Welkom met actuele nieuwtjes

Ook in 2020-2021 lopen er letterlijk-toegankelijke programma’s, momenteel over Zierikzee/Schouwen-Duiveland en over De Bevelanden. Deze zijn vaak al vanzelf coronaproef, zolang het verstandig is mensen niet extra naar centra te trekken blijven deze echter evengoed wat kleinschalig. (Uitnodigen voor expo’s, oude of nieuwe, en voor programmaatjes etc. is ook gewoon mogelijk, ook dan wordt creatief, coronaproef, vormgegeven.

Hele rubriekenserie ‘O, kijk die oude foto’s van De Bevelanden!’ online
Een serie van 39 oude foto’s van zo’n 100 jaar terug met extra info, die prachtige kijkjes geven in allerlei kernen in de verschillende Gemeenten van Noord- en Zuid Beveland in vroegere tijden. Deze zijn gepubliceerd in de Huis-aan-Huis krant De Bevelanden januari 2020 – juli 2021 en hier als complete serie online te zien. Klik daarvoor HIER.
(De rubriek loopt na de zomer in principe door in pop-up-vorm. Dat wel op nieuwe plekken, omdat De Bevelander moest stoppen.)

             
nr.1, begin 2020 – nr.39, zomer 2021

Actuele landelijke teldagen Flora&Fauna 2021, aansluitend op de zomerexpo O kijk, natuur in de stad vroeger en nu! / O kijk, beheer en behoud monumentale bomen!’:
Weekend 11 & 12 sept 2021 Nationale Spinnentelling. Klik HIER voor meer info.


 Heel 2021 worden Nationale teldagen gekoppeld aan deze expo’s. Vrijwel maandelijks is er een Nationale Teldag van flora of fauna waaraan iedereen kan meedoen. Door in eigen tuin, perk of park dieren en diertjes en planten te tellen kan bijgedragen worden aan het bijhouden van de stand van de natuur.  Zie de pagina over de expo Natuur in de stad vroeger en nu, voor de dagen die al eerder waren of die nog meer komen.

>Voorjaar&zomer route-met-raamposters ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’ Met van de Zuidhavenpoort tot de Varreput naast de Nieuwe Kerk een basisserie van 21 posters.
September wisseling
>Oktober de mini-expo ‘O kijk, die oude bomen vroeger!’ met aandacht voor beheer en behoud van de monumentale bomen!’
Achter de ramen van Havenpark 18 en Kraanplein 20 Zz. en mogelijk een compleet rondje langs de Oude Haven en het Havenpark t.g.v. de Maand van de Geschiedenis. 

   

De route is een aanleiding voor een wandeling door het centrum met ‘een groene bril’ en ook om, daaraan gekoppeld, lokaal mee te doen met de maandelijkse, landelijke teldagen.
De posters geven een extra groene glimp op de stad met oude afbeeldingen en foto’s over verschillende dieren en groen bij een logische locatie. Op de site, per poster, extra info, oude foto’s, krantenknipsels ed. Ook op de site steeds aankondigingen en meer info over de (maandelijkse) teldsgen. Iedereen kan, in eigen tuin, perk of park, kan bijdragen aan  het inventariseren van de huidige stand van zaken.
Naast de basisserie posters zijn ook eigen foto’s en afbeeldingen van, binnen de veste, gespotte dieren en planten van harte welkom. Daarbij zowel van vroeger, zowel die gemaakt zijn in de openbare ruimte als die gemaakt zijn in eigen tuinen. Ze kunnen gebruikt worden voor een ‘raamposter’ of op de bijbehorende pagina op deze site waar steeds meer info te vinden is.

(Overigens worden virussen en bacteriën bij dit project voorlopig overgeslagen.)
De route is de hele zomer coronaproof, vrij te wandelen, bij dag en avond, en hopelijk ook vaak bij mooi weer.
Klik Hier voor de pagina over deze expo.

Overleg en insturen van extra afbeeldingen kan via stichtingvlam@gmail.com(NB. Inzendingen op basis van ‘eer’. De route is dit jaar eenvoudig gestart, voorlopig nog zonder fondsen o.i.d. en geheel op eigen energie. Upgrade blijft overigens een optie.

>O kijk, Zierik langs de Ee!, over het begin van Zierikzee.
Het hele jaar te lopen is de route binnen de veste (de stadsmuren) langs de twee oude lopen van de Ee waaraan Zierikzee groeide. Eerder was er hierbij een uitgebreide raamexpo`s, nu zijn daarbij online, op de site, steeds enkele oude beelden, met info, te zien van oude glimpen van die Ee. Deze route loopt van de Zuidhavenpoort enerzijds langs de Nieuwe Kerk  door de Weststraat en anderzijds vanaf het Havenplein via de Mol naar de Nobelpoort. Klik HIER voor de lange serie van beelden met info.


>De kleine donateurs-poster-actie t.b.v. meer expo loopt ook door.

      

Posters ‘Zierik langs de Ee’, A3/30-40, satijnglans
Al of niet ingelijst. Andere maten ook mogelijk.
Interesse?: Mail naar stichtingvlam@gmail.com. Die checkt de voorraad en geeft de bestelroute.
Overschietende munten worden benut voor meer expo.

Mondragonpakket over het beleg van Zierikzee in 1575-1576 door de Spaanse legers van Mondragon, onderdeel van de 80-jarige oorlog. Boekje met de na te wandelen route van het leger over het eiland met allerlei info plus een kopie van een oude, prachtige, gedetailleerde, vogelvluchtkaart die direct na dit gebeuren is getekend over het beleg.


Het Beleg van Zierikzee in 1575 was een door de in Spaanse dienst staande Cristóbal de Mondragón opgezette belegering van het door de Staatsen bezette vestingstad Zierikzee, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Het beleg nam negen maanden in beslag van oktober 1575 tot en met 29 juni 1576, toen Zierikzee moest capituleren voor de belegeraars. Op 2 juli trokken ze de stad binnen. Het beleg heeft echter bet lang geduurd omdat Mondragon de soldij niet kon betalen. De muiterij die daarop uitbrak onder de overwinnaars, leidde vooral in b.v Nieuwerkerk en Antwerpen tot grootschalige brandschatting en een anti-Spaanse reactie.

De kaart is vlak na het beleg getekend en gaat juist over de slag en het beleg van Mondragon bij Zierikzee.

We wensen iedereen leuke kijkjes en tellingen en een optimale gezondheid!


 

 


Nog even bij de expo`s van zomer 2019

Wat meer over de twee, kleine specials in Zierikzee over vondsten m.b.t. heel vroeger:
-Oudste naam (b)lijkt ‘Creka-en-Papingalant’ of zelfs ‘Papingaland-aan-de-Kreek’ , i.p.v. ‘Creka’, en de grondlegger een Paping! 
-Het feest rond de Stadsrechten 1219/2019 was leuk, maar graaf Willem 1 was nog op kruistocht en pas kerst 1219 terug! Vroege zomer 1220/2020 blijkt de beste optie als moment rond het verkrijgen van de stadsrechten. Het goede nieuws is dus dat er juist dan weer feest gevierd kan worden.

Klik HIER voor de rubrieken erover, in groot formaat.


   
  


De drie hoofdlocaties zomer 2019, half mei t/m half september.

Zierikzee (S-D), Nieuwerkerk (S-D) en Wissenkerke (N-B)


     

Half mei is het zomerprogramma van ‘O kijk hier!’-2019 vol gestart. Dit jaar zijn er vooreerst in drie kernen routes met raamexpo`s: op Noord-Beveland wisselen deze af en is het nu in Wissenkerke, op Schouwen-Duiveland is er een nieuw thema en dat als eerste in Zierikzee (waar het al vroeger startte) en in Nieuwerkerk. Zo zijn er weer drie leuke ommetjes en wandelingen door een aantal kernen en deze geven daarbij zeker ook een leuke rede om op pad te gaan langs alle drie.
Donderdagmiddag 16 mei  was in Wissenkerke, Noord-Beveland, de zomerroute daar geopend, door de burgemeester samen met de bovenbouwers van de lokale bassischool De Vliete. De leerlingen hebben vooraf via familie allerlei weetjes over het gewone leven vroeger verzameld. Een grote greep hiervan staat op een extra sitepagina onder ‘Noord-Beveland”.
Vrijdag 17 mei is ook het ommetje rond de Kerkring in Nieuwerkerk (S-D) ‘open’ gegaan. Daarover ook meer in Ons Eiland van afgelopen week. Zie deze bij Scouwen&Duveand de pagina Nieuwerkerk.
In Zierikzee was de route veel vroeger gestart om mede een voorprogramma te zijn bij de viering van Zierikzee 800. De route van dit jaar ‘O kijk, Zierik langs de Ee! was mede hierdoor geïnspireerd en deel van het mooie programma. Delen van de extra expo bij het speciale OKH-weekend ‘O kijk het begin van Zierik langs de Ee!’, eind maart in de Nieuwe Kerk Zierikzee, zijn daarna ‘op klein tournee’ geweest en nu op verschillende manieren opgenomen in de zomerroute.  Van de oorkonde met de oudste vermelding van Zierikzee is een kleine scan te zien ter hoogte van de Nieuwe Kerk, zo ook een aantal foto’s van de archeologische opgravingen die gedaan zijn rondom de kerk op zoek naar de oudste sporen van Zierikzee en de werken van de 15 jarige stads- en eilandgenoten, n.a.v. het gevonden 10e eeuws graf, zijn hier online te lezen (zie ‘Scouwen&Duveland’). (Meer tournee is overigens wel een plan.)
Er is bovendien van harte een groot en een klein zusterproject met een vergelijkbare lijn opgenomen op de site. Op S-D de serie Gekrompen en Verdronken Dorpen en op N-B de kleine serie vaste panelen in Kortgene.
En verder was er een pop-up-expo op N-B tijdens het EEF-festival en zit er nog een in het vat. 

Er zijn direct weer de nodige positieve reacties op de routes van inwoners en toeristen en verder ook over de verschillende schoolprogramma`s. Ook zijn er  mooie bijdragen geweest met foto`s en info van allerlei bewoners. Natuurlijk is het leuk om al deze zomer nog verder uit te kunnen groeien. Over een aantal kernen, zowel op S-D als N-B liggen er nu zelfs expo`s in opslag, die relatief snel weer ingezet kunnen worden (N-B) en/of geupgrade naar het nieuwe thema (S-D). Maar ook groei naar andere eilanden is altijd een optie en uitnodigingen zijn welkom.

Het project ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ is geïnitieerd om de schat aan heel oude foto`s, die er is, op locatie te tonen, waarmee ze, heel aansprekend en toegankelijk, echte inkijkjes geven in het leven vroeger en de geschiedenis op die plek. Zo zijn er nu meerdere jaren allerlei raam-expo`s geweest op Schouwen-Duiveland en dat ook alweer meerdere jaren op Noord-Beveland. (Ook andere eilanden zijn overigens altijd een optie.) Expo`s met de oudst vindbare foto`s, van 100 jaar oud of meer, die het straatleven tonen van rond 1900, specifieke thema-series bij feestelijke gelegenheden zoals Koningsdagen en over serieuze, zoals over WO-l, in de herfst waarin deze 100 jaar ten einde was. Ook dan geven zulke foto`s op locatie een bijzonder, helder inkijkje in het dagelijks leven. Intussen zijn er ook expo`s waarbij verder in de tijd wordt teruggegraven, want ook dan blijken echte foto`s met sporen van nog veel vroeger of foto`s van sporen van vroeger, een aansprekende ingang en leidraad. De expo`s krijgen ook van zowel  bewoners, toeristen als scholieren de nodige positieve reacties.

We wensen iedereen weer leuke kijkjes en een goede zomer!

De zomerexpo`s waren mede-mogelijk door steun van de Provincie Zeeland op voorspraak van de Gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

                                

 


Er loopt, bij elke expo, een doorlopende ‘donateursactie’, met als insteek om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer is er een subsidie, met raamexpo`s is kaartjes verkopen er natuurlijk niet bij, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie. De technische uitvoering is daarbij daarom noodgedwongen intussen wel wat soberder en dat terwijl er zoveel positieve reacties zijn. Vandaar de donateursacties.
Doneren kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor het krijgen de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan bij een overboeking in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen worden. Omgekeerd is er ook een expo te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact. 

Eerste terugblik 2019 en stand van de ontwikkeling


Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: het is leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld worden, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone of thuisscherm steeds meer extra`s gelezen worden (In Zierikzee is er bovendien in het centrum in principe gratis WiFi dat hiervoor dus ook service biedt). Er blijkt bovendien zoveel om heel toepasselijk en interessant op aan te sluiten. Om daarom toch meer te presenteren, jaarrond en mogelijk ook jaarrond voor meerdere kernen, is een aantal maal geëxperimenteerd met technisch goedkopere uitvoeringen. De lay-out bleef wel in dezelfde nette stijl, en de research, inhoudelijke uitwerking, organisatie en PR bleven gelijk en vergen dus  natuurlijk evengoed veel inzet. Dat leidde tot een extra rijk gevuld jaarprogramma. Helaas was het echt niet te doen om dat, met deze middelen, ook nog eilandbreed of regiobreed te doen. Een punt is toch wel dat de expo`s werkelijk zeer goed worden ontvangen en ook nog veel meer, logische, potentie hebben, en er nog steeds alleen subsidie is voor zomerexpo en ook die minder hard groeit dan het zomerproject toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleine andere bijdragen en donaties en verder op passie van de makers. De kijkers blijken toch echt te verwachten dat zo iets door de ‘gevestigde systemen’ mogelijk wordt gemaakt. (Ook bij grotere culturele instellingen blijkt dat ook bij veel positiviteit de bijdrage vanuit crowdfunding/donaties beperkt is.)

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we een wekelijkse nieuwtjesrubriek:’ O kijk hier, oude foto’s!’. Deze serie is ook na te lezen door te HIER klikken op Scouwen&Duveland-eeuwen-terug.

We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.