Rubriek De Bevelander

Sinds enkele jaren verzorgt Vlam rubrieken met oude foto`s en meer, en dat met verschillende thema’s. Hieronder alle rubrieken uit De Bevelander van begin 2020 tot nu.
De serie uit 2019 uit Ons Eiland Schouwen-Duiveland vormt nog de toelichting bij de, nu digitale, route ‘O kijk, Zierik-langs-de-Ee!’ (Zie elders op deze site). Een eerdere serie over kernen op Schouwen-Duiveland is voorlopig helaas uit zicht geraakt, tot die kranten gearchiveerd zijn.
Bij de rubriek en de expo`s betuigen we graag eer aan de velen die eerder info uitzochten en/of her en der verspreidden.

In De Bevelander van 23 juni 2021, rubriek nr. 13 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een oude foto van een Zeeuwse Brandweerwagen, toen een supermoderne trots. 


In De Bevelander van 9 juni 2021, rubriek nr. 12 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een oud Zeeuws beeld  bij Hoedekenskerke.


De heer Rinus de Bart stuurde uitgebreide extra info bij deze foto:
Het afgebeelde cafe c.q. steigerhuis was eigendom van Jan van Belzen en heette cafe Scheldezicht. Op de kopgevel stond jaren vermeld “hier waarschuwt men voor den boot”. Het deed dienst als steigerhuis in de periode dat Hoedekenskerke geen veerhaven had maar een houten veersteiger (zoals in Wolphaartsdijk Kortgene en Katse veer). Deze steiger lag aan de buitenzijde van de zeedijk.
In de twintiger jaren werd de spoorlijn door de Zak van Zuid Beveland aangelegd en werd een ondergelopen poldertje gebruikt als werkhaven voor de aanvoer van het materiaal voor de aanleg hiervan. Hierna huurde de PSD in Zeeland dit van de spoorwegen en kwam er een veerhaven in Hoedekenskerke, met een drijvende ponton en een beweegbare brug naar de wal, tevens werd er een wachtlokaal voor de PSD gebouwd. (Dit in ongeveer 1927)
Het café verloor veel van zijn betekenis als steigerhuis omdat de route naar deze haven niet meer langs het cafe liep. Begin jaren 50 werd er een café gebouwd aan de veerhaven, namelijk café Scheldeoever van Arjaan den Dekker, later café De Steiger.
Het cafe Scheldezicht is wel blijven voortbestaan, maar is in begin jaren 60 afgebroken i.v.m. de ophoging van de dijken (Deltahoogte). Het had een prachtige veranda aan de voorzijde waar men een machtig uitzicht had op de Westerschelde, in die jaren voeren alle schepen inclusief de zeeschepen kort langs de zeedijk van Hoedekenskerke. De vloer van het café lag op dijkhoogte en onder het café, tegen het dijktalud, woonde men. Als er dansen was en er veel volk op afkwam moest de vloer van het café gestut worden.
De veerdienst Terneuzen-Hoedekenskerke is opgeheven op 2 januari 1972. Het veer was onrendabel geworden door het regelmatig moeten baggeren van de haven i.v.m. verzanding. Het viel ten offer aan de uitbreiding van de veren Kruiningen Perkpolder en Vlissingen Breskens. (Daar kwamen zogeheten ‘Dubbeldekkers’). De haven was toen nog steeds eigendom van de NS en is in de tachtiger jaren verkocht aan de gemeente Borsele en verhuurd aan de watersportvereniging De Val.
Het café de Steiger is enkele jaren geleden gesloopt i.v.m. een tweede noodzakelijke dijkversterking daar ter plaatse. Het wachtlokaal van de PSD is door inzet van de Stoomtrein Goes Borsele verplaatst naar  ongeveer de plaats van het café De Steiger, waar het op een verhoging staat. Het is nu in gebruik als onderkomen voor de watersportvereniging.

 

In De Bevelander van 26 mei 2021, rubriek nr. 11 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij ‘s-Heer Hendrikskinderen.


Klik HIER voor meer over de kerk en de inrichting te zien en lezen 
www.pg-hhk.nl/geschiedenis_van_de_kerk_te_sheer_hendrikskinderen/

In De Bevelander van 12 mei 2021, rubriek nr. door HIER te klikken op: 10 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij een feest in Rilland-Bath een eeuw terug.

      

In De Bevelander va april 2021, rubriek nr. 9 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij het bevrijdingsfeest in 1945 in Wemeldingen.


In De Bevelander van 14 april 2021, rubriek nr. 8 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje tijden terug in een bloeiende boomgaard op Zuid-Beveland.


Voor een leuke site met info over de geschiedenis van boomgaarden en enten klik HIER.
Voor een kleine schets over de techniek van het enten klik HIER.

In De Bevelander van 31 maart 2021, rubriek nr. 7 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje uit 1899 op de Westerschelde met een raderveerboot. Ook de dag van de terugkomst naar Zeeland van een ander oud veer. Zie psdnet.nl.


Meer over de PSD en over raderboten ed.
www.psdnet.nl
www.historamarond1900.nl/technologische-vooruitgang/vervoer/water
nl.wikipedia.org/wiki/Raderstoomboot


In De Bevelander van 17 maart 2021, rubriek nr. 6 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een glimp van Emelisse. 


Iets meer info over de Sint-Felixvloed, Emelisse en de archeologiedag is te vinden door klikken op de twee sites:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Felixvloed_(1530)
https://www.nicovandinther.nl/kwartierstaten/Emelisse-Hamerstede.pdf
www.erfgoedzeeland.nl/agenda/2021/03/zeeuwse-amateurarcheologen-dag-2021/


>In De Bevelander van 3 maart 2021, rubriek nr. 5 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje in Eindewege. Meer over het station daar:
http://zeeuwse-spoorlijn.50webs.com/stations-‘sheerarendskerke.htm
Meer over de molen daar:

www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=873
moleneindewege.nl/geschiedenis
Meer over de klederdracht
www.ons-boeregoed.nl/klederdrachten/zuid-beveland-protestant/


In De Bevelander van 17 februari 2021, rubriek nr. 4 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje in winters Oudelande, ruim honderd jaar terug.


Bij deze rubriek over Oudelande ook een kleine extra ode aan Mr Dr W.J. (Johannes Wilhelmus) Jenny Weijerman, huisarts – bacterioloog
Hij is geboren in 1868 in Haarlem en (in het harnas) overleden in 1931 te Paramaribo. Na zijn studie Geneeskunde in Amsterdam werd hij huisarts in ‘s-Heer Arendskerke. (Er is geen eerdere band van hem met Zeeland bekend, ook toen was een jonge arts vaak al blij als hij een praktijk kon krijgen.) Zeeland is lang berucht geweest om zijn malariamuggen, daarnaast waren er, op vele plaatsen hier en elders, ernstige problemen met het voldoende scheiden van plee’s en waterputten. Men was er zich vaak te weinig van bewust dat er ook via het grondwater besmetting optrad, met bv. cholera als gevolg. W.J. Jenny Weijerman heeft veel geïnitieerd om deze situatie te verbeteren, en dus ziektes te voorkomen i.p.v. alleen (vaak vruchteloos) proberen mensen er weer van te genezen. Juist tussen Haarlem en Amsterdam, waar hij opgroeide, was, op initiatief van een eerdere bevlogen man, de eerste waterleiding aangelegd, die schoon water van de Haarlemse duinen naar Amsterdam leidde. Dat kwam daar trouwens vooreerst aan bij een gewone, centrale waterpomp. (Mogelijk moest men we extra  betalen bij tappen?) Jenny Weijerman was een stuwende kracht achter het realiseren van aanvoer van water uit zandgronden in Brabant naar Zeeland en de bouw van enkele watertorens (waarmee waterdruk werd opgebouwd). De watertoren van Oudelande (uit 1913) is in 1945 weer verwoest, maar er is nog wel een foto van. Jenny Weijermans promootte bijvoorbeeld ook het bouwen van sceptic tanks, waarin de faeces goed afgesloten worden opgevangen. Hij zat in steeds meer gezondheidscommissies, specialiseerde zich in de bacteriologie, en werkte ook elders me aan de bouw van watertorens, o.a. in Paramaribo. In De Bevelander van 3 februari 2021, rubriek nr. 3 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje in Yerseke toen de melk nog per hondenkar werd vervoerd.


Meer over de ontwikkelingen van de zuivelverwerking hier indertijd in een oud, toegankelijk vakartikel.

www.yumpu.com/nl/document/read/19802838/korte-geschiedenis-zeeland-zuivelhistorie-nederland


In De Bevelander van 20 januari 2021, rubriek nr. 2 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze met een kijkje bij het Banjaardstrand ver voor het Deltaplan werd aangelegd.


In De Bevelander van 6 januari 2021, rubriek nr. 1 van dit nieuwe jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Deze met een kijkje bij de opening van de spoorlijn door Zuid-Bevelandse bijna honderd jaar terug.  (Dat toen al, modern, per dieseltrein i.p.v. stoomtrein.)

Voor meer info over de spoorlijn en een leuk filmpje over deze openingsdag klik op:
www. szbstoom.nl

www.facebook.com/watch/?v=1626443804038767

In De Bevelander van 23 december 2020, rubriek nr. 26 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Deze met een Nieuwjaarskaart uit de Bevelanden van ca. honderd jaar terug. 


In Yerseke is alweer 30 jaar lang de koenckelpottraditie, op een nieuwe manier, in ere hersteld. De herstart begon met het organiseren van een speciale ‘Koeckelpotfanfare’. Het idee werd direkt enthousiast ontvangen en een groep van 40 mannen en vrouwen maakten weer koenckelpotten, regelden een outfit en nodigden alle lokale kinderen uit voor een speciale optocht op oudejaarsdag. Intussen zijn er extra liedjes verzonnen naast de twee klassieke (als je langs de deuren gaat heb je er niet meer nodig) en er kwam een echt vaandel . Al snel was er de vraag of de groep wilde optreden bij zorghuizen en meer, er werden daarom ook wat extra instrumenten bijgehaald en er zijn nu rond de jaarwisseling meerdere optredens per jaar. Ook het kinderprogramma op oudejaarsdag is steeds uitgebreider geworden. Zelfs tijdens de pandemie was er een grappige, kleine alternatieve invulling. Klik HIER voor meer info http://www.koenckelpotfanfare.nl

 

In De Bevelander van 9 december 2020, rubriek nr. 25 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje bij de vaete van Waarde rond 1910. Eeuwenlang waren zulke dorpsvijvers een belangrijke collectieve voorziening.


In De Bevelander van 25 november 2020, rubriek nr. 24 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje bij een bakkerwinkel in Biezelinge met de vraag of deze toen, ruim honderd jaar terug, ook ‘Sint-Nicolaaskoeken’ bakte.


In De Bevelander van 11 november 2020, rubriek nr. 23 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje bij Kloetinge rond 1905, waar de ambachtsheer een jachtpartij organiseerde.

In De Bevelander van 28 oktober 2020, rubriek nr. 22 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje in Kats, bij een groepje kinderen voor de kerk die geen Halloween vierden.


In De Bevelander van 14 oktober 2020, rubriek nr. 21 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje in Schore, een klein maar oud dorp.


In De Bevelander van 30 september 2020, rubriek nr. 20 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Een kijkje in ‘s-Heer Arendskerke zo`n 100 jaar terug, met een glimp van een oude zomerse huishoudklus. 

In De Bevelander van 16 september 2020, rubriek nr. 19 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’.
Nu de kinderen weer echt naar school gaan, een kijkje van bijna 100 jaar terug in een klas in Driewegen. Zie de overeenkomsten en verschillen! 
Klik HIER voor een grotere versie en de hele serie. 


In De Bevelander van 2 september 2020, rubriek nr. 18 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. 
Nu is een hapering bij het vliegen een nieuwseisende handicap  bij een gewoon transportmiddel, honderd jaar terug was vliegen zelf nog nieuws. Deze week een oude groet uit Hansweert die daar op inhaakte.

In De Bevelander van 19 augustus 2020, alweer rubriek nr. 17 van dit jaar uit de serie ‘O kijk, die oude foto`s!’. Deze keer een kaart met foto en een romantische groet vanuit Kamperland ca 100 jaar terug.


De Bevelander van 5 augustus 2020. Rubriek nr. 16. Kijkje bij een tevreden, ambachtelijk, familiebedrijf in Eversdijk (Gemeente Kapelle) zo’n 100 jaar terug. 


De Bevelander van 22 juli 2020. Rubriek nr. 15. Rijk zomeren bij het voormalig ‘Slot’ in Ellewoutsdijk (Gemeente Borssele). 


De Bevelander van 8 juli 2020. Rubriek nr. 14. Kijkje bij de bonenpluk in juli 1925, voor de conservenfabriek te Krabbendijke.


De Bevelander van 24 juni 2020. Rubriek nr. 13. Kijkje bij feest in 1902 van de boogschieters van ‘Wolfaarstdijk’.


De Bevelander van 10 juni 2020. Rubriek nr. 12. Kijkje bij een herbergh in Wissenkerke, Gemeente Noord-Beveland.

De Bevelander van 27 mei 2020. Rubriek nr. 11. Groeten uit ‘s-Gravenpolder

De Bevelander van 13 mei 2020. Rubriek nr. 10. Een groepsuitjes 100 jaar terug vanuit Kruiningen.  

De Bevelander van 29 april 2020. Rubriek nr. 9. Bevrijding Kapelle

De Bevelander van 15 april 2020. Rubriek nr. 8, Oranjebezoek Wilhelminadorp


De Bevelander van 1 april 2020. Rubriek nr. 7


De Bevelander van 18 maart 2020. Rubriek nr.6, Kortgene

De Bevelander van 4 maart 2020. Rubriek nr. 5, Wemeldinge


De Bevelander van 19 februari 2020. Winterbeeld 3, s-Heerenhoek


De Bevelander van 5 februari 2020. Winterbeeld 2, Goes


De Bevelander van 22 januari 2020. Winterbeeld 1, Yerseke


De Bevelander van 8 januari 2020. Welkom, Colijnsplaat