De oorkonde van 976

De oorkonde van 976 is het oudste (nagelaten) document waarin de plaats Zierikzee genoemd wordt. Het is dus een heel bijzonder document en al verbazingwekkend dat het, ruim 1000 jaar later, nog bestaat. Dat het bestond was bekend, de inhoud alleen onder historici en dan nog alleen de kerninfo en dat in droge vorm. Het is opgesteld in de tijd dat alle formele stukken in het Latijn gingen. Vlam heeft in 2018-2019 het initiatief genomen om deze te vertalen in het Nederlands. 
Voor verder intro zie vooreerst de volgende pagina.