De oorkonde van 976

‘De oorkonde van 976’ is het oudste, bekende, document, en van ruim 1000 jaar terug, waarin Zierikzee vermeld wordt. Het was bekend dat dot er was en info eruit was door historici ook gebruikt, maar dit bijzondere manuscript was nooit vertaald uit het Latijn. Afgelopen jaar is vanuit Vlam een vertaling gerealiseerd door curator heeft curator Jolien Hemmes i.s.m. de heer ‘t Hart en anderen. In het voorjaar is deze door Vlam, met een uitgebreid programma, gepresenteerd in de oude Nieuwe Kerk in Zierikzee. De opening gebeurde door de burgemeester van Schouwen-Duiveland de heer Rabelink. Er was een uitgebreide expo-special over vann alles rondom de oorkonde en de situatie toen, themawerken van kunstenaars en van scholiere, lezingen etc.
Nog verdere  beschouwing van de vertaling en het beeld van de situatie van het toen prille kerkdorp, kwam nieuws naar voren over een andere oude naam van Zierikzee namelijk Creka-en-Papingalant. Daarover is geschreven in Ons Eiland, er kwam een speciale vermelding op de schutting die toen net rond de Dikke Toren stond en er volgde vooral een artikel in het blad van het KZGW. schutting

       

Begin december. Winternummer van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Dit met een uitgebreid artikel ‘De oorkonde van 976, vertaling en nieuws over Zierikzee’.Voor dit nummer van het tijdschrift van het LZGW is een uitgebreid artikel welkom geheten, geschreven door Vlams curator en onderzoekster Jolien Hemmes. Daarin de vertaling, die onder haar is gerealiseerd met de heer ‘t Hart en die in het voorjaar is gepresenteerd in de Nieuwe Kerk. Dat met bespreking van de taalkundige overweging, maar vooral ook met het nieuws dat erdoor naar voren kwam over aan andere vroege naam voor Zierikzee en een vermoedde andere grondlegger. Die kennis en mogelijke achtergronden waren intussen, voor zover mogelijk, nog wat verder uitgespit.
Meer info op de volgende pagina`s hier.
Voor wie geen lid en abonnee bij het KZGW is: Bestellen van exemplaren kan via info@zeeuwsgenootschap.nl  (Zodra dit nummer ‘oud’ is door uitgave van een nieuwe, komt het artikel ook hier op deze site.)

 


>Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen heeft in haar winternummer een heel uitgebreid artikel opgenomen over ‘De oorkonde van 976’, het oudste document waarin Zierikzee vermeld wordt. Dit stuk mèt de vertaling die afgelopen jaar (2019) onder Vlam is gerealiseerd en over het daarbij naar voren gekomen nieuws over de nieuwe oude naam van Zierikzee namelijk Creka-en-Papingalant. Er was intussen nog meer onderzocht over wat dit aan extra informatie over de situatie van het toen prille kerkdorp geeft. Klik HIER voor meer info.