Tekst Oorkonde 976 en extra info


Hier eerst de Latijnse tekst van De oorkonde van 976. Deze in uitgetypte vorm (transcriptie). Een scan ervan was in mei 2018 te zien in Zierikzee bij de editie ‘O kijk hier, een glimp van 800 jaar terug!’ (zie ‘events’) en in maart 2019 bij ‘O kijk, het begin van Zierik aan de Ee!’ Bij de laatste ook al een tijdelijke presentatie van de vertaling in expovorm. Deze is sinds december nu eerst in het blad van het KZGW en daarna ook hier.

Over allerlei gebieden werd ook toen al lang gestreden of gemarchandeerd. Dat ging niet alleen tussen ‘wereldlijke’ machthebbers, kerken en abdijen hadden vaak zeer veel grond in bezit. In deze oorkonde gaat het er om welke gebieden, ook volgens de toen zeer machtige Europese vorst Otto II, onder de Sint-Baafsabdij van Gent vielen. Dat betrof veel in (nu) oostelijk Zeeland.


Als start een primitieve vertaling gemaakt door google-translate. Dit om vast enige indruk te krijgen. De echte vertaling volgt spoedig ook hier. Het juridisch jargon in zo`n oorkonde maakte het vertalen een werk, dat aandacht nodig had. Bij de echte vertaling ook een open uitnodiging voor het geven van suggesties voor varianten.

Wie iets meer wil weten over deze machtsstrijden komt al een stuk meer te weten met de pagina van Wikipedia over Otto II en die over de Sint-Baafsabdij:
nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Otto_II
nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Baafsabdij
B
ij het artikel zit ook een langere lijst met verwijzing naar meer info.

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….