Feesten op het Havenplein vroeger!

-Januari-maart 2023 in minivorm achter de ramen van Havenplein 18 Zierikzee.
-Zodra er wat meer rede is om ons heen groeit deze verder rond het Havenplein (en eventueel nog meer.) 
-De raam-expo is bij dag en avond vrij te bekijken.
-Varianten in aansluiting op feestelijkheden nu, zoals met glimpen van vroegere oranjefeesten.
-Meer info n.a.v. elke foto hier online. In stijl op locatie te lezen, op een bankje in het Havenpark, of thuis.


Deze huidige mini-serie geeft, onder andere, een glimp van een optocht bij een van de historische feesten (1922), die ook toen erg populair waren, bij een lustrumwedstrijd van een vroege motorclub in vol ornaat (1923) en van de komst van Koningin Wilhelmina in een klassieke, open automobiel (1924). De uitgebreidere serie geeft straks samen ook een, wat kris-kras, overzicht van ruim 1100 jaar geschiedenis van Zierikzee. Via deze website is er, voor wie wil, steeds nog iets meer te lezen over elk van deze gelegenheden. Dat kan natuurlijk, geheel in sfeer, op een bankje in het Havenpark maar ook thuis.
Vlam wenst iedereen weer een leuk kijkje.Bij de eerste serie, achter de ramen van Haven
plein 18 Zz
(Bij deze serie zijn ook de voertuigen een leuk detail: wagen met paarden, motoren, open auto, pick-up) 

13 september 1907,
Feest t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik aan Zierikzee,

waarbij de Koningin haar man komt voorstellen.
Op de foto bij het Havenpark de Volksspelen op het Havenplein met o.a. ‘zakloopen’ en paalklimmen (links achter)
De stad was feestelijk versierd zoals met de poort, hieronder te zien, bij de Appelmarkt zijde Havenplein.

1922, 31 juli
Viering 350 jaar pro-oranje door 80jarige oorlog tegen Spanje.

Feestprogramma met historische optocht vanaf het Havenplein (zie raamexpo Havenpark 18 Zz).
Hieronder vele kinderen, opgesteld op het Havenplein voor de Beuze (rechts)1923, 31 augustus
Zierikzee. Jubileumfeest motorclub, start van de wedstrijd op het Havenplein.
Zij droegen hiermee direct ook bij aan de viering van t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Er waren meer feesten waarop een locale motorclub bijdroeg. Hieronder, in 1955, de bijdrage van de toenmalige motorclub Sparta aan de viering 10 jaar einde WO-2

1924, 5 augustus,
Bezoek aan Zierikzee van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana.
Hier bij de aanlegplaats op ‘t Luitje bij de Nieuwe Haven. De koningin krijgt bloemen van kinderen aangeboden.


1929, 18 juli
Foto Havenplein 18, Lustrum van de RHBS (de Rijks Hogere Burger School), dan  60 jaar oud.
Dit met onder andere een rijtour met auto’s en bussen, toen op zich al een echt uitje.

De HBS was hier begonnen binnen een breed ingebracht, nieuw alternatief naast het Gymnasium en de Mulo. In Zierikzee was deze gestart in 1869 als Hogere Burgerschool (HBS), vanaf 1907 Rijks Hogere Burgerschool (RHBS), vanaf 1946 Zierikzees Lyceum, en vanaf 1955 Professor Zeemanlyceum te Zierikzee. Inmiddels Pontes Pieter Zeeman.

1930, 3 juni
Ingebruikneming watertoren met een feestelijke optocht vaaf het Havenplein
De foto hieronder is genomen vlak na de ingebruikneming. Op de achtergrond is nog net de Nobelpoort te zien.

Een watertoren maakt waterleiding mogelijk. Water wordt opgepompt tot in een groot bassin boven in de toren. Dit geeft de benodigde waterdruk in de leidingen. Zierikzee was vrij laat met de start van dit systeem. In een stad als Utrecht hadden bijvoorbeeld de nieuwe, wat duurdere huizen al in 1910 een eigen douche.
De watertoren is helaas in WO2 kapot gegaan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.