Tekst en vertaling Oorkonde 976

 

Update van dit project is even on hold vanwege overleg. Volgt z.s.m.


De Latijnse tekst in uitgetypte vorm en de vertaling-in-wording van de oorkonde uit 976 waarvan een scan al even in mei te zien was in Zierikzee bij de editie ‘O kijk hier, een glimp van 800 jaar terug!’ (zie ‘events’).

Over allerlei gebieden werd ook toen al lang gestreden of gemarchandeerd. Dat ging niet alleen tussen ‘wereldlijke’ machthebbers, kerken en abdijen hadden vaak zeer veel grond in bezit. In deze oorkonde gaat het er om welke gebieden, ook volgens de toen zeer machtige Europese vorst Otto II, onder de Sint-Baafsabdij van Gent vielen. Dat betrof veel in (nu) oostelijk Zeeland.


Als start een primitieve vertaling gemaakt door google-translate. Dit om vast enige indruk te krijgen. De echte vertaling volgt zo spoedig mogelijk, eventueel in fasen. Het juridisch jargon in zo`n oorkonde maakt het vertalen heel specialistisch werk, dat aandacht nodig heeft.

Wie iets meer wil weten over deze machtsstrijden komt al een stuk meer te weten met de pagina van Wikipedia over Otto II en die over de Sint-Baafsabdij:
nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Otto_II
nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Baafsabdij

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….