dat zijn die bomen vroeger hier!’  Zierikzee: Oude Haven – Havenpark


Deze oktobermaand draagt Stichting Vlam bij met de nieuwe exporoute ‘O kijk, dat zijn die bomen vroeger hier!’. Deze expo mede ter gelegenheid van de landelijke Maand van de Geschiedenis en (natuurlijk) aansluitend op het overleg over de zorg voor de bomen. Rond de Oude Haven en tot het Havenplein in Zierikzee zijn ca. 30 posters te zien met heel oude foto’s en meer, achter ramen bij de plekken die ze tonen. Al in de eerste helft van de 18e eeuw zijn er langs de kades hier bomen aangeplant, zoals te zien op een prachtige, oude plattegrond en op een aantal pittoreske etsen. De kades liepen toen nog door tot de Mol. Na de gedeeltelijke dempingen in 1872 en 1891 en het ontstaan van het Havenplein en het Havenpark, kreeg het geheel, vanaf het poortcomplex, nog meer de sfeer van een lommerrijk park waar gewerkt werd, waar mensen met plezier flaneerden en waar ook vroeger allerlei vieringen werden georganiseerd. De route is tijdens de hele oktobermaand, coronaproof, bij dag en avond, vrij te bekijken. Meer op de aparte pagina op deze site ‘O kijk die bomen’, ook over een aantal activiteiten van anderen rondom bomen en over de Maand van de Geschiedenis.


Weekend 11 & 12 sept 2021 Nationale Spinnentelling. Klik HIER voor meer info.


Tot september de route-met-raamposters ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’ Met van de Zuidhavenpoort tot de Varreput naast de Nieuwe Kerk een basisserie van 21 posters.
September-oktober de mini-expo ‘O kijk, beheer en behoud monumentale bomen!’
Achter de ramen van Havenpark 18 en Kraanplein 20 Zz. Deze t.g.v. Monumentendag, maar vooral t.g.v. de Maand van de Geschiedenis. 


De Nacht van de Vleermuis, weekend van vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus 2021

In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door Vleermuiswerkgroep Nederland. Klik HIER voor meer info. 


Hele zomer: ‘Botanical chalking’. Aandacht voor de waarde van wat onkruid lijkt.
Vorig jaar opgestart in Engeland, en kreeg direct breed aandacht en navolging. Zie ook: 

https://morethanweeds.co.uk/2021/04/30/the-city-nature-challenge-has-started-take-part/
Voor wie durft, foto’s van de actietjes zijn welkom.


Zaterdag 3 t/m zondag 25 juli is weer de nationale Tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting. Deze is georganiseerd door de Vlinderstichting. Hij sluit aan op de expo in Zierikzee “O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!”, maar iedereen uit Zeeland kan natuurlijk meedoen. Klik Hier voor de pagina over deze expo. Klik hier voor meer info van de Vlinderstichting.


Heel 2021 worden Nationale teldagen gekoppeld aan ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’ Vrijwel maandelijks is er een Nationale Teldag van flora of fauna waaraan iedereen kan meedoen. Door in eigen tuin, perk of park dieren en diertjes en planten te tellen kan bijgedragen worden aan het bijhouden van de stand van de natuur. Dit jaar (2021) was er al (t/m begin januari) de Eindejaars Plantenjacht rond bloeiende planten in de winter, georganiseerd door Floron, eind januari de Nationale Vogeltelling, in februari de landelijke Mollentelling georganiseerd door de Zoogdierenvereniging en in maart de Kikkerdriltelling, in april een bijentelling, in mei een vleermuistelling en in juni de libellentelling en de archeolgiedagen met voor hier aandacht voor fossielen in stoepranden en buitenmuren.


Week van 2 juli, Zeehondentelling in de Wester- en Oosterschelde. Eerder dan verwacht en zonder burgerparticipatie, maar klik HIER voor het resultaat en meer info. 


1 juli Keti-Koti, de viering van de officiële Nederlandse afschaffing van de slavernij in 1863. Ook vanuit Zierikzee is incidenteel een schip uitgestuurd voor slavenhandel, zo in 1783 De Neptunus. Een tekening van de haven van Zierikzee, met aanwijsbaar dit schip, is nog niet getraceerd. Hier een kaart uit 1747 (toen lag het daar mogelijk al net). Een schip met een aparte geschiedenis vanwege een grote slavenopstand en een ontploffing.


De Neptunus is in Zierikzee gebouwd en de eigenaren/aandeelhouders en de kapitein woonden in Zierikzee en de bekende, laatste uitvaart begon in Zierikzee. Het schip werd, in samenspraak, gecharterd en ingericht door een, m.b.t. slavenhandel ervaren, Amsterdammer. Het handelsdoel was voor Zz bijzonder, rede het terugzakken van de gebruikelijke handel. Overigens was er vijf maanden eerder ook al een Zierikzees schip vertrokken voor slavenhandel en het is waarschijnlijk nog een enkele keer gebeurd. De Neptunus vertrok naar de Goudkust, de kust van het huidige Ghana, waar een aantal Nederlandse en andere Europese handelsfactorijen lagen waar m.n. gehandeld werd in tot slaaf gemaakten, goud en ivoor. (Het achterland was niet bezet als kolonie, daarvoor was dat sowieso te gevaarlijk voor Europeanen alleen al door de heersende ziektes. De handel werd met name gedreven met Afrikaanse/Ashanti slavenhandelaren.)
Overigens  eindigde de tocht daar, voor Fort Nassau iets voorbij het bekende Elmina. Het lukte degenen die al gevangen zaten in het ruim om het schip te bezetten. Helaas konden ze er niet zelf mee wegvaren en toen ze omsingeld waren lieten ze het ontploffen met het, ook als handelswaar, aanwezige buskruit.
Voor meer zie de geweldige documentaire, op basis van het boek van R. Paesie: https://www.npostart.nl/opstand-op-de-neptunus/30-06-2021/VPWON_1325952. Hierbij vertellen Paessie en een journalist vanaf locaties. Voor veel meer details het boek van R. Paesie Slavenopstand op de Neptunus.

De eeuwenlange uitbuiting van mensen als slaven in de Nederlandse koloniën was enorm. Voor een completer beeld toch ook:
http://www.slavenkas.nl/oprichting%20en%20start.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfeigenschap#:~:text=In%20Nederland%20en%20Belgi%C3%AB%20verdween,afgeschaft%20op%203%20maart%201861.


In De Bevelander van 23 juni 2021, rubriek nr. 13 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een oude foto van een Zeeuwse Brandweerwagen, toen een supermoderne trots.  Klik hier voor de grotere versie en voor de hele serie uitgekomen sinds begin 2020.  


21 juni De langste dag van dit jaar. Extra mooi moment voor een wandelingetje door stad of dorp met ‘een groene bril’

   


Actuele landelijke speur- en teldagen
-De Archeologiedagen op 18, 19 en 20 juni 2021. Vlam is heel benieuwd of mensen op Schouwen-Duiveland/in Zeeland (afdrukken van) fossielen vinden in hardstenen stoepranden of in buitenmuren van gebouwen etc.  Meldingen zeer welkom via stichtingvlam@gmail.com. Voor meer over het landelijk programma klik HIER.
-De landelijke Libellen-telling, 19 en 20 juni 2021. Ook foto’s van gespotte libellen, liefst binnen de veste van Zierikzee, ook van harte welkom via stichtingvlam@gmail.com. Voor meer info en deelname aan het landelijke programma klik HIER.

     

Vlam brengt graag de landelijke teldagen rond flora en fauna (planten en dieren)  onder de aandacht gekoppeld aan ‘O kijk, natuur in de Stad vroeger en nu!’ Iedereen kan bijdragen aan het bijhouden van de stand van zaken door te tellen in eigen tuin of buurt. Een extra goede gelegenheid om bij een wandeling in Zierikzee of elders naar de stoep te kijken of er in de hardstenen randen ook fossielen zitten. We hopen op meldingen. Meer info volgt.


In De Bevelander van 9 juni 2021, rubriek nr. 12 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met Oud Zeeuws beeld bij Hoedekenskerke. Klik hier voor de grotere versie en extra verhaal.
Daar is ook de hele serie te zien die vanaf begin 2020 in deze krant tweewekelijks een kijkje toonde in verschillende kernen in De Bevelanden. Vanwege een fusie bij dit H-A-H-blad is de rubriek vanaf halfweg de zomer eerst weer een pop-up-rubriek.


Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2021 is weer de landelijke Vleermuistelling. Iedereen kan meedoen en bijdragen aan het inventariseren van de stand van zake. Vlam geeft dit graag aandacht, in het kader van de expo ‘O kijk, Natuur in de stad, vroeger en nu!’ Klik HIER voor meer info en deelname.


>In De Bevelander van 26 mei 2021, rubriek nr. 11 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkbij ‘s-Heer Hendrikskinderen. Klik hier voor de grotere versie.


Vanaf 24 mei: een tijd aandacht op borden van de Gemeente Schouwen-Duiveland          

Ook eigen foto’s van Zierikzeese stadsnatuur, vroeger en nu, welkom.
Stichting Vlam legt momenteel een route-met-raamposters uit met als thema ‘Natuur in de stad, vroeger en nu!’, te beginnen in Zierikzee. Een aanleiding voor een kijkje ‘door een groene bril’ en ook om, daaraan gekoppeld, lokaal mee te doen met de maandelijkse, landelijke teldagen. Ook eigen, bijzondere en leuke foto’s en afbeeldingen van, binnen de veste, gespotte dieren en planten zijn van harte welkom. Daarbij zowel foto’s van nu als foto’s en afbeeldingen van vroeger, zowel die gemaakt zijn in de openbare ruimte als die gemaakt zijn in eigen tuinen. Ze kunnen gebruikt worden voor een ‘raamposter’ of op de bijbehorende pagina op deze site waar steeds meer info te vinden is. Overleg en insturen kan via stichtingvlam@gmail.com. De route is de hele zomer coronaproof, vrij te wandelen, bij dag en avond, en hopelijk ook vaak bij mooi weer.
(Rechts eerste inzending gemaakt op 2 mei 2021 door H. de Kok)


In De Bevelander van 12 mei 2021, rubriek nr. 10 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij een feest in Rilland-Bath een eeuw terug. Klik hier voor de grotere versie.


Rond 4 mei kan ook weer een eigen wandeling gemaakt langs de Struikelstenen in Zeeland, een project van de Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland. Zie voor de adressen en verhalen https://struikelstenenzeeland.nl/


In De Bevelander van 28 april 2021, rubriek nr. 9 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij het bevrijdingsfeest in 1945 in Wemeldingen. Klik hier voor de grotere versie.


In het weekend van 17 & 18 april 2021 is weer de Nationale Bijentelling, waar iedereen aan bij kan dragen. Klik HIER voor de pagina over de expo Natuur in de stad en meer over de telling.


In De Bevelander van 31 maart en van 14 april 2021, rubriek nr. 7 en nr.8 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje tijden terug in een bloeiende boomgaard op Zuid-Beveland en
met een kijkje uit 1899 op de Westerschelde met een raderveerboot. (Deze op de dag van de terugkomst naar Zeeland van een ander oud veer. Zie psdnet.nl.)
Klik hier voor de grotere versie en meer info.

     


Op 21 maart, het klassieke begin van het voorjaar, de start van de hernieuwde, groeiende route met raamexpo ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’ De eerste serie hangt in Zierikzee achter de ramen van Havenpark 18, deze over groen als deel van de oude stad en over de ‘habitat’ van het Havenpark. Intussen ook de poster over de ‘Springende vissen’ bij All Ears, Oude Haven 54, zijde Nieuwe Haven.


Met deze expo is er weer een nieuwe blik in de stad te zien, nu door een ‘groene  bril’. In Zierikzee komt langs de route van de Zuidhavenpoort tot bij de Nieuwe Kerk een  serie posters met oude afbeeldingen en foto’s over verschillende dieren en groen, bij een passende locatie. (Uitbouw door andere kernen op het eiland is altijd een doel, maar zal hierbij vrijwel zeker nog uitgesteld moeten.) Op deze site komt een aparte pagina met, bij elk poster, extra info in de vorm van oude foto`s, afbeeldingen, krantenartikelen ed. Ook is er een koppeling naar allerlei landelijke tellingen waaraan iedereen kan meedoen in eigen tuin, perk of park, om zo mee te werken aan aandacht voor de huidige stand van zaken.
(Overigens worden virussen en bacteriën bij dit project voorlopig overgeslagen.)
 Klik HIER  voor de aparte pagina met alle extra info bij deze expo.


Van maandag 8 maart – zondag 4 april is weer de landelijke Kikkerdriltelling 2021. Ook deze telling breng Vlam graag onder de aandacht gekoppeld aan de Expo O kijk, natuur in de stad vroeger en nu! die bij de start van het voorjaar terug. Iedereen kan meedoen door te kijken in eigen tuin, perk of park en observaties door te geven. Daarmee kan de stand van zaken van de natuur beter bijgehouden worden. Klik HIER voor meer info en aanmelding.


17 maart Boomfeestdag. Op Schouwen-Duiveland op verschillende scholen op eigen terrein gevierd. Organisatie NME S-D.
Het landelijk feest is vanwege de coronamaatregelen is uitgesteld naar de herfst.


In De Bevelander van 3 maart en die van 17 maart 2021 rubriek nr. 5 en nr. 6 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje in het ‘gehucht’ Eindewege ruim honderd jaar terug en een bijzondere glimp van het verdwenen Emelisse. Dit mede aanluitend op de Zeeuwse Dag van de Archeologie op vrijdag 19 maart (dit jaar online). KLik Hier voor de grote versies en meer info.

    


Zaterdag 13 t/m zondag 21 februari de week van de Landelijke mollentelling 2021. Hier aandacht in de opmaat naar de expo Natuur in de Stad.
Deze telling, georganiseerd door de zoogdierenverenging, gaat van start op zaterdag 13 februari en loopt dit jaar de hele week door, tot en met 21 februari. Vanwege de omstandigheden met hoog water en de laag sneeuw die Nederland bedekt, is besloten om de telling dit jaar te verlengen. Deze weersomstandigheden maken het bovendien extra interessant om te letten op mollen in de stedelijke gebiedenKlik HIER voor meer info en deelnatme.

Mol (© Wesley Overman)


In De Bevelander van 3 en van 17 februari 2021, rubriek nr. 3 en 4 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met winterse kijkjes in Yerseke en Oudelande, toen de melk nog per hondenkar werd vervoerd en ook andere ‘voorzieningen’ nog heel andere vormen hadden. Klik HIER voor de grotere versies en linkje naar meer info.

           


Op 29-30-31 januari is weer de Jaarlijkse Nationale Tuin-Vogeltelling, Een van de teldagen die Vlam graag promoot, gekoppeld aan ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’, de expo die voorjaar 2021 opnieuw uitbot.
Tel de vogels in eigen tuin of perk en draag bij aan de update over de stand van zaken. Plaatjes helpen de nit-wit. Ook worden daarbij tips gegeven voor een prettigere tuin voor vriendelijke vogel. Klik hier voor meer info en deelname.


>In De Bevelander van 6 en van 20 januari 2021, rubriek nr. 1 en nr. 2 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij bij de opening van de spoorlijn door Zuid-Beveland  bijna honderd jaar terug, en een kijkje bij het Banjaardstrand ver voor het Deltaplan werd aangelegd.
Klik HIER voor de grotere versies en linkjes naar meer info inclusief een filmpje over die opening, 

   Zierikzee, 1906. Zoek de verschillen.


1e Kerstdag tot en met 1 januari 2021: de Eindejaars Plantenjacht. Bloeiende planten in de winter. 
FLORON organiseert deze winter voor de zevende maal voor heel Nederland de Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter.  We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. Iedereen kan meedoen. Als Vlam promoten we dit i het ader van de strks terugkerende expo ‘O kijk, Natuur in de Stad vroeger en nu!’. Klik HIER  voor aanmelding en meer info.


In De Bevelander van 23 december 2020, rubriek nr. 26 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Deze met een Nieuwjaarskaart uit de Bevelanden van ca honderd jaar terug. Klik HIER voor de grotere versie.


In De Bevelander van 9 december 2020, rubriek nr. 25 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje bij de vaete van Waarde rond 1910. Eeuwenlang waren zulke dorpsvijvers een belangrijke collectieve voorziening. Klik HIER voor een grotere versie.


>Na het vertrek van de goede Sint, nu een mini-tussenexpo ‘O kijk, oude foto`s van vroeger vervoer door de stad!’ , achter de ramen van Havenpark 18, Zierikzee, tot het klassieke einde van de winter.
Nu er dagelijks zoveel met busjes aan huis wordt bezorgd een kleine spot op een handkar, een hondenwagen, een koets met paard en een van de eerste auto`s rond 1900 in het oude centrum van Zierikzee. Soms zijn deze heel  oude foto`s wat flets, wat verwaterd of wat duister, maar ze bieden wel een origineel kijkje in de oudere tijd.


In De Bevelander van 25 november 2020, rubriek nr. 24 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje bij een bakkerwinkel in Biezelinge met de vraag of deze toen, ruim honderd jaar terug, ook ‘Sint-Nicolaaskoeken’ bakte. Klik HIER voor een grotere versie..


Sinds zaterdag 14 november is de Sint weer in het land. Van 11 november tot 6 december is er daarom een kleine raamexpo : O kijk, foto’s van Sint honderd jaar terug! Dit achter de ramen van Havenpark 18 te Zierikzee.


Voor wie in het centrum is, een leuke blik op locatie in eerdere tijden toen het hier nog bijzonder was om Sint ‘in levende lijve’ te zien. Bovendien is op deze site weer de oude jeugdroman te lezen die in 1925 uitkwam over de eerste intocht op het eiland. Klik daarvoor HIER.
(N.B. Het is een historisch inkijkje en er komen dus ook drie pieten in de stijl van toen voor op de expo en in het boek, maar dat is dus zonder PR en zonder censuur hiervoor. Eigenlijk is het ook bijzonder dat de katholieke sint hier toen al zo welkom ontvangen werd.)
Vlam wenst iedereen graag een gezellig en gezond feest toe.


In De Bevelander van 11 november 2020, rubriek nr. 23 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’, met een kijkje bij Kloetinge rond 1905, waar de ambachtsheer een jachtpartij hield.
In D
e Bevelander van 22 oktober 2020, rubriek nr. 22 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’ met een kijkje in Kats, bij een groep kinderen voor de kerk, die geen Halloween vierden.

Klik HIER voor de grotere versies.
Intussen is bekend geworden dat deze serie, vanwege de belangstelling, ook in 2021 door zal lopen.

  


De maand oktober is ‘De Maand van de Geschiedenis’, dit jaar met als thema ‘Oost-West‘. Ter gelegenheid daarvan staat er achter de ramen van Havenpark18  – Zierikzee een mini-expo van enkele beelden met een glimp van de gloriedagen, toen hier driemasters werden gebouwd, die tot naar De Oost uitvoeren.  Klik HIER voor iets meer. 
(Donaties of sponsoren voor de vervolgprogramma`s zijn welkom. Mail voor info kan naar stichtingvlam@gmail.com)

    


In De Bevelander van 14 oktober 2020, rubriek nr. 21 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze keer een kijkje in, klein maar heel oud Schore. 
In De Bevelander van 30 september 2020, rubriek nr. 20 meteen kijkje in ‘s-Heer Arendskerke zo`n 100 jaar terug, met een glimp van een oude zomerse huishoudklus.

Klik HIER voor een grotere versie.Klik HIER voor een grotere versie.


 19 september afsluiting zomerexpo ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’
De editie van dit jaar kon door de corona ineens niet goed uitgroeien. (Eerst omdat alles dicht was en de ramen onbereikbaar, daarna omdat het niet verstandig leek mensen extra naar het centrum trekken.) Daarom komt deze komende zomer, 2021 terug. De dieren-teldagen zullen daarom ook door de winter heen aandacht krijgen.>In De Bevelander van 16 september 2020, rubriek nr. 19 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Nu de kinderen weer echt naar school gaan, een kijkje van bijna 100 jaar terug in een klas in Driewegen. Zie de overeenkomsten en verschillen! Klik HIER voor een grotere versie en de hele serie. 


12&13 september Monumentenweekend. digitale editie.
-Zierikzee: O kijk, Zierik langs de Ee!, over het begin van Zierikzee en foto`s en meer, die glimpen bieden van de vroegere groei langs de Ee.  Klik HIER voor een lange serie van beelden met info, waarbij de lopen van de Ee worden gevolgd.
-De Bevelanden: O kijk, die oude foto, echte kijkjes in verschillende kernen 100 jaar terug of meer. Klik HIER voor de serie van 19 fotobeelden met info.


(Donaties of sponsoren voor volgende projecten zijn welk0m. Mail voor info kan naar stichtingvlam@gmail.com)


>12&13 september is ook de Landelijke Egeltelling

>Op 12 en 13 september is het jaarlijkse Egelweekend. De Egelwerkgroep van de Zoogdiervereniging, vraagt iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. Klik HIER voor meer info.


In De Bevelander van 2 september 2020, rubriek nr. 18 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Nu is een hapering bij het vliegen een nieuwseisend probleem bij een gewoon transportmiddel, honderd jaar terug was vliegen zelf nog nieuws. Deze week een oude groet uit Hansweert die daar op inhaakte. Klik HIER voor een grotere versie en de hele serie.


Weekend 29 en 30 augustus de tweede Nationale Vleermuistuintelling van 2020.
Klik HIER voor meer info en deelname.


In De Bevelander van 19 augustus 2020, alweer rubriek nr. 17 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze keer een kaart met foto en een romantische groet vanuit Kamperland ca 100 jaar terug. Klik HIER voor een grotere versie en de hele serie. 


Voorjaar en zomer 2020. De groeiende ramen-expo ‘O kijk, Natuur in de stad vroeger en nu! Eerste kleine versie
De expo van dit jaar is erg vertraagd doordat eerst alles dicht (en ramen onbereikbaar werden), de fondswerving gelijkop stagneerde en het NB hoogzomer, in het centrum weer snel zo druk werd, dat het niet zo gezond leek om nog meer kijkers naar Zz te trekken, Samen rede om te gaan voor slow-groeien met komende zomer verdere uitbreiding.
Er is nu een kleine versie met drie series, achter de ramen van Kraanplein 18, Havenpark 20 en bij Fizi naast de Nieuwe Kerk. De tellingen gaan natuurlijk gewoon door (en zo ook de rubriek.)


In De Bevelander van 5 augustus 2020, rubriek nr. 16 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.Deze keer een tevreden, ambachtelijk familiebedrijf in Eversdijk (Gemeente Kapelle) van toen, 100 jaar terug. Klik HIER voor een grotere versie en de hele serie. 


De rubriek in De Bevelander van 22 juli 2020, rubriek nr. 15, toont rijk zomeren bij het voormalig ‘Slot’ in Ellewoutsdijk (Gemeente Borssele). Klik HIER voor een grotere versie. 
De rubriek in De Bevelander van 8 juli 2020, rubriek nr. 14, geeft een goed getimed kijkje bij de bonenpluk in juli 1925, voor de conservenfabriek te Krabbendijke. Klik HIER voor  deze twee en de hele groeiende serie. 


4-26 juli Jaarlijkse Nationale vlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting.
Meedoen, door te tellen in eigen tuin of in perk of park, draagt bij om de kennis van de stand van zaken up to date te houden. Je ziet nog eens wat en er zijn tips om je tuin extra aanlokkelijk te maken voor vlinders. Vlam promoot dit jaar deze teldagen, in aansluiting op haar thema ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’ Klik hier voor meer info.24 juni De Bevelander. Rubriek nr. 13 met een kijkje bij het feest in 1902 van de boogschieters van ‘Wolfaarstdijk‘.
Klik HIER voor een grotere versie. 


Eind mei: Met veel plezier promoten we hier de nieuwe hype ‘botanical chalking’ = bij plantjes en onkruid in/bij stoepen deze met stoepkrijt ernaast natekenen en/of de naam erbij zetten. Helemaal leuk in aansluiting bij de raamexpo ‘O kijk, natuur in de Stad!’
Over de initiatiefnemers en het idee: morethanweeds.co.uk/news/
Snel en internationaal populair geworden door dit artikel: www.theguardian.com/environment/2020/may/01/not-just-weeds-how-rebel-botanists-are-using-graffiti-to-name-forgotten-flora-aoe
Ook in Nederland heeft het al op vele plekken aandacht gekregen, o.a. bij www.degroeneagenda.nl/botanical-chalking/
Insturen van een foto ervan, via stichtingvlam@gmail.com, is van harte welkom.

Appreciation of chalking on Twitter


Half mei is het uitzetten van nieuwe zomerroute-met-raamexpo ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’ dan eindelijk weer opgestart! In Zierikzee zijn de eerste drie kleine themaseries te zien bij Kraanplein 22, over zeehonden in de haven, bij Havenpark 18, over de oude bomen daar, en nu ook bij Fizi naast de Nieuwe Kerk, over de vleermuizen daar vroeger en nu. Nieuwe exporamen en tellingen worden hier z.s.m. vermeld. Klik HIER voor de speciale pagina over deze expo.


In het weekend van 23&
24 mei is de Landelijke Vleermuistelling. Iedereen kan hier weer aan mee doen, door langs de Monumenten te wandelen
maar ze vliegen soms zelf in tuinen in Plan West.  Klik HIER voor meer info.


27 mei De Bevelander. Rubriek nr. 11, met een speciale, hele oude ansichtkaart uit ‘s-Gravenpolder. Klik HIER voor de groeiende pagina met deze rubrieken.


1- 15 mei: O kijk, die Oranje Boven foto`s van toen!. Kleine raamexpo t.g.v. de viering van 75 jaar vrij. Achter de ramen van Havenpark 18, bij dag en avond te bekijken. Dat gezond, langs het raam lopend.
Toen Zierikzee op 7 mei 1945 bevrijd was is er, na een herdenkingsdienst, op 11 mei 1945 op het Havenplein een vrolijk, eerste feestje gevierd. Daarvan is indertijd een hele leuke serie foto`s gemaakt. Vlam heeft nu een kleine expo met die foto`s tentoongesteld bij de oude feestlocatie. Het was een vrij klein feest, omdat vele bewoners nog terug moesten komen van de evacuatie, maar wel een compleet feestje. Er werd muziek gemaakt, gezongen, gedanst en genoten van chocola en sigaretten.

        


29 april De Bevelander. Rubriek nr 9, t.g.v. 75 jaar Vrij over de bevrijding van Kapelle
14 april De Bevelander. Rubriek nr 8 met  een terugblik op een Oranjeonthaal een eeuw terug, in Wilhelminadorp. 

1 april De Bevelander. Rubriek nr 7 met een advertentie voor een versterkend middel, uit de tijd de Spaanse Griep, de pandemie van goed 100 jaar terug. 
18 maart De Bevelander. Rubriek nr 6 met een vrolijk kijkje in Kortgene rond 1900.
4 maart De Bevelander. Rubriek nr 5 met de sluis van Wemeldingen in 1865
en nog vier sinds januari dit jaar in De Bevelander.

Klik HIER voor de groeiende pagina met deze rubrieken.


4 mei: Mogelijkheid van een eigen herdenkingswandeling langs de Struikelstenen.
Op Schouwen-Duiveland in Zierikzee en Burgh-Haamstede
Een bijzondere gelegenheid om een wandeling te maken langs de struikelstenen, die ook op Schouwen-Duiveland liggen, in de stoep voor huizen, waar voor de oorlog Joodse families woonden. De stenen zijn gelegd op initiatief van Stichting Struikelstenen Zeeland. Voor de adressen in Zierikzee en een in Burgh-Haamstede: struikelstenenzeeland.nl/adressen/2/  Voor meer over de families en hun geschiedenis:  struikelstenenzeeland.nl/category/verhalen/

08_IMG_0052


27 april Koningsdag. Dit jaar geen expo special, wel de toepasselijke OKH-evergreen als groet!


za 18 & zo 19 april: Landelijke bijenteldagen


Meedoen kan door tellen in een perk of plantsoen maar juist ook in eigen tuin. Zie www.nederlandzoemt.nl/doe-mee / www.nationalebijentelling.nl.
Achter de ramen van Havenpark 22 nu een mini-editie van ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu! over de imkerij hier in vroegere tijden. 


1 maart t/m 13 september 2020. Groeiende voorjaars- en Zomerexpo ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’
Bij dit thema weer kijkjes op locatie, nu door een groene bril. Zo komt er aan de hand van oude foto`s en afbeeldingen, maar ook met foto’s van de ‘flora en fauna’ in de stad nu, weer een ander beeld naar voren.

Ook deze expo is een ramenexpo en dus bij dag en avond vrij te bekijken en in dexze tijd juist eventueel een gezond ommetje (net als de berenjacht).  De eerste series zijn te zien achter de ramen van Havenpark 18 en Kraanplein 22. Die over de Bomen aan het Havenpark en over zeehonden in en bij Zierikzee. De groei van deze editie (verder door Zierikzee en door andere kernen) stagneert nu even vanwege alle. logische, maatregelen, maar er wordt wel aan gewerkt juist omdat het een constructieve afleiding kan geven. 
Klik HIER voor meer info over de expo o de aparte pagina op deze site.

Donderdag 5 maart 16.30. Ook bij Radio Schouwen-Duiveland aandacht aan de expo ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’


Vanaf begin januari 2020. De nieuwe rubriek O kijk, die oude foto`s in De Bevelander.
Start met een een vrolijk welkomskiekje en wintergebeurtenissen van zo`n 100 jaar terug. Klik HIER voor de groeiende pagina met deze rubrieken.

(Sinds dit jaar is Ons Eiland Schouwen-Duiveland gestopt en dus ook onze rubrieken daarin. Nu zijn er echter tweewekelijkse in De Bevelander.). 


2020 De editie ‘Zierik langs de Ee’  is nu doorlopend te wandelen.
Op deze site een routekaartjes en info bij allerlei punten op deze route. Klik daarvoor HIER naar de speciale pagina Zierik langs de Ee! Binnenkort is ook het mini-routeboekje weer te krijgen.


April 2020. Dit jaar geen event Zierikzee-800/Historisch Zierikzee  i.v.m. event ’75 jaar vrij!’
Wel is het hele jaar Vlams wandeling ‘Zierik langs de Ee!’ te lopen. Dit met het routeboekje plus alle info op de site maar zonder ramenexpo.
Deze editie was geïnspireerd door de historische viering van Zierikzees stadsrechten, zo`n 800 jaar geleden. Vanwege de duurzame waarde blijven er doorlopende versies. (Ook uitbreiding met eilandbrede editie ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’ blijft een doel.)


Half december – eind februari. ‘O kijk, oude foto`s van winters Zierikzee!’
Zierikzee, Havenpark 18 en Kraanplein 22.
Als bijdrage aan de wintersfeer heeft Vlam een kleine raam-expo ingericht. Er is nu, centraal, een serie te zien met sneeuw- en schaatsbeelden van ruim 100 jaar terug. Er werd ook toen soms zelfs al bij vorst een camera mee naar buiten genomen, wat voor nu weer extra leuke inkijkjes geeft in die tijd. Klik HIER voor iets meer info.
(
Op schrikkeldag wordt deze expo verwisseld, op 1 maart start de voorjaars-zomerexpo.)


lDe hele winter te krijgen. Winternummer van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Dit met een uitgebreid artikel ‘De oorkonde van 976, vertaling en nieuws over Zierikzee’.

        

‘De oorkonde van 976’ is het oudste, bekende, document, en van ruim 1000 jaar terug, waarin Zierikzee vermeld wordt. Het was bekend dat dot er was en info eruit was door historici ook gebruikt, maar dit bijzondere manuscript was nooit vertaald uit het Latijn. Afgelopen jaar is vanuit Vlam een vertaling gerealiseerd i.s.m. Kees t Hart en anderen. Daardoor kwam er onder andere nieuws naar voren over een andere oude naam van Zierikzee namelijk Creka-en-Papingalant. Het artikel geeft de vertaling, info om de oorkonde heen en een uitgebreide toelichting po het nieuws. (© Vlams curator en onderzoekster Jolien Hemmes).
Klik HIER voor meer info. Voor wie geen lid en abonnee bij het KZGW is: Bestellen van exemplaren kan via info@zeeuwsgenootschap.nl  (Zodra dit nummer ‘oud’ is door uitgave van een nieuwe, komt het artikel ook op deze site.) 


Doorlopend donateurs- en sponsoracties, waaronder posteracties.
Vorig jaar zijn we begonnen met enkele kleine donateursacties, De ontvangst van de expo`s is immers positief en er is nog veel meer leuks en interessants om te laten zien. We zijn natuurlijk blij met de verkregen basissubsidie, maar donateurs en sponsoren zijn voor uitgebreidere versies van harte welkom.  Voor donateurs met een gezellig extraatje, sponsoren kunnen soms ook bijdragen met het mogelijk maken van een expo-uitbreiding die bij hen aansluit.

Posteractie. 
Kaarten van Zierik langs de Ee! en kaart van Het beleg van Zierikzee+boekje Mondragonpad. Formaat 20-30, zwaar papier, satijnglans. Interesse? Mail naar stichtingvlam@gmail.com. Dan wordt de voorraad gecheckt en over bestelroute teruggemaild.

    


15 november t/m 6 december. Zierikzee. O kijk, Sint Nicolaas te Zierikzee!, route met raamexpo met oude foto`s en oud verhaal over de eerste intocht hier, in 1924.

Klik HIER voor de speciale site-pagina Sint-Nicolaas-te-Zierikzee met een routekaart, de groeiende serie rubrieken over de expo en waar de hele jeugdroman te lezen is, die er eertijds ook over is geschreven en ook de wekelijkse rubriek die deze periode steeds over deze expo ging.


2 November. Allerzielen, terugdenken aan wie ons voorging.


Oktober. Landelijke Maand van de geschiedenis. O kijk, die twee vrouwen van vroeger!
Dit jaar heeft de landelijke Maand van de Geschiedenis het thema Hij-Zij. Vlam draagt bij met een minispecial bij de lopende route: ‘O kijk die twee vrouwen van vroeger!’ over ‘twee vrouwen van’ op belangrijke momenten van de vroege geschiedenis van Zierikzee. Een spot op hen omdat ze veel machtiger waren dan vaak verwacht en het beeld van toen zo mooi verrijken.
In Zierikzee loopt, wegens succes, de hele route Zierik langs de Ee! in afgeslankte vorm door met enkele routepanelen langs de oude loop van de Ee, het kleine routeboekje (voor 2,- te koop bij de Museumwerf), de info op deze site) en enkele kleine specials zoals deze met een centraal overzicht bij Havenpark 18 en meer lokaal, aan de voet van de Dikke Toren en de Nieuwe Kerk, bij Fizi plus Poststraat 49 en, richting Nobelpoort, bij Watermolen 9.
Klik hier voor de aparte pagina over deze expospecial.

                


21 september. Deze week is het, met het einde van de zomer, tijd voor wisseling van de expo. (De aangehaalde expo in Brouw loopt overigens t/m 29 september.)
De eindconclusie blijkt veelal weer heel positief dat er de nodige geïnteresseerde kijkers waren. De zomerroutes in Wissenkerke (N-B) en Nieuwerkerk (S-D) blijven, net als de eerdere van andere kernen, blijven beschikbaar voor gelegenheden.
De route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ is zo succesvol dat deze in andere vorm verder gaat, met het routeboekje (te koop bij de Museumwerf), enkele routepanelen door de stad en enkele wisselende kleine specials. De twee lopende specials over de nieuwe info m.b.t.  heel vroeger, krijgen in oktober, t.g.v. de Maand van de Geschiedenis, bovendien nog een kleine, daarbij toepasselijke ‘Hij/Zij’ touch.
Ook de  sponsoractie loopt door t.b.v. meer expo!

Over de twee lopende, kleine specials in Zierikzee over vondsten m.b.t. heel vroeger:
-Oudste naam (b)lijkt ‘Creka-en-Papingalant’ of zelfs ‘Papingaland-aan-de-Kreek’ , i.p.v. ‘Creka’, en de grondlegger een Paping! 
-Het feest rond de Stadsrechten 1219/2019 was leuk, maar graaf Willem 1 was nog op kruistocht en pas kerst 1219 terug! Vroege zomer 1220/2020 blijkt de beste optie als moment rond het verkrijgen van de stadsrechten. Het goede nieuws is dus dat er juist dan weer feest gevierd kan worden.
Klik HIER voor de rubrieken erover, in groot formaat, en zie voor de kleine expo`s de ramen van Fizi en hun buren verderop.


   
    


Zaterdag 14 september Monumentendag 2019
>Zierikzee van 10.00 tot 17.00 uur op het Havenplein bij de Muziektent
-Een extra locatie-expo O kijk hier! in stijl ‘O kijk, feesten op het Havenplein ruim 100 jaar terug!’

-Om 11.00 uur en om 12.00 uur daar ook ‘Verteltafel Feesten op de gedempte Ee!’
-Ook de route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ is nog te wandelen (en valt grotendeels samen met een rondje langs de klassieke monumenten).
>Nieuwerkerk, hele dag, een kleine, extra touch bij de lopende route.

Hier vast drie extra infostukjes:

22, 23 en met name 24 augustus 2019, Havendagen Zierikzee, rond de Nieuwe Haven
Natuurlijk past ook op een rustig moment een wandelingetje langs het kleine extra deel van de zomerexpo ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’- rond het Luitje over de historische Nieuwe Haven. 

>


Weekend 17 & 18 augustus en weekend 24 & 25 augustus Kunstspoor Noord-Beveland
Het spoor kruist de O kijk hier!-route bij het atelier van Marion Kamper, Voortstraat 1, Wissenkerke, die aan beiden meedoet.


Begin augustus. Meer zomerse toevoegingen op S-D.
Toepasselijke toevoeging bij ‘Zierik langs de Ee!’ en bij ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’ over kermis en muziektenten. De ene foto is in de route te zien achter het raam bij ‘Oud-Concordia’, naast de kiosk, de andere komt extra in de route bij Nieuwerkerk. Grotere versies op de pagina`s onder S-D over die routes.

   .   


25 juli Extra spotje op de serie Gekrompen en Verdronken dorpen.

Meer info op de pagina onder S-D over deze route.
De foto blijkt overigens genomen in Looperskappele, gemeente Duivendijke, die toen al, door fusie, vier kernen bevatte. (Tip Sjaak Catsman)


Maand juli. Start hoogzomerse spotjes en toevoegingen bij de lopende routes

11 juli T.g.v. de Tour de France een spotje op een vroegere inwoner van Zierikzee, die rond 1900, in zijn jonge jaren, ook even profwielrenners was.


Maand juli. Diverse zomermarkten en activiteiten.
Altijd een leuke aanleiding om ook een Okijkhier!-ommetje te maken.

>Zierikzee vanaf 9 juli is er 7 weken lang van 10.00-17.00 uur op dinsdag een toeristenmarkt.
Er staan leuke kramen door het gehele centrum (Havenplein, Poststraat en Kerkhof). Bij de dikke toren is er een curiosa markt met zo’n 20 kramen antiek en 2e hands spulletjes en een kleedjesmarkt (kinderen mogen gratis deelnemen met een kleedje om hun 2e-hands spulletjes te verkopen).
>Nieuwerkerk S-D. Info volgt.
>Wissenkerke N-B. Info volgt.

       


Zomers uitje: Op pad langs drie Okijkhier!-routes.2/3 juli. Extra blik op de voormalige watermolen bij de straat Watermolen van Zierikzee.
Zo’n molen is natuurlijk sowieso een belangrijk punt in de kreek de Ee, het gaat ook nog om de oudste, bekende watermolen/getijdemolen van Nederland. Hij is al lang verdwenen maar er schijnt bij eerdere werkzaamheden nog een enkel ondergronds spoor gesignaleerd. Dat wij weten dat hij heel oud is komt omdat graaf Willem 1 hem kado gaf aan zijn tweede vrouw ter gelegenheid van hun huwelijk op 2 juli 1220 en de oorkonde waarmee dit gebeurde is er nog. Op de kaart van 1649 is ook te zien dat daar een bijzonder hoog pand staat.


NB is graaf Willem 1 ook degene die Zierikzee stadsrechten gaf en deze schenking lijkt het moment daarvan tamelijk precies te bepalen. We vermoedden na speuren, al met al, dat het een deel was van een totaaldeal.
Het schenken ging overigens nogal ‘feodaal’. Bij het bezegelen  van het huwelijk hoorde (dure) huwelijkskado`s. De watermolens hoorden bij de ‘Morgengaven’, de kado`s die de vrouw de ochtend na de huwelijksnacht kreeg. Tja.

Heel binnenkort kan, op locatie, een foto getoond, die een kijkje geeft in eerder toevallig opgegraven sporen van de Ee hier.
Klik hier voor onze rubriek erover. 


Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019: Nieuwerkerk Bruist.
Rond de Kerkring van Nieuwerkerk (S-D)
Ook het Rondje-rond-de-Ring-met-raamexpo O kijk hier! draagt bij aan het programma.

Klik HIER voor het hele, verdere programma. Daarbij kan elk programma-item steeds weer aangeklikt voor meer info daarover. 


Vanaf 13 juni Expospecial ‘Papingaland-aan-de-Kreek’ na vondst en visie van Vlam over vroeg Zierikzee.
Zierikzee had als dorp vrijwel zeker lang een echt andere naam dan tot nu toe aangenomen en waarschijnlijk is ook de eer van de stichting voor een ander.

+
vanaf 20 juni ook Expospecial over graaf Willem l, de Vijfde Kruistocht en Zierikzees Stadsrechten (met stip voor 1220/2020).

Het blijkt dat het sowieso niet 1219/2019 geweest kan zijn en juist (nu extra mooi) het best in de vroege zomer van 1220/2020 past.

Klik HIER voor Vlams beiden rubrieken hierover van resp. 13 en 20 juni. ‘Trekker’ op de schutting rond de Dikke Toren en kleine expospecial achter de ramen van Filmhuis Fizi en haar buren verderop in de straat.

        De Okijkhier!-expo`s zijn door de Gemeente S-D ook weer opgenomen op de driehoeksborden.


14-15-16 juni EEF, Eindeloos Eiland Festival
Locatie: Noord-Beveland, (toevallig) nabij Wissenkerke.
Met pop-up-expo van Vlam in strandhuisje 3, een festivalvariant ‘O kijk, Wissenkerke vroeger’ met muziek.


Klik HIER voor het hele programma.


15 juni. Lustrum 250 jaar KZGW, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Wij zijn natuurlijk fan en hebben ook kunnen genieten van wat vanuit dit genootschap in de loop der eeuwen is gedaan aan behoud van erfgoed.13 juni. Onderzoeknieuws Vlam: Over de oudste naam van Zierikzee als dorp en meer.
Papingaland-aan-de-Kreek, grondlegger Paping en misschien zelfs zijn graf

      

Een extra frisse blik van Vlam op de, onder haar vertaalde, oude oorkonde brengt nieuw inzicht. Achter de ramen van Fizi een minispecial over dit nieuws en een eerste rubriek erover.  Klik HIER om die te lezen.


Zaterdag 8 juni. Wissenkerkse Feestdag

Ook de zomerroute ‘O kijk hier!’ draagt bij. Klik HIER voor een kleine aankondiging daarover in De Bevelander.


Woensdag 5 juni. Paarden- en jaarmarkt Zierikzee. Gehouden sinds AD 1389 !
Speciale mini-expo achter de ramen bij Fizi, naast de historische locatie De Balie.
De markt is nu van Zuid-Havenpoort tot Havenplein.


17 mei. Opname op de site van het zusterproject Gekrompen en Verdronken dorpen met steeds een paneel bij gehuchten op S-D.
Locaties en meer info op de pagina Scouwen&Duveland.


Alle drie de zomerroutes van start. Te bekijken van haf mei t/m half september
Zierikzee (S-D – Nieuwerkerk (S-D) – Wissenkerke (N-B)
Zo mogelijk groeit de route ook voor dit zomerseizoen nog verder. Er zijn ook twee zusterprojecten opgenomen: op S-D ‘Gekrompen en Verdronken Dorpen’ en op N-B de kleine serie van vijf vaste panelen in Kortgene.


Meer info op de pagina`s over S-D en N-B.


Vrijdag 17 mei. Start van het nieuwe ommetje met raamexpo in Nieuwerkerk, S-D
Langs de Kerkring, bij dag en avond, vrij te bekijken.


Er is weer een leuk ommetjes rond de Kerkring met foto`s van 100 jaar en meer terug en met een aantal bijzondere, oude tekeningen en etsen van nog veel eerder. Een intro en de hoofdmoot van de expo zijn te zien achter de ramen van Hebron en buren, Kerkring 1-7, een verdere spikkelroute rond de ring en een aantal afbeeldingen achter de ruiten van de glazen verbindingsgang van de centrale kerk.
Nieuwerkerk is heel oud, van rond 1200, maar het oudste beeld is van 1560, in de vorm van een ‘personalized’ kerkje op een oude kaart. Meer afbeeldingen met oude sporen of foto`s van oude sporen bijven dus van harte welkom.


Donderdagmiddag 16 mei 13.30 uur: Open opening route Wissenkerke, Noord-Beveland
Locatie: Bij de trappen op de kop van de Voorstraat. Naast Voorstraat 1, ooit Wielersrust (zie foto), nu een kunstatelier. 

      

De burgemeester, mevouw Demmers,  heeft de route geopend samen met de bovenbouwers van de locale basisschool De Vliete. De leerlingen jregen hierbij een speciale rondleiding. Vooraf  waren zij al op zoek geweest naar weetjes over het gwone leven (heel) vroeger. Daarvan is een grote greep op een extra pagina bij ezpo-Wissenkerke te lezen.
Het is weer een leuke route geworden. Zie voor meer info de pagina over Noord-Beveland.


Vrijdagavond 10 mei en zaterdag 11 mei, Zierikzee-800
Een aantal jaar lang wordt gevierd dat Zierikzee begin 1200 stadsrechten verwierf. Er is een uitgebreid programma waar ook de route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ in is opgenomen.

Bij deze route in deze weken ook de archeologische gelegenheidsspecial te zien op de schutting rond de Dikke Toren over de eerdere zoektocht rond de Nieuwe Kerk naar heel oude sporen.
De special over ‘De oorkonde van 976’, met de oudste vermelding van Zierikzee, is die vrijdag nog net te zien in de hal van het gemeentehuis en een kleine versie van de scan van de oorkonde is binnen de route te zien, ter hoogte van de Nieuwe Kerk.
Tot zaterdag 13.30 uur is in de Openbare Bib nog de special te zien over ‘De voorouder van ruim 1000 jaar terug’, met werk van een klas 15-jarige stadsgenoten, die zich lieten inspireren door een graf uit de 10e eeuw, dat eerder onder het Kerkplein is gevonden.
In de rubriek ‘Okijkhier!’ in Ons Eiland van 9 mei (zie hieronder), meer over de sporen van Zierikzee ten tijde van het verwerven van de stadsrechten.


Klik Hier en scroll door naar pagina 13 t/m 15 voor het hele programma van Zierikzee-800 dat zo is te lezen in een speciaal katern van de Wereldregio.
Naast de route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ is er een eenvoudige ‘Parelroute’ langs de monumenten (bijna dezelfde route, maar wijst op de grote monumenten) en het boekje Monumentale Stadswandeling van de VVV (2,50 bij de VVV aan de Nieuwe Haven), ook langs de monumenten, steeds met extra informatie.


Zaterdag 11 mei, Nationale Molendag. De Onderneming in Wissenkerke draait en is open.
Start inrichten exporoute Wissenkerke


Vandaag starten we met het uitzetten van de eerste route in Wissenkerke. Bij De Kroon komt direct al een heel mooie oude foto met een kijkje vanaf de Voorstraat richting molen de Onderneming. De molen is deze dag ook open. We worden deze dag bovendien, op locatie, over de route geïnterviewd voor de rubriek “Passie voor Peeland” in De Bevelander. Op 22 mei zal dit gepubliceerd worden en komt hier een link naar de digitale versie van het stukje.


Zaterdag 4 mei. Eigen wandeling langs de Struikelstenen
Een bijzonder dag om een wandeling te maken langs de struikelstenen in Zierikzee (meerdere) en Burgh-Haamstede (1), ter herinnering aan de Joodse eilanders die zijn vermoord. Zie voor lokaties en verhalen www.struikelstenenzeeland.nl. De verhalen kunnen ook onderweg op een parkbankje gelezen worden (Zierikzee heeft in het centrum gratis stadsWiFi) of thuis.
De stenen zijn enkele jaren geleden gelegd op initiatief van Stichting Struikelstenen Zeeland, als onderdeel van een Europees project. In Zeeland liggen er ook stenen in Middelburg.
Er zijn jaarlijks meerdere monumenten waar eer wordt betoond, jaarlijks komen er nog boeken uit. Dit jaar wordt ook een nieuw monument onthult bij de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Hieronder de Okijkhier! rubriek in Ons Eiland van 2 mei over de voormalige synagoge in Zierikzee.


25-27 april. Kleine ode t.g.v. Koningsdag

      

Een kleine ode t.g.v. Koningsdag.  Ook 100 jaar geleden werd er al vrolijk koninginnedag gevierd. Dat, zoals op deze foto te zien, op het Havenplein in Zierikzee, maar ook  in de andere kernen op Schouwen-Duiveland.  Klik HIER en scroll even voor de Rubriek ‘O kijk hier!’ in Ons Eiland van deze week, met wat leuke info uit de oude doos.


Zomeroutfit ‘O kijk, Zierik langs de Ee!
De route ‘Zierik langs de Ee’ breidt nog wat verder uit en krijgt een zomeroutfit met paneeltjes in blauw-op-wit (i.p.v. wit-op-blauw), zoals de nieuwe zomerexpo`s in Nieuwerkerk (S-D) en Wissenkerke (N-B).
Meer fotomateriaal uit familiealbums blijft van harte welkom. Bijvoorbeeld portrretten met op de achtergrond een restje Oude Haven/Ee of bijvoorbeeld met sporen die in eigen tuin zijn gevonden bij het spitten of verbouwen.


Van 11 april – 10/12 mei. De expospecial van de opening  in drie delen, lokaal op tournee:
-Deelexpo ‘O kijk, een voorouderlijk graf van 1000 jaar terug!’ (Deze komt na haar tour op deze site.)
 Openbare Bibliotheek Zz – Pieterzeemanschool, in de glazen gang die zij samen delen, tijdens alle openingstijden en daarmee t/m zaterdag 11 mei 13.30 uur.
-Deelexpo ‘De oorkonde van 976’ (Deze gaat daarna langer op tour en zal op zich verder uitgroeien.)
 Hal Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, in Zierikzee, tijdens hun openingstijden en daarmee t/m vrijdag 1o mei 16.00 uur
-Deelexpo ‘O kijk, dat graven naar het oudste Zierikzee!’  
Op de schutting rond de Dikke Toren, Zierikzee, 24/7, een plusserie in de route. (De Dikke Toren zelf is tijdens de restauratie zo vaak als mogelijk open.). Deze loopt ook na 11 mei door, damen op met de restauratie. 
-En natuurlijk is er de route met raamexpo`s ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’


Zaterdag 30 maart.  In de Nieuwe Kerk was de onthulling door burgemeester Rabelink van de vertaling van ‘De oorkonde uit 976’, die een glimp geeft van het Zierikzee van nog voor de stadsrechten. De extra expo was ook zondag te zien op deze toepasselijke oudste plek .


Ruim 150 bezoekers plus ca. 50 participanten kwamen een kijkje nemen bij de presentatie en de tentoonstelling ‘O kijk, het begin van Zierik langs de Ee!’.
Klik HIER voor een verslag in Ons Eiland.


Zaterdag 30 maart 12.00 uur  Deur open van cultuurcentrum de Nieuwe Kerk OP de oudste plek van Zierikzee voor de weekendspecial ‘O kijk, het begin van Zierik langs de Ee!”
Klik HIER voor de speciale pagina over ‘Zierik langs de Ee!’ met het programma en meer.


Vrijdag 29 maart Inrichten expo
Vanmorgen heeft Judy Hooymeyer 3D-werken van wol opgehangen in cultuurcentrum de Nieuwe Kerk . Zij, Goos Verwoest, Jos de Vos, Johan van Mourik van de Tattoostudio, Ton en Fré van Ingen Schenau van de Komeet en schaapherder Kaljouw en Stijn zorgen voor een ode aan de schapen van heel vroeger bij de presentatie morgen en zondag ‘O kijk, het begin van Zierik aan de Ee!


Maandag 25 maart Ontvangst derde klas Pontes Pieterzeeman
De klas die bijdraagt aan de expositie krijgt deze maandag, tijdens hun projectweek, een eigen ontvangst met rondleiding langs de binnen-expo (in opbouw) en door de kerk.


Zaterdag 23 maart. Het spandoek hangt bij de entree van de Nieuwe Kerk
De laatste voorbereidingen voor 30&31 maart lopen. Klik HIER voor de speciale pagina over ‘Zierik langs de Ee!’ met het programma van deze seizoensopening, de route van de eerste editie van dit seizoen, ‘ Zierik langs de Ee!’, en verdere info, vooreerst via de wekelijkse rubriek uit ‘Ons Eiland’.


Zaterdag 23 maart. Levendige monumentenwandeling door Zierikzee van Stad&lande.


21 maart. Eerste versie van de route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ compleet door uitbreiding met een kleine serie bij het ‘Luitje’ aan de Nieuwe Haven. Dit Achter de ramen van de VVV en buren.
De eerste versie van de route met raamexpo`s volgt nu ‘binnen de veste’ (binnen de stadswallen) de oude lopen van de kreek Ee compleet: van de Zuidhavenpoort /Oude Haven 54 tot de Nobelpoort / Korte Nobelstraat 40 en tot de Westbrug / Weststraat 36-en-buren. Het Havenkanaal is nu ook al weer 400 jaar jaar de alternatieve route. De raamexpo`s en de plekken waar ze over gaan kunnen ook gewoon los worden bekeken.

Klik voor de speciale pagina over ‘Zierik langs de Ee!’ met ook de rubriek uit ‘Ons Eiland’ HIER.


Woensdag 20 maart Verkiezingen Waterschap
Vanwege de aansluiting bij het thema ‘Zierik langs de Ee!’ hier dit spotje op deze dag. Bij de route is ook het nodige te zien over  gebruik en beperking van het water in eerdere tijden


Week 2 t/m week 12. Elke week een uitbreiding van de route langs de Ee met een extra serie afbeeldingen op locatie. Klik HIET voor de speciale pagina over Zierik langs de Ee! met extra toelichting per serie.


15 januari 2019. In memoriam Bert Stuit. Op 15 januari is, na een onverwachtse en heel korte periode van ziekte, Bert Stuit overleden. Hij was decennia lang een heel actieve ambenaar voor cultuur bij de Gemeente Schouwen-Duiveland. Als Stichting Vlam hadden we de laatste jaren regelmatig contact met hem en sommigen van ons ook al veel eerder rond werk vanuit andere stichtingen en naar aanleiding van de Kunstschouw. Wat droevig dat hij zo vroeg en zo snel afscheid moest nemen.


Donderdag 3 januari is gestart met een eerste preview: ‘O kijk, Zierik langs de Ee’, deel van de nieuwe, groeiende expo-serie ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’.
Hoek Kraanplein-Havenpark zz en Havenpark zz 18 Zierikzee, 24/7 vrij te bekijken.
De expo groeit de komende maanden steeds verder uit. Nieuwe locaties worden steeds hier  vermeld.

Zie voor meer info nu de pagina ‘Welkom met actueel nieuws’. Ook over deze expo is er een aparte pagina met extra info.


31 december & 1 januari


Als eindejaargroet van Stichting Vlam een blik van rond 1900 op de vroegere vuurtorens bij Renesse, die toen nog op petroleum werkten, dus met echte vlammen. De Hoge Vuurtoren ‘Noord-Schouwen’, vooraan, stond er van 1848 tot 1916 en was 45 meter, die Lage Vuurtoren, op de achtergrond, stond er van 1856 tot 1915 en was 35 meter. Ook te zien is het huis van de lichtwachter. De hoge was van steen met een opbouw van gietijzer, de lage was helemaal van gietijzer, indertijd een heel moderne techniek. Het waren zo echt producten uit de ijzeren eeuw, toen daar ook treinen en veel meer technische vernieuwingen mee ontwikkeld werden. De vuurtorens zijn neergehaald rond de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog, waarbij opvallen een groter nadeel werd dan voordeel en bovendien waren er ook al modernere kustlichten. Fotograaf R.W.J. Ochtman heeft, met deze foto, voor ons dit echte kijkje in de geschiedenis mogelijk gemaakt. (Veel info van de eerdere expo over WO-l op het eiland is vooreerst nog op de site te lezen. Kijk daarvoor op de pagina`s per eiland.)


Vanaf 7 t/m 29 december ‘O kijk, die foto`s van dat Geuzenfeest 100 jaar terug!’ deel 2 over de 80-jarige oorlog hier.
Achter de ramen van Havenpark 5 (ElectroWorld), Zierikzee en binnen een PPvideo.

Dit jaar is er een landelijke terugblik op de 80-jarige oorlog toen de Nederlande Gewesten in opstand kwamen tegen de Spanjaarden en uiteindelijk een eigen land werden. In deel 1 oude afbeeldingen van het toenmalige Beleg van Zierikzee, nu oude foto`s, die er ook over blijken te gaan. Ook 100 jaar geleden blijken ze in Zierikzee uitgebreid gevierd te hebben dat indertijd de Oranjes en de Geuzen verwelkomd werden. Nu en toen was dit echter al weer vele ruzies en oorlogen geleden. Kennelijk is het van alle tijden om soms een patriottisch moment af te stoffen om een leuk en mooi, nostaligisch feest te vieren. Dat we dit fenomeen nu mede kunnen zien door een serie prachtige, nagebleven, oude foto`s is weer bijzonder. Deze zijn de komende weken te bekijken achter de ramen van Havenpark 5 (ElectroWorld), dus in het centrum waar het straatfeest ook was.

Klik HIER voor meer info over de expo, voor linkjes naar meer info over de 80-jarige oorlog en voor het bestellen van de oude kaart ‘Het Beleg van Zierikzee’ tijdens die 80-jarige oorlog en het boekje ‘Het Mondragónpad’ met het verhaal plus de route die de Spaanse veldheer Mondragón met zijn leger daarbij nam en die buiten te volgen is of al lezend.


28 november t/m 5 december Extra service bij bestelling pakketje ‘Het Beleg van Zierikzee’
Een afdruk van de vogelvluchtkaart van Zierikzee tijdens het beleg is, met het boekje, ook te bestellen. (En overblijvende pepernoten worden besteed aan expo`s!) Klik HIER voor een grotere versie van de poster met info over de te bestellen Kaart&Boekje.
Omdat Pakjesavond op een dinsdag is en PostNl op zo`n moment soms trager is, leveren wij bestellingen met lijst nu op het eiland S-D ook tijdelijk per eigen koerier af voor dezelfde prijs. Zo kan er meer bijtijds binnen zijn!


-Zondag 18 november: Op de TV een marathonuitzending van de hele serie ‘Welkom in de 80-jarige oorlog’. NPO 3, 11.40 – 14.20 uur. Deze editie is voor jongeren en brengt de echte geschiedenis, maar vormgegeven in sketches.


-Zaterdag 17 november Intocht Sinterklaas in Zierikzee. Terwijl de kinderen op het Havenplein op het springkussen spelen, kunnen de groten even de etalage-expo ‘Adios Mondragon, Welkom Sinterklaas’ bij ElectroWorld bekijken. Binnen is ook op een grootbeeldTV een PowerPoint te zien, die ook voor stoere kinderen leuk is. (In de etalage is de PP vaak door de zon niet goed te bekijken.) Hierbij met name allerlei close-ups van de volgelvluchtkaart ‘Het Beleg van Zierikzee’.


Van 13 tot en met 6 december te zien: ‘O kijk, Adios Mondagon, Welkom Sinterklaas’.
Over de, beperkte, Beeldenstorm in Zierikzee en over het Beleg van Zierikzee, dè strijd hier tijdens de 80-jarige oorlog.
Van zo vroeg zijn er geen foto`s, hierbij ook niet van vondsten, maar wel (vrijwel zeker) waarheidsgetrouwe afbeeldingen, die toen al direct zijn gemaakt. Te zien achter de ramen van Havenpark 5, Zierikzee (etalage ElectroWorld), waarmee midden in de stad, op locatie, een zo echt mogelijke glimp opgevangen kan worden.


Klik HIER ook voor:

-meer info,
-voor de mogelijkheid een A3 afdruk van de oude vogelvluchtkaart ‘Het Beleg van Zierikzee’ (al of niet in lijst) met het (A5) boekje ‘Het Mondragonpad’ te bestellen,
-en linkjes naar nog meer info.


11 november uitgebreide herdenking binnen Europa van 100-jaar einde Grote Oorlog. Op de Nederlandse TV, maar nog meer op de Belgische TV zijn er allerlei programma`s hierover.
Op 12 november afsluiting van de expo over ‘WO-l hier’.


1 november: Artikel over mini-interviews n.a.v. de expo ‘O kijk, foto’s van WO-l hier’
Hier te lezen en 
blijvend te lezen op de sitepagina ‘Expo WO-l hier’.


Van 1 november t/m enkele dagen na de Wapenstilstand van 11 november
Carillon-mini-concerten met liederen t.g.v. Einde WO-l op Carillon Zuidhavenpoort en Oude Stadhuis
door stadsbeiaardier Janno den Engelsman.

Op het carillon van de Zuidhavenpoort klinkt dan vóór het hele uur: ‘Ik heb mijn hart in Zierikzee verloren’, het lied dat hier tijdens WO-l veel werd gezongen, en het Zierikzeesche Volkslied ‘We houden van ons stadje’. Op het halve uur: ‘Slaet op den trommele van dirredomdeye’.
Ook op het carillon van het oude stadhuis, stadhuismuseum, klinkt, tegelijk, voor het hele uur het ‘Ik heb mijn hart in Zierikzee verlore en op het halve uur ‘Don’t stop me now van Queen’.
(Info van facebookpagina Mar van de Veer.)

Zaterdag 13 oktober, Dag van de Archeologie
Colijnsplaat, Noord-Beveland, 10.30 – 16.00 uur.
Dan, en enkele dagen eromheen, op uitnodiging ook ‘O kijk hier!’ met een steppingstone.


Op uitnodiging van de Gemeente is er ook een kleine O kijk hier!-bijdrage, vanuit de bestaande collectie foto`s, aan een leuk programma dat loopt van, natuurlijk, de Nehalenniatempel tot de Oude Kerk, waar lezingen worden gehouden. De foto`s zijn wel opgediept, maar verder vooral afgestoft, niet opgegraven. Ze zijn natuurlijk wel een illustratieve steppingstone tussen nu en veel eerdere tijden. 
Klik HIER voor hele programma van de dag. Vanaf 11 Oktober 2019, vooreerst online:
Twee heel oude foto’s van Zierikzee, van voor 1860, ontdekt en online al te zien.


Iemand uit den Haag heeft, door oplettendheid en toewijding, een serie zeer oude foto`s van voor 1860 gered en ontsloten. Ook bijzonder natuurlijk dat de fotograaf indertijd al zó snel zó actief op pad was en helemaal niet in Zierikzee woonde, maar wel ook hier twee foto’s heeft gemaakt. Tot nu toe was de oudste die we konden exposeren, die uit 1870 van de Stenen Brug in Zierikzee, toen de Oude Haven nog tot Concordia liep. Helaas is van de intussen ontdekte foto`s, er één heel vaag en staan er op beiden geen mensen, maar toch. We hebben intussen toestemming voor gebruik voor onze expo. Zodra we ze ook in goede resolutie hebben zullen we ze bij hun locatie ten toon stellen, ze zij nu al online te zien. (Graag het copyright respecteren).
Collectie Flip Bool, Den Haag:  Klik HIER voor de foto van de Zuidhavenpoort en HIER voor de foto van de Oud Haven plus Kraanplein


-Van 1 okt. start, van de maand van de Geschiedenis, t/m 11 nov., 100 jaar Wapenstilstand.
‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’ + ‘O kijk, oude luchtfoto`s van Zierikzee’.
Route met raamexpo`s in Zierikzee, Haamstede, Brouwershaven en online een verzameling over andere kernen op S-D en misschien ook wat van N-B. Tijdens de expo groei dit door.
Bij dag en avond (24/7) vrij te bekijken.


Nederland was neutraal, maar had er zeker wel mee te maken. Enerzijds ging het leven gewoon door, anderzijds werden hier, net zoals in vele zuidelijke plaatsen, vele Belgische vluchtelingen opgenomen, lagen mannen vier jaar lang her en der in Nederland ‘paraat’, dus mensen van het eiland elders en mensen van elders hier, wat bepaald impact had en er waren slachtoffers door verdwaalde bommen en mijnen. Maar ook zijn er allerlei foto`s van een vrolijk volksfeest in het centrum van Zierikzee en van toneeloptredens georganiseerd om fondsen te werven om steun te geven.
De route is te vinden op de pagina ‘Meer WO-l’ en er zijn papieren routeflyers te vinden bij participanten met een open winkeldeur (zolang de voorraad strekt). Op de pagina ‘Meer WO-l’ ook de nodige extra interessante info bij de expo.
>Na afloop blijft deze route beschikbaar, waarschijnlijk met een digitaal boekje. Meer info volgt spoedig.

>Stichting Vlam krijgt warm subsidie voor basiszomerexpo`s en incidenteel van anderen voor gelegenheidsexpo`s. Er is echter zoveel meer interessants te tonen zoals deze expo. Donaties van een ‘De Vijf of High-Five’ (5,-) á la ‘kijkticket’, of meer, zijn van harte welkom. Overboeken kan t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220


Zaterdag 6 oktober, vanwege de maand van de Geschiedenis, een speciale Erfgoedmarkt op het Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Van 10.00 tot 16.00 uur.


Hier ook een infokraam van Stichting Vlam over de nieuwe ‘O kijk hier!’-expo en meer.


Woensdag 12 september – 30 september, ‘O kijk, die oude luchtfoto`s van Zierikzee!’
Daarna verlengd als extraatje bij de route over WO-l.
Achter de ramen van Havenpark 18, Zierikzee.
Een kleine tussenexpositie naar aanleiding van het vrijkomen van foto`s uit een militair archief.


Een kleine serie bijzondere foto`s, uit de tijd dat fotograferen en vliegen allebei nog nieuwe technieken waren, die hiervoor met enthousiasme werden gecombineerd. Dit naar aanleiding van het vrijkomen van een aantal foto’s uit een militaire archief. Ook van Brouwershaven is een foto vrijgekomen, die op de pagina over Brouw online te zien is.
Hierboven ingezoomd op het Havenpark in Zierikzee waar deze serie te zien is.


-De zomerexpo`s liepen voor het overgrote deel tot de allerlaatse officiële dag van de zomer, 20 september, een enkele serie liep t/m het Monumentenweekend, 8&9 september.
Het weekend van 21=23 september gaat het een en ander in de stalling, maar ligt klaar voor inzet bij gelegenheden.

     

Ze zijn allemaal dagelijks bij dag en avond (24/7) te bekijken. Kijk voor de locaties van alle lopende zomeredities op Schouwen-Duiveland en op Noord-Beveland en de exacte einddatum per serie, op de pagina`s over de verschillende kernen.
(Daarna zijn er overigens direct weer after-season gelegenheidsedities.)


Zaterdag 8 september Monumentendag, landelijk project met ook het nodige op Schouwen-Duiveland, waaronder een extra, speciaal ‘O kijk hier!’-programma op het Kerkplein in Zierikzee.  

      
Welkom! 

>Het hele weekend is de ketting met expo`s van deze zomereditie nog te bekijken.
>Op het Kerkplein in Zierikzee, aan de kant van ingang van de Nieuwe Kerk, hebben we die dag een speciaal Trefpunt, met als gast het NME, met: Kraamexpo ‘O kijk, oude foto`s van rond het Kerkplein in 1900!’. Kraamexpo NME ‘Monumentale Bomen’, (overdekte) ‘Doe-en Leestafel voor groot en klein, speurtocht ‘Op het Kerkplein’, routeflyers ‘O kijk hier!’ en ‘Monumentale Bomen’, beiden voor Zierikzee en eilandbreed. Rond het plein zijn verder drie monumenten open.

En er is een Donateursactie: Wie aan OKH bijdraagt met een ‘De Vijf’ of ‘High-Five’ (5,- euro) of meer wordt getrakteerd op Koffie&Koek naar keus en extra fans van een gezin (3,- euro) op Sap&Koek. De expo`s worden warm ontvangen en ook de Gemeente en Provincie zijn positief en steunen de basis-zomerexpo`sm er is echter zoveel meer charmants en interessants om te laten zien, vandaar. Ook ruimere donaties en sponserafspraken (met allerlei mogelijkheden voor naamsvermelding) zijn natuurlijk welkom,


Zaterdag 1 september, Zierikzee, wijk Poort-Ambacht, Koopjesroute
Garagesail, maar dan vanuit de voortuinen. Ook Luchroom en Kinderboerderij De Punt zijn opgenomen in de route.

Daar is, achter de ramen bij de oprit, de expo-editie te zien: ‘O kijk, Poort-Ambacht ver voor de wijk hier stond!’  Oude kaarten en foto`s die een inkijkje geven in de eeuwen dat de boeren hier nog ploegden, met als jongste foto één waarop de lagere school naast de kinderboerderij net stond.
Zie verder  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2029707507142764&set=gm.1032056523622011&type=3&theater


Maandag 20 augustus/week 34, Start van het nieuwe schooljaar in deze regio.

       

In verschillende van de exposeries, zowel die op S-D als die op N-B, zijn ook schoolfoto`s opgenomen. Deze werden al vroeg gemaakt en vaak goed bewaard. Het is een soort foto`s dat je in een week als deze net iets anders bekijkt. Hierboven twee foto’s gemaakt in Nieuwerkerk: een klas mèt de expo en een schoolfoto ìn de expo en twee gemaakt in Kortgene: één met een buitenles aan de voet van de Oude Kerk, waar vroeger de school stond en een schoolfoto uit de expo, die daar 100 jaar geleden is gemaakt. (De kinderen van nu, vanwege de strenge privacyregeling, op de foto geblurd.)
Ook voor komnd kjaar hebben we een nieuw schoolprogramma gepland


Dagelijks en zeker bij weer voor een rondritje per fiets of per auto:
Ronde 11 gehuchten op S-D, dagelijks, eigen tour langs de Gekrompen en Verdronken dorpen (natuurlijk kan dit ook per fiets, als alles bekeken wordt is het echter wel een lange rit).


Van maandag t/m zaterdag

Nieuwerkerk, dagelijks,  naast het bekijken van de expo aan de Ring zijn de diverse boerderijwinkels in de buurt een (fiets)tochtje waard.


Zaterdag 18 augustus, Kortgene, aan de voet van de Oude Kerk,
Mini-markt en openstelling van de kringloopwinkel in de Hoofdstraat


Donderdag 16 augustus, Haamstede S-D, Zomerse toeristenmarkt

Toeristenmarkt Burgh-Haamstede in Burgh-Haamstede, Zeeland
Leuk om ook een kijkje te nemen bij de oude foto`s die bij de Ring van Haamstede hangen.


Donderdag 16 augustus, Colijnsplaat N-B, visverkoop bij de visafslag aan de haven.

Afbeeldingsresultaat voor visafslag colijnsplaat
Iedereen kan komen kijken en natuurlijk daarvoor of daarna een rondje langs de raamexpo met oude foto`s op locatie, van het grote Veerhuis bij de Haven door de Voorstraat tot de Oude Kerk.


Woensdag 15 augustus, Bruinisse S-D, bolussen bakken bij de Brusea.

Twee oude, naast elkaar liggende arbeiderswoningen herbergen een geweldige collectie over de oude visvaart en over het leven als gewone visser op Bru in vroegere tijden. Zij beheren ook de fotoroute Bru-Verbeeld met 7 mooie buitenpanelen met oude foto`s op locatie, die globaal loopt van de  Vissershaven, die al eeuwen in bedrijf is, tot de Brusea.
En in de zomer elke woensdag demonstratie bolussen bakken, zelf helpen en natuurlijk proeven, van 10.00 – 16.00 uur.

14 augustus, Toeristenmarkt Zierikzee, Havenplein, 10:00 – 17:00

En natuurlijk ook een mooie dag voor wandelingetje langs een of meer van de 7 series oude foto`s van ‘O kijk hier!’ in Zierikzee


Maandag 13 augustus, Brouwershaven, Zomermarkt op de Markt, van 10.00 tot 17.00


Natuurlijk kan ook een kijkje genomen worden bij de raamexpo ‘O kijk hier!-Brouwershaven met leuke, oude foto`s die een prachtig kijkje geven in het leven bij de Markt en de oude Haven rond 1900. Te zien achter de ramen van  de voormalige bakkerswinkel aan de Markt nz en die van het Tonnenmagazijn, Oude Haven nz/hoek nieuwe Havenkanaal.


vrijdag 10 & zaterdag 11 augustus – Colijnsplaatse Dagen, N-B


Met ls onderdeel van het programma ook de fotoroute ‘O kijk hier!’, van Het Veerhuis tot de Oude Kerk. 
Voor meer info over het programma kan HIER al geklikt naar de website over het evenement: www.colijnsplaatsedagen.nl


Vrijdag 3 t/m donderdag 9 augustus Kermis in Zierikzee, S-D


Bij Havenpark 18 is een kleine, speciale serie over de Zierikzeesche Kermis in vroegere tijden te zien met hele leuke foto`s. Bij De Viergever aan het Kraanplein is ook een foto van een kermis rond 1900 opgenomen, die indertijd daar gemaakt is,  in de vaste serie van deze zomer.


Vrijdag 3 t/m zondag 5 augustus Havendagen Kortgene, N-B

Met o.a. het beroemde pannenkoekenontbijt voor alle belangstellenden, aangeboden door Molen Korenbloem en met een uitgebreid programma op het Havenplein. Daar, bij De Loods, start ook de fotoroute ‘O kijk hier!’, voor wie even een ommetje wil lopen. De route loopt tot het ‘Oude Nieuwe Gemeentehuis’, maar kan netuurlijk ook gedeeltelijk gedaan worden.
Klik HIER voor het hele programma: www.deloodskortgene.nl/wp/havenfeesten-kortgene/
Klik Hier voor meer info over de fotoroute: okijkhier.nl/kortgene/


Tijdens verschillende zomerse themamarkten en events
is ook een leuk ommetje langs een expo van ‘O kijk hier! te doen.


Een kijkje tijdens een themamarkt op het Havenplein in Zierikzee.
Daar hangt ook o.a. bij Electro World een serie 100 jaar oude foto`s
van het leven op het Havenplein en het Havenpark toen.

Schouwen-Duiveland
-Brouwershaven, elke maaandag in juli en augustus speciale zomermarkt
-Zierikzee, elke dinsdag in juli en augustus toeristenmarkt, donderdags warenmarkt en op verschillende zaterdagen kleine events.
-Bruinisse, elke woensdag, bolussen bakken bij de Brusea, de twee aanelkaar grenzende musea van Bruinisse.
-Haamstede, elke donderdag in juli en augustus speciale zomermarkt emn daarnaast soms avondmarkt
–Nieuwerkerk, dagelijks,  naast het bekijken van de expo aan de Ring  zijn de diverse boerderijwinkels in de buurt een (fiets)tochtje waard.
-11 geuchten op S-D, dagelijks, eigen tour langs de Gekrompen en Verdronken dorpen (natuurlijk kan dit ook per fiets, als alles bekeken wordt is het echter wel een lange rit).

Noord-Beveland
-Colijnsplaat, elk donderdag visverkoop bij de visafslag aan de haven.
-Kortgene, elke zaterdag kleine markt aan de voet van de Oude Kerk en openstelling van de kringloopwinkel in de Hoofdstraat
-en meer.

Zie voor de locaties van de ramen waarachter de expo`s te zien zijn de pagina`s  over de betreffende kernen.


Zaterdag 14 juli 2018, Solexrace Colijnsplaat, N-B

‘Scheuren’ door de Voorstraat, waar tussendoor de fotoroute ‘O kijk hier!’, met oude foto`s achter de ramen, te bekijken is, die juist ook dor deze straat loopt. Rond 1900 startte net het ‘gemotoriseerd verkeer’ Er is nog geen solex of brommer te zien, wel de eerste ‘lijnbus’ die hier reed.
Klik HIER voor meer info http://www.solexclub-zeeland.org/
en klik HIER voor de info over deze expo-editie: okijkhier.nl/colijnsplaat/


Zaterdag 14 juli, De Brouwse Dag, S-D


Op deze dag is ook de expo ‘O kijk hier! -Brouwershaven’ leuk te bekijken, achter de ramen van het Tonnenmagazijn, op de hoek van de Oude Haven en de Nieuwe Haven, en achter de ramen van de voormalige bakkerswinkel aan De Markt (en mogelijk meer).
Klik HIER voor het hele programma van de Brouwse Dag: www.brouwsedag.nl
en klik HIER voor de info over deze expo-editie: okijkhier.nl/brouwershaven/


7 juli, De oude veerdienst van Zijpe, bij Bruinisse, naar Tholen voor 1 dag weer in de vaart.
Hierbij ook een 1-dagsexpo van oude foto`s op locatie, aan de Thoolse zijde.

Afbeeldingsresultaat voor zijpe veer(Foto PSDnet)

Info over het programma er omheen en verwijzing naar de ticketverkoop o.a. via klikken op:
www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/463221/veerverbinding-zijpe-voor-een-dag-terug-
Z
ie voor meer verhaal de site over alle oude, Zeeuwse veerdiensten:  www.psdnet.nl/2015/01/de-krammer-in-de-haven-van-zijpe/


Dinsdag 3 juli, zevende serie foto`s bij de zomerexpo in Zierikzee.
Bij en over het Havenplein, omdat het zo leuk is, nogmaals ‘Zakloopen op het Havenplein’.


Bij deze kleine serie twee panelen over Koninginnedagvieringen in die tijd. Ook bij de edities in Haamstede, Brouwershaven en Kortgene zijn foto`s opgenomen over feesten op vroegere Koninginnedagen en dergelijke. Alleen bij de edities in Nieuwerkerk, Colijnsplaat en Bruinisse-Verbeeld nu toevallig niet (en niet op de enkele panelen bij de Gekrompen Dorpen). Zulke feesten waren vroeger een leuke, extra rede voor fotografen om naar buiten te gaan.


23 juni Tuin-Fair bij kinderboerderij De Punt, wijk Poort-Ambacht, Zierikzee.


Achter de ramen van het erbijhorende Gors is, ook tijdens het event, de expo te zien ‘O kijk, foto`s van ver voor de wijk hier stond!’. Hierbij oude foto`s waarop te zien is hoe hier eeuwenlang werd geploegd met paardenkracht en er hooioppers stonden. Op de laatste foto is de basisschool naast de kinderboederij net opgeleverd, het terrein van de kinderboerderij zelf is dan nog grasland. 
Klik HIER voor een grotere versie van de poster met het programma.


22 & 23 juni Nieuwerkerk Bruist, S-D


De expo ‘O kijk hier, foto`s van de Ring in 1900!’ is te zien bij het evenemententerrein, namelijk in de etalage van Kerkring 31. (Deze etalage is ter beschikking gesteld door Lady`s Fashion, die hier, tot voor kort, haar winkel had.) 
Voor meer info kan HIER doorgeklikt naar het hele programma van de Nieuwerkerk Bruist op
 www.nieuwerkerkbruist.nl


Woensdag 20 juni , ‘O kijk, foto`s van moderne zaken rond 1900!’


Nu ook een 6e fotoserie bij de zomerexpo in Zierikzee, achter de ramen van Havenpark 18,
met o.a. een vroege auto alhier. De route kloopt hier van Kraanplein tot Kerkplein plus een serie over Poort-Ambacht (nu naast de kinderboerderij).


Zondag 17 juni Peelandmars, per voet rondom Noord-Beveland.

Alle lopers van de Peelandmars veel plezier en succes gewenst. Juist bij Kortgene of Colijnsplaat echt toe aan een break? Dan is een mini-ommetje (oké nog 500 meter heen en weer) langs een van de twee fotoroutes ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ misschien wel een passend light cultureel pauzenummer. Maar ook kan je op een terrasje wat van de bijbehorende verhalen lezen op deze site.
Klik HIER voor meer over de Peelandmars.
Zie voor de fotoroutes in Kortgene en Colijnsplaat de pagina`s over die kernen


Zaterdag 16 juni Art-Fair Haamstede (S-D) bij de Ring
16 t/m 24 juni Kunstschouw, Kop van Schouwen en iets verder.

    

Het Oude Raadhuis, Ring 6, is het hart van de Art-Fair. Dan en t/m 24 juni in deze etalage het starpaneel van de compacte zomerroute ‘O kijk hier, foto`s van rond de Ring! – Haamstede’. De etalage-expo is t/m 9 september, het Monumentenweekend, dagelijks bij dag en avond en vrij te zien.
Klik HIER voor meer info over de expo, de hele programma`s en een kaartje met de locatie, naar de pagina over Haamstede. 


15 juni Zomerexpo`s ‘O kijk hier!’nu allemaal van start
(Al blijft uitbreiding mogelijk en wordt die zelfs al spoedig verwacht.)
Van begin juni t/m Monumentenweekend 8&9 september
in diverse kernen op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland . 

        
Dit jaar hebben de expo`s op S-D de vorm van series foto`s in één of een aantal centrale etalage(s) per betrokken kern, op Noord-Beveland zijn het in beide kernen ‘foto-routes’, met steeds  1 of 2 panelen achter het raam van een pand waar ze thuis zijn. Alles kan tijdens het seizoen nog verder groeien en soms wat verhuizen.

Schouwen-Duiveland van West naar Oost:
-Haamstede: ‘O kijk, die oude foto`s van rond de Ring!’ (Groeit nog.)
-Brouwershaven: ‘O kijk, die oude foto`s van de haven!’
-Zierikzee: ‘Drie maal drame bij het Kerkplein’ – ‘Dagelijks leven in de Poststraat’ – ‘Het Havenpark voor en na de demping.’ –
‘O kijk, de Oude Haven vroeger!’ – Modernisering rond 1900 aan het Havenpark.
-Zierikzee Poort-Ambacht: ‘O kijk, foto`s van ver voor de school hier stond!’
-Nieuwerkerk: ‘O kijk, die oude foto`s van rond de Ring!’
-Bruinisse: Bru-Verbeeld (Opgenomen in samenwerking.)
-De 11 gekrompen gehuchten op S-D met elk 1 paneel
(uit Gekrompen & Verdronken Dorpen, opgenomen in samenwerking)


Noord-Beveland van Noord naar Zuid:
-Kortgene: O kijk dat zijn die oude foto`s van hier!
-Colijnsplaat:  O kijk dat zijn die oude foto`s van hier!

Zie voor mee info onder de pagina`s betreffende die kern (klikpunten volgen nog.)


Vrijdag 8 juni  om 13.00 uur, Kortgene, opening ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’
Vrijdag 15 juni om 13.00 uur, Colijnsplaat, opening ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’


In beide kernen is deze dit jaar gerealiseerd in samenwerking met bovenbouwers van de basisscholen, De Zuidvliet en Het Stelleplankier. Zij hebben info en verhalen bij de foto`s gezocht, die op deze site te lezen is, tijdens het rondkijken, op een terrasje of achteraf thuis. De openingen gebeur(d)en door de leerlingen en dat midden in het dorp bij de fotoroute. Daarbij zijn (waren) ook alle familieleden van de leerlingen welkom, de mensen die ze geïnterviewd hebben en allen, die nieuwsgierig zijn.
Op de pagina`s over deze kernen meer info.


Woensdag 6 juni, Paardenmarkt Zierikzee

      

Bij de serie foto’s die, als deel van de zomerexpo, te zien is achter de ramen van Poststraat 37, onder andere een foto van de Paardenmarkt gemaakt rond 1900, toen de handel in de paarden daarbij bij de Nieuwe Kerk was. (Bij het pand rechts hangt vanaf 1 juni ook een serie foto`s. Daarnaast een foto van een Paardenmarkt 100 jaar terug, toen bij het Kerkplein.)

De Paardenmarkt is een heel oud fenomeen. Zierikzee kreeg al eeuwen terug het zelfbeschikkingsrecht om markt te houden (een groot belang waarover toen net zo onderhandeld met worden als nu soms om rechten op verkoop.)  De Paardenmarkt was daarbij een balangrijke. Deze werd meestal gecombineerd met een algemene Jaarmarkt, waar ook velen van buiten een kraam konden zetten.
Vrijwel elke (echte) stad had zo`n jaarlijkse Paardenmatkt, Zierikzee is een van de weinige plaatsen, waar deze nog in ere wordt gehouden. Er is alleen geen sprake meer van serieuze handel in paarden, wel van een speciale, grote, algemene markt.

Meer foto`s van Zierikzeesche Paerdenmarkten in goed resolutie zijn van harte welkom voor de expo’s. De foto`s die in omloop zijn komen vaak uit boekjes en de resolutie is dan helaas heel laag, te laag om ze te vergroten.


Rond 2 juni (van 15 mei t/m 11 juni), mede t.g.v.  de reünie van de middelbare school het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.
‘O kijk, foto`s van ver voor de school hier stond!’, gelegenheidvariatie op de expo-editie over de wijk Poort-Ambacht.
In de publiektoegankelijke glazen gang tussen de openbare bib en het Pieterzeeman (Hatfieldpark 1)

(Een vogelblik op Zierikzee rond 1900, met op de achtergrond nog akkers in plaats van een nieuwbouwwijk. Rechtsachter staat nu het Pontes Pieterzeeman, waar de expo hangt.)

Te zien zijn foto`s en meer over Poort-Ambacht voor de wijk en de school daar werden gebouwd. Daarbij onder andere enkele zeldzame foto`s van rond 1900 van de stad in vogelvlucht, waarop te zien is dat deze nog is omringd met akkers. Waar nu de school en de wijk staan werd eeuwenlang de grond verbouwd met paardenkracht. Er zijn opvallend weinig boerderijen te zien. Die lagen vaak binnen de wallen of de grond was zelfs van echte stadjers die deze dan lieten bewerken of verpachtten. Op de laatste foto van deze serie is te zien dat net de grond voor de school bouwrijp was gemaakt.
Deze keer niet 24/7 te bekijken maar wel heel veel uren.
Klik HIER voor de openingstijden en een satelietfoto met de locatie op de pagina over Zierikzee,
Klik HIER voor meer info ia de site van de openbare Bibliotheek: oosterschelde.biblio-shop.nl/activiteiten/
Klik HIER voor het bericht op de site van het Pontes Pieterzeeman.

(Deze editie krijgt op een later tijdstip nog een vervolg.)


1 juni Opening Nieuwerkerk ‘O kijk, oude foto`s van rond de Ring!’

Bij de start van de meteorologische zomer, vrijdag 1 juni, het zomerseizoen van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier! – 2018’ geopend. Dit met de opening van de eerste editie in Nieuwerkerk (S-D): ‘O kijk, oude foto`s van rond de Ring!’. (Vanwege de strengere wet op de privacy is de foto geblurd.)
Op 1 juni openden daarmee ook de zomerexpo`s in Brouwershaven en in Zierikzee en worden de zustere-expo`s in Bruinisse en 11 gehuchten op S-D opgenomen.
De bovenbouwers van OBS Duiveland hadden de eer dit te mogen doen.Bij de opening kregen de leerlingen een kijk-en-zoek-opdracht en zo een kleine, alternatieve geschiedenisles over hun eigen dorp ruim 100 jaar geleden. De expo is direct ook ‘aangeboden’ aan het bestuur van Nieuwerkerk Bruist, waarvoor zij ook bijdraagt aan het programma op 22&23 juni.
Het actief inzetten van de expo als educatief programma en het samenwerken met andere evenementen, om elkaars programma’s te versterken, doen we ook dit seizoen weer vaker. Zowel voor alle eigen inwoners als voor alle gasten.
Klik HIER voor een kaartje met de locatie Nieuwerkerk


Van 1 t/m 12 mei, in de etalage Havenplein 8-10,
speciale gelegenheids-voorjaarsexpo 
Zierikzee,
‘O kijk hier, een glimp van 800 jaar terug!’
ter gelegenheid van de viering op 12 mei van 800-jaar-stadsrechten.


Voor deze expo is er op zoek gegaan naar wat er nog te zien is van het Zierikzee dat de stadsrechten kreeg. Van zolang terug is er heel weinig behouden gebleven van een stad als deze. Huizen waren, op een kleine kerk en een klein ‘kasteel’ na, van hout en stro en dergelijke gemaakt en zijn al lang gecomposteerd. Toch hebben we als Stichting Vlam een aantal bijzondere foto`s op weten te graven, die hier nog nooit te zien waren of alleen decennia terug. Zo is er een scan te zien van de originele Oorkonde uit 976, van de toen machtige, Gentse abdij, waarin Zierikzee voor het eerst genoemd wordt. Dat toen nog als Creka = kreek, naar de kreek de Ee, waarvan nu de oude haven nog rest. Ook hangen er enkele foto`s van oude opgravingen, die eerder in de stad zijn gedaan, waarmee er een kijkje is te nemen onder de grond waar een enkel nagebleven spoor gevonden is. Het meest bijzondere beeld is daarbij dat van het een vrijgelegd boomstamgraf uit ca de 10e eeuw.
Deze expo is er vanuit een voorstudie, voor komend jaar wordt er doorgewerkt aan een uitgebreidere versie.

 Klik op het zegel voor de uitgetypte tekst van de oorkonde, de vertaling-in-wording en eerste toelichting.

Zie ook: www.pzc.nl/schouwen-duiveland/oorkonde-op-perkament-publiekstrekker-expositie
en
 www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/418571/o-kijk-hier-een-glimp-van-800-jaar-terug


4 mei. Mogelijkheid van een eigen herdenkingswandeling langs de Struikelstenen.
Op Schouwen-Duiveland in Zierikzee en Burgh-Haamstede

08_IMG_0052

Een bijzondere gelegenheid om een wandeling te maken langs de struikelstenen, die ook op Schouwen-Duiveland liggen, in de stoep voor huizen, waar voor de oorlog Joodse families woonden. De stenen zijn gelegd op initiatief van Stichting Struikelstenen Zeeland.
 Voor de adressen in Zierikzee en een in Burgh-Haamstede: struikelstenenzeeland.nl/adressen/2/
Voor meer over de families en hun geschiedenis:  struikelstenenzeeland.nl/category/verhalen/


20-29 april, de week rond Koningsdag: ‘O kijk, Koninginnedag vroeger hier!’ 
Speciale gelegenheids-voorjaarsexpo Zierikzee – Havenplein 8-10  ‘O kijk, koninginnedagfeesten vroeger hier!’
Speciale gelegenheidsspots op de voorjaarsexpo`s in Haamstede, Noordstraat 6, en  in Brouwerhaven, Oude Haven Noordzijde 38.


In Zierikzee hangt een serie themafoto`s in de etalage van Havenplein 8-10 (VH De Marskramer)
In Burgh-Haamstede, bij Voorstraat 6, en in Brouwershaven, achter de ramen van het  Tonnenmagazijn, hangt bij beide Previewexpo`s een enkele foto van zulke vroegere lokale Koninginnedagfeesten.
Ook rond 1900 werden er optochten, spelen en versierwedstrijden georganiseerd en hingen de straten vol vlaggen. Op de foto een vrolijke optocht in Brouwershaven ter ere van koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van Koning Willem-Alexander.Alles is weer 24/7, vrij te bekijken.


Voorjaarsexpo – Burgh-Haamstede,
10 maart t/m 15 juni. (Op 16 juni start hier de zomer-editie).
Bij de tijdelijke, speciale etalage-locatie Noordstraat 6 (Voorheen Funtastic)

Ook hier is te zien een serie van 8 paneeltjes, met vergrote foto`s van rond 1900. Deze hier van de Noordstraat en de aansluitende ‘kasteelzijde’ van de Ring.
Zie ook: www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/o-kijk-dat-zijn-die-oude-foto-s-van-hier
Klik voor de satelietfoto met de locatie HIER naar de pagina over Haamstede.


Voorjaarsexpo Brouwershaven,
1 april t/m 31 mei (Op 1 juni start hier de zomereditie)
bij het Tonnenmagazijn, hoek Oude Haven – Nieuwe Jachthaven.


Een groeiende serie foto`s van rond 1900, van de Oude Haven en de aansluitende Markt.
Klik voor de satelietfoto met locatie HIER naar de pagina over Brouwershaven.


Voorjaarspreview Zierikzee, ‘O kijk. oude foto`s van het Havenplein’
van 1 maart – 21 april
Bij de tijdelijke, speciale etalage-locatie Havenplein Zuidzijde 8-10 (bij Voorheen De Marskramer)
(Daarna gelegenheidsvarianten, waarvan de eerste twee ook op deze locatie.)

Te zien is een serie van 8 paneeltjes met foto`s van het Havenplein van 100 jaar oud of meer. Straatbeelden uit de tijd dat vervoer nog per paardenkoets ging, kinderen allemaal graag op de foto wilden, verkopers met handkarren hun waren verkochten en ook toen al werd het plein natuurlijk gebruikt bij feestdagen.  Zie ook de pagina over Zierikzee.
Er zijn hier varianten zijn ter gelegenheid van Koningsdag en de viering van Zierikzee-800-jaar-stadsrechten.
Klik voor de satelietfoto met locatie HIER naar de pagina over Zierikzee


Paasvakantie: Voorjaars-Previewexpo`s in Zierikzee, Burgh-Haamstede en Brouwershaven.

Allen 24/7 vrij te zien, ook tijdens de Paasmarkten. Zie verder hieronder en op de pagina`s over die kernen.
De Previews lopen tot eind mei en lopen daarna over in de Zomerexpo`s.


Start van de eerste Voorjaarspreview-expo’s.
Daarbij komt er elke paar weken een bij, waarna deze overgaan in de uitgebreidere zomerexpo.

|Bij speciale gelegenheden, zoals Koningsdag, Zierikzee-800, zomerevents zijn er ook nog afwisselingen en/of speciale spotlights op panelen.
Op 1 maart in Zierikzee.
Op 10 maart in Haamstede
Op 1 april in Brouwershaven.


12-24 februari, bij IJsbaan Havenplein Zierikzee
Mini-winterexpo met oude schaatsfoto`s (Havenplein, raam Xenos) 


In Zierikzee is vlak bij de ijsbaan op het Havenplein als gelegenheidsexpo een mini-winter-versie te zien met enkele foto`s van schaatsen in Zierikzee rond 1900. Zwierend schaatsen op de gracht in lange rokken en een klompenrace op het ijs voor de jeugd, ook toen gaf schaatsen net zoveel plezier.
Voor meer info over het schaatsen nu: www.zeelandhoudtvanschaatsen.nl/ijsbaan-zierikzee.html  (foto nu: Ricardo Kievit)


Half januari 2018 – half februari 2018 – Rioolwerkzaamheden met blootkomen oud gewelf,
Zierikzee, kruispunt Mol-Dam: 
‘O kijk, die opgraving van hier!’


Een kleine gelegenheidsexpositie, n.a.v. de herontdekte oude gewelven onder de Mol, die recent bloot kwamen bij rioolwerkzaamheden. Een soort ondergronds monument uit de tijd dat het water nog onder de straat doorliep van de Oude Haven naar de Schuithaven. Met oude foto`s die nog een glimp laten zien van de vroegere situatie en met een nieuwe foto waarop dus een glimp te zien is van wat er nu nog bleek over te zijn van die vroegere situatie. (Deze kleine versie is gerealiseerd als een voorschot op de komende, weer wat uitgebreidere, zomerexpo. Als er nog wat extra middelen komen wordt deze speciale editie nog wat verdere uitgebreid.)


7 januari 2018, Nieuwjaarsbijeenkomst voor de wijk Poort-Ambacht (Plan West en Waterwijk)
‘O kijk, foto`s van ver voor de wijk hier stond!’
Doop van deze editie als gelegenheidsexpo van 1 avond, in de gang van het Pontes Pieterzeeman
(Bij meer steun zal deze wat verder uitgroeien en ‘op tour’ door de wijk gaan.)


Met enkele bijzondere foto`s, een hele oude kaart en zo meer uit de eeuwen dat er akkerland was, waar nu de wijk staat. Met de bouw van de wijk is in de jaren zeventig gestart en deze heeft zich daarna steeds verder uitgerold. Wie 50 is of ouder kan die akkers dus ook nog wel met eigen ogen hebben gezien. Voor iedereen die jonger is, kan het een blikopener zijn, hoe Zierikzee (en heel Nederland) in deze decennia is veranderd.


-Van de dag voor kerst tot half januari: Winterexpo ‘O kijk, dat  zijn die oude winterfoto`s van hier!’
-met op 27-28-29 december 2017, Dickensdagen Zierikzee

-Expo op het ‘pleintje’ van het kruispunt De Mol-Schuithaven-Dam-Melkmarkt


Voor de Dickensdagen in Zierikzee organiseren we een speciale, eerste, kleine wintereditie ‘O kijk, die oude winterfoto`s van hier!’ met winterbeelden van 100 jaar geleden: zwierige schaatsen in lange jurken op de Versche Gracht, Dickensiaanse beelden van straatventers met hun waren, de lokale winkel van een Vadertje Tijd en meer. Dit achter de ramen bij de 4 hoekpanden op het kruispunt Mol-Schuithaven-Melkmarkt-Dam. Deze expo is mede mogelijk gemaakt door InZzee. Deze gelegenheidsversie zal in in de hele (school)kerstvakantie te zien zijn en nog wat langer.
(Groei in een komend jaar is een optie, zo ook een vergelijkbare versie in andere kernen. Elke extra bijdrage die daarvoor binnenkomt kan direct, en in overleg, worden ingezet. Dat telt ook voor de zomerexpo’s en andere gelegenheidsexpo`s.)
Zie voor het hele programma van die dagen: http://www.dickensdagen.nl/
Zie ook: https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/320564/o-kijk-foto-s-van-winters-zierikzee-rond-1900


1 november – 2 januari/24 februari ‘O Kijk naar de Kijkers’ in Zorgcentra
Nu na afsluiting van de zomerexpo 2017 is een deel van de expo O kijk hier! naar zorgcentra.

Afbeeldingsresultaat voor cornelia zierikzee
In de Cornelia in Zierikzee zijn de oude foto`s van Zierikzee en Brouwershaven te bekijken.
Hier hangen ze in de lange gang van het grand-café naar de afdelingen. (Op verzoek verlengd tot 24 februari.)
Bij Duinen in Burg-Haamstede zijn de oude foto`s van Haamstede te bekijken.
Hier zijn ze geëxposeerd achter de ramen van de recreatie/eetzaal van het hoofdgebouw.


27-28-29 oktober 2017,
Langste Nacht – Nacht van de Nacht – Halloween&Allerzielen
Het laatste weekend van oktober is ook het laatste weekend van de zomerexpo van O kijk hier! 2017. Dit is óók het weekend van de Langste Nacht (de klok gaat weer terug 3.00>2.00), van de Nacht van de Nacht (geniet van het nachtleven) en het weekend voor Halloween en Allerzielen).  Extra leuke redenen voor een avondwandeling langs de foto`s èn om te kijken of u nog verhalen over mensen er mensen kunt insturen over mensen die op de foto`s staan.

Verhalen over geluk en tegenspoed zijn welkom, maar ook gewone extra informatie. Deze kunnen ingestuurd via stichtingvlam@gmail.com

     Afbeeldingsresultaat voor de klok gaat terug         logo 2017                 


Oktober, Landelijke Maand van de Geschiedenis 2017 met thema Geluk


Natuurlijk ook met ‘O kijk hier!’ in Colijnsplaat, Burgh-Haamstede, Brouwershaven en Zierikzee.
Dit jaar met als thema Geluk en ‘O kijk hier!’ met straatbeelden uit goede tijden en soms minder gelukkige tijden.
Klik hier voor dat en het hele programma. 


Sint Lievenmonsterkerk in brand op 6 oktober 1832


Nu 185 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 oktober 1832 vliegt de grote kerk in Zierikzee in de brand. Dit nadat een heet potje in de dakgoot omwaait, dat de loodgieter daar gemakshalve had laten staan. Dit gebeurde nog net voor de fotografie echt in gebruik was, nog net in de tijd dat er dan etsen werden gemaakt. Omdat het een markant moment is, is hiervan zo`n geëtste afdruk, als oudste afbeelding, opgenomen in de serie van ‘O kijk hier!’ in Zierikzee. Deze hangt achter een raam van Poststraat 49, naast de Nieuwe Kerk. Binnen enkele jaren stond de Nieuwe kerk er, ook groot, maar lang niet zo groot als de vorige. Op het Kerkplein is in de bestrating, met stenen, aangegeven hoe groot de kerk indertijd was.
Klik HIER voor een uitgebreid verhaal dat staat op de site van Zierikzee-Monumentenstad van Jaap Roskam: www.zierikzee-monumentenstad.nl/SINTLIEVENSMONSTERKERK.


De expo ‘O kijk hier! – 2017 loopt t/m 31 oktober


Alleen in Zierikzee zo`n mooi digitaal bord met een aankondiging, maar de expo loopt net zo mooi door in Brouwershaven, Burgh-Haamstede en Colijnsplaat. Een leuke gelegenheid voor een nazomer of herfstwandeling met aanleiding om herinneringen op te halen. Ook met visite.


Zaterdag 9 september Open Monumentendag

Iedereen is van harte welkom a.s zaterdag voor Monumentendag en voor een wandelingetje langs “O kijk dat zijn die oude foto`s van hier!”. Foto`s van 100 jaar of ouder zijn te zien op de locatie waar ze gemaakt zijn, in etalages en achter ramen.
Burgh-Haamstede rond De Ring van Haamstede
Zierikzee van Kerkplein (Fizi) tot Kraanplein
Brouwershaven: rond de Oude Haven, de Markt en bij de Grote Kerk en de oude school.
Colijnsplaat door de hele Voorstraat van de kop bij de Haven tot de kop bij de Kerk.
Extra verhalen en info over vroeger, die boven komt borrelen bij het zien van de foto`s is van harte welkom en kan ingestuurd via stichtingvlam@gmail.com


– Zaterdag 12 augustus Colijnse dagen in Colijnsplaat


Een echt leuk en echt passend themafeest, met van alles wat en natuurlijk ook
een heel logische rede voor een rondje langs de raam-expo ”O kijk hier!’ in de Voorstraat.
Meer info op: http://www.colijnsplaatsedagen.nl/


– De hele zomervakantie


Voor iedereen die door de stad flaneert,
ook tijdens alle zomermarkten, minifestivals en andere evenementen in de centra
en voor bij de tours langs monumenten,
nu al in Colijnsplaat, Zierikzee, Brouwershaven en Burgh-Haamstede.


-Zaterdag 8 juli, de jaarlijkse Solex-race door Colijnsplaat


Dwars door de Voorstraat waar het publiek direct ook midden in ‘O kijk hier!’ staat.
Klik voor meer info op:  http://www.noordbevelandtoerisme.nl/modules/wiwimod/index.php?page=solexrace


-Zaterdag 8 juli, Centree-feest, Zierikzee


Met retro-muziek, -spelletjes en -versnaperingen en n.b. juist bij het ene startpunt van ‘O kijk hier!’.
Klik voor het programma op:  http://www.centree.nl/


-Zaterdag 8 juli, Brouwse Dag.


Met muziek en nostalgie en natuurlijk kan er ook een rondje ‘O kijk hier’ gedaan.
Klik voor de site met meer info over programma op:  www.brouwsedag.nl


-Zaterdag 8 juli, opening zomereditie Noord-Beveland in Colijnsplaat

De openingshandeling van de zomereditie ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier! -2017 op Noord-Beveland is verricht door de burgemeester van Noord-Beveland, de heer Delhez, begeleid door zijn echtgenote, dit bij Voorstraat/Kerkplein. O kijk hier! is dit jaar voor het eerst ook op Noord-Beveland met de opstart in Voorstraatdorp Colijnsplaat. Van de ene kop van de Voorstraat, bij de Haven, tot de andere kop, bij de kerk, zijn nu ook hier in etalages foto`s te zien van zo`n 100 jaar oud steeds bij de plaats waar ze ooit gemaakt zijn. Wie banden heeft op zowel Noord-Beveland als op Schouwen-Duiveland of wie gewoon een aanleiding zoekt om nog wat verder op te gaan, heeft nu een extra leuke rede om zowel ‘thuis’ of in ‘de verblijfplaats’ te kijken als om naar de ‘overkant’ te gaan.
 Aansluitend aan de officiële opening kon iedereen natuurlijk een wandeling maken langs de foto`s.


-Vrijdag 30 juni Opening zomereditie Schouwen-Duiveland in Brouwershaven


De openingshandeling van de zomereditie ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier! -2017 op Schouwen-Duiveland is verricht door de bovenbouwer van De Schoener, de basisschool van Brouwershaven. Dit op vrijdag 30 juni bij de Muziektent op de Markt.
Na de opening was er een speciale wandeling voor de leerlingen en hun gasten langs de foto`s en natuurlijk een ‘drankje’.
De expositie is er dit jaar in gegroeide vorm. Hij loopt deze keer langs de Oude Haven zuid-zijde langs de Markt, met een zijpaadje naar de (oude) school en de Grote kerk en dan langs de Oude Haven noord-zijde (maar kan in willekeurige volgorde bekeken worden.). Alle foto`s zijn minstens honderd jaar oud en hangen weer juist bij de plek waar ze ooit gemaakt zijn. Tijden het seizoen kunnen extra verhalen en/of info over de foto`s ingestuurd worden, ook om te delen op de site.
 Aansluitend aan de officiële opening is er voor de leerlingen en hun gasten een speciale wandeling langs de foto`s.


-Woensdag 31 mei 2017 Paardenmarkt (Paeremart) Zierikzee

De eerste Jaar- en Paardenmarkt in Zierikzee is al in de 14 eeuw gehouden. Tot de oorlog was de handel in paarden en kleinvee ook echt een belangrijke functie van deze markt. Daarnaast kwamen er op jaarmarkten al tijden steeds meer ‘volksvermakelijkheden’ en kramen met ‘spelen’ of , de kermis, met allerlei optredens, kabinetten met rariteiten, maar ook danssalons. Na de oorlog verdwenen paarden natuurlijk snel door de mechanisering bij de boeren en het gewoner worden van auto`s. De jaarmarkt en een kleine kermis bleven en intussen is er ook weer geruime tijd een kleine paardenschouw en demonstratie van passende ambachten, nu als folklore. Natuurlijk waren er vroeger in veel plaatsen jaar- en paardenmarkten, nu is die in Zierikzee een echte attractie.
Bij deze gelegenheid is er een kleine speciale gelegenheidsexpo van ‘O kijk hier!’ waarbij een echt kijkje te zien is van de Jaar- en Paardenmarkt en bijbehorende kermis van zo`n 100 jaar geleden. Dit achter de ramen van De Oude Muziekschool in de Poststraat, naast het kerkplein, bij de paardenkeuring door de Men-vereniging en het ringrijden.
Voor meer verhaal over de geschiedenis verwijzen we graag naar de heel interessante site  www.zierikzee-monumentenstad.nl/kk_2900008.html/


– 4 mei. Mogelijkheid van een eigen herdenkingswandeling langs de Struikelstenen.
   Zierikzee – Burgh-Haamstede (1 locatie) – Middelburg.

08_IMG_0052

Een bijzondere gelegenheid om een wandeling te maken langs de struikelstenen, die in het centrum van Zierikzee liggen, in de stoep voor huizen, waar voor de oorlog Joodse families woonden. De stenen zijn afgelopen winter gelegd op initiatief van Stichting Struikelstenen Zeeland, als onderdeel van een Europees project.
 Voor de adressen in Zierikzee en een in Burgh-Haamstede: struikelstenenzeeland.nl/adressen/2/
Voor meer over de families en hun geschiedenis:  struikelstenenzeeland.nl/category/verhalen/
(Binnen Zeeland zijn er ook nog struikelstenen in Middelburg).


-Koningsdag 2017 en de drie dagen van de aanloop er naar toe

     

De opening van het nieuwe buitenseizoen van O kijk hier! dit jaar al op Koningsdag met twee kleine bijdragen.
In Zierikzee met een speciale Koningsdag-mini-expositie bij het dan feestelijke Havenplein noordzijde. Voor de gelegenheid een serie heel oude foto`s waarop te zien is hoe hier, op dit zelfde plein en iets verderop, ook 100 jaar geleden al vrolijk Koninginnenfeesten gevierd werden. Voor het hele programma op Koningsdag in Zierikzee www.koningsdagzierikzee.nl/   Wat meer verhaal over de oude voeringen op deze eigen site: okijkhier.nl/verhalen/

 In Colijnsplaat met een kleine bijdrage aan de historische puzzeltocht, dit natuurlijk, met een oude foto. Voor het hele programma op Koningsdag in Colijnsplaat zie: http://www.pzc.nl/bevelanden/dit-is-er-te-doen-op-de-bevelanden-en-tholen-tijdens-koningsdag~a9e71099/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-‘O kijk hier! naar de kijkers’ in zorgcentra, winterstop/voorseizoen begin 2017

Afbeeldingsresultaat voor borrendamme zierikzee grand cafe

In de periode dat de expo winterstop heeft, willen we de fotopanelen ter beschikking stellen aan lokale zorgcentra, zodat ook inwoners, die lastig op locatie kunnen gaan kijken, maar zeker zo vaak geïnteresseerd zijn, ze ook kunnen zien.  Een eerste proeve hiervan, met een deel van de zomerexpo, in Borrendamme in Zierikzee, bij hun Grand Café en eigen bibliotheek.
(Aan een plan voor een op maat gesneden versies met extra`s wordt gewerkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–Nacht van de Nacht, zaterdag 29 oktober 2016.

Drukwerk

De Nacht van de Nacht, intussen een aardig ingeburgerde gebeurtenis, is opgestart om te promoten ‘s nacht minder energie te verspillen en de natuur te ontzien door het kunstlicht te temperen dat tegenwoordig zo aanwezig is. Vele burgers, gemeenten en bedrijven doen hier inmiddels aan mee door dit in ieder geval 1 nacht uit te proberen. In oude centra, bv. die van Zierikzee en Brouwershaven, kun je zo natuurlijk ook ervaren hoe het een eeuw of wat geleden was om laat over straat te gaan.
 De Nacht van de Nacht is daarom een leuke aanleiding om deze avond een andersoortige wandeling te maken langs expo ‘O kijk hier! ‘

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Maand van de geschiedenis, de maand oktober (update oktober 2016).

Van harte is ingegaan op de uitnodiging om met de expo ‘O kijk hier!’ ook te participeren in het programma van de Maand van de geschiedenis, de maand oktober. Het is een landelijk event en dit jaar is er ook in Zierikzee een uitgebreid programma, dit door samenwerking van verschillende organisaties. Er zijn lezingen, boekuitgaven, films etc. en de expositie ‘O kijk hier!’ zal ook deze maand te bekijken zijn. (Zie voor het hele programma in Zierikzee: http://www.wereldregio.nl/wp-content/uploads/2016/10/Mnd-vd-Gesch.pdf)
 De VVV organiseert elke donderdag een rondleiding, waar ook (een deel) van de expo in opgenomen is.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Monumentendag, zaterdag 10 september. (geplaatst augustus 2016)

logo open monumenten dag

Op Monumentendag is er op ons eiland altijd een uitgebreid programma, niet alleen in Zierikzee Monumentenstad, maar ook in de (meeste) andere kernen. De expositie ‘O kijk hier!’ is dan natuurlijk ook deel van het programma. Zie voor het hele programma op S-D: http://zeeuwseankers.nl/data/item/Programma_OMD_Schouwen-Duiveland_2016.pdf) Monumentendag wordt op ons Eiland alleen op zaterdag gevierd, de etalage-expo ‘O kijk hier!’ is natuurlijk vanzelf ook op de zondag van het Monumentenweekend te bekijken.

  De Stadsraad van Brouwershaven organiseert door de dag heen een aantal rondleidingen langs monumenten van Brouw en langs de foto`s van ‘O kijk hier!’, die rond de Markt en de kop van de Oude Haven te zien zijn.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Kermis Zierikzee, 5 t/m 11 augustus. Nu naast vroeger

 

Ook 100 jaar geleden en al eerder werd er jaarlijks kermis gevierd in Zierikzee. Elektriciteit was toen nog bijzonder en er was dus heel wat minder bewegend spektakel, maar men vermaakte zich natuurlijk evengoed, met elkaar ontmoeten, spookhuizen, goochelaars, dansen, oliebollen en de eerste draaimolens.
 In de etalage van de Tattoo-shop aan het Havenpark hangt een fotopaneel van ‘O kijk hier!’ met een aantal foto`s van vroegere kermissen.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Hoogzomermaanden juli en augustus: Rondleidingen met lokale VVV gidsen.

 In Zierikzee wordt bij de reguliere stadswandelingen, onder begeleidingen van VVV-gidsen, de expo ‘O kijk hier!’ opgenomen.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Opening van  ‘O kijk hier!’ – zomer 2016. (geplaatst 2 juli 2016)


Foto met Droste-cacao-effect: Kijkje op Havenpark zz waar Ineke van den Broek, adjunct-gemeentearchivaris, en Jolien Hemmes, VT, expo-ontwikkelaar, de foto ophangen die hier, op dezelfde plek, 100 jaar geleden werd gemaakt. Genomen vanmiddag bij de officiële opening voor zomer 2016 van de etalage-expo ‘O kijk hier!’ met oude foto’s uit 1850-1916 op locatie. Ook dank aan De Theetap die, tussen de verbouw door, de ontvangst welkom heette.


 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..