Welkom met actuele nieuwtjes

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in het land en ook op Schouwen-Duiveland bezoekt hij dit jaar weer diverse plaatsen. Vlam heeft een hele toepasselijke, leuke serie foto`s herontdekt  over de eerste intocht hier in 1924, te Zierikzee. Van 15 november t/m 6 december is er nu een route met raamexpo ‘O kijk, Sint Nicolaas te Zierikzee!’ te zien, die deze route volgt met de foto’s op hun locatie achter ramen. Er is dan op deze site ook een speciale pagina, waarop een routekaart en waarop de hele jeugdroman te lezen is, die er eertijds ook over is geschreven.
Verder kan de route ‘Zierik langs de Ee!’ altijd gewandeld worden. Deze is de komende maanden wel iets soberder begeleid, nu (alleen) aan de hand van de lange serie rubrieken, die te lezen is op deze site op de pagina Schouwen-Duiveland /Zierik langs de Ee.  

De kleine donateursacties t.b.v. meer expo lopen ook door.
     

De hele route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’, die de oude lopen van de kreek de Ee volgt (waaraan Zierikzee groeide van nederzetting tot stad), loopt, wegens succes, in afgeslankte vorm door. In deze wintermaanden wel zonder de specifieke raamexpo`s, maar natuurlijk wel begeleid door de lange serie stukjes over de punten waar je langs loopt, die te lezen zijn op de sitepagina onder Schouwen-Duiveland/Zierik langs de Ee! Het routeboekje is nu bij Vlam te bestellen en binnenkort ook weer ergens onderweg te koop. (De beide plekken waar het in de zomer te koop was hebben winterstop.)
Klik HIER voor de pagina over deze expospecial met de locaties en meer verhaal. 

De verschillend series van routes door diverse kernen op Schouwen-Duiveland en op Noord-Beveland zijn nu in ‘winteropslag’. Ze kregen allemaal de nodige kijkers en veel positieve reacties en ze kunnen zeker opnieuw ingezet worden. Er zijn algemene ‘kijkjes in het verleden’ en series met een bepaald thema. De meeste zijn ‘evergreens’, die zo even leuk zijn als de eerste keer, ook allerlei varianten op maat van een specifiek thema of event zijn mogelijk.  

 


Nog even bij de expo`s van zomer 2019

Wat meer over de twee, kleine specials in Zierikzee over vondsten m.b.t. heel vroeger:
-Oudste naam (b)lijkt ‘Creka-en-Papingalant’ of zelfs ‘Papingaland-aan-de-Kreek’ , i.p.v. ‘Creka’, en de grondlegger een Paping! 
-Het feest rond de Stadsrechten 1219/2019 was leuk, maar graaf Willem 1 was nog op kruistocht en pas kerst 1219 terug! Vroege zomer 1220/2020 blijkt de beste optie als moment rond het verkrijgen van de stadsrechten. Het goede nieuws is dus dat er juist dan weer feest gevierd kan worden.

Klik HIER voor de rubrieken erover, in groot formaat.


   
  


De drie hoofdlocaties zomer 2019, half mei t/m half september.

Zierikzee (S-D), Nieuwerkerk (S-D) en Wissenkerke (N-B)


     

Half mei is het zomerprogramma van ‘O kijk hier!’-2019 vol gestart. Dit jaar zijn er vooreerst in drie kernen routes met raamexpo`s: op Noord-Beveland wisselen deze af en is het nu in Wissenkerke, op Schouwen-Duiveland is er een nieuw thema en dat als eerste in Zierikzee (waar het al vroeger startte) en in Nieuwerkerk. Zo zijn er weer drie leuke ommetjes en wandelingen door een aantal kernen en deze geven daarbij zeker ook een leuke rede om op pad te gaan langs alle drie.
Donderdagmiddag 16 mei  was in Wissenkerke, Noord-Beveland, de zomerroute daar geopend, door de burgemeester samen met de bovenbouwers van de lokale bassischool De Vliete. De leerlingen hebben vooraf via familie allerlei weetjes over het gewone leven vroeger verzameld. Een grote greep hiervan staat op een extra sitepagina onder ‘Noord-Beveland”.
Vrijdag 17 mei is ook het ommetje rond de Kerkring in Nieuwerkerk (S-D) ‘open’ gegaan. Daarover ook meer in Ons Eiland van afgelopen week. Zie deze bij Scouwen&Duveand de pagina Nieuwerkerk.
In Zierikzee was de route veel vroeger gestart om mede een voorprogramma te zijn bij de viering van Zierikzee 800. De route van dit jaar ‘O kijk, Zierik langs de Ee! was mede hierdoor geïnspireerd en deel van het mooie programma. Delen van de extra expo bij het speciale OKH-weekend ‘O kijk het begin van Zierik langs de Ee!’, eind maart in de Nieuwe Kerk Zierikzee, zijn daarna ‘op klein tournee’ geweest en nu op verschillende manieren opgenomen in de zomerroute.  Van de oorkonde met de oudste vermelding van Zierikzee is een kleine scan te zien ter hoogte van de Nieuwe Kerk, zo ook een aantal foto’s van de archeologische opgravingen die gedaan zijn rondom de kerk op zoek naar de oudste sporen van Zierikzee en de werken van de 15 jarige stads- en eilandgenoten, n.a.v. het gevonden 10e eeuws graf, zijn hier online te lezen (zie ‘Scouwen&Duveland’). (Meer tournee is overigens wel een plan.)
Er is bovendien van harte een groot en een klein zusterproject met een vergelijkbare lijn opgenomen op de site. Op S-D de serie Gekrompen en Verdronken Dorpen en op N-B de kleine serie vaste panelen in Kortgene.
En verder was er een pop-up-expo op N-B tijdens het EEF-festival en zit er nog een in het vat. 

Er zijn direct weer de nodige positieve reacties op de routes van inwoners en toeristen en verder ook over de verschillende schoolprogramma`s. Ook zijn er  mooie bijdragen geweest met foto`s en info van allerlei bewoners. Natuurlijk is het leuk om al deze zomer nog verder uit te kunnen groeien. Over een aantal kernen, zowel op S-D als N-B liggen er nu zelfs expo`s in opslag, die relatief snel weer ingezet kunnen worden (N-B) en/of geupgrade naar het nieuwe thema (S-D). Maar ook groei naar andere eilanden is altijd een optie en uitnodigingen zijn welkom.

Het project ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ is geïnitieerd om de schat aan heel oude foto`s, die er is, op locatie te tonen, waarmee ze, heel aansprekend en toegankelijk, echte inkijkjes geven in het leven vroeger en de geschiedenis op die plek. Zo zijn er nu meerdere jaren allerlei raam-expo`s geweest op Schouwen-Duiveland en dat ook alweer meerdere jaren op Noord-Beveland. (Ook andere eilanden zijn overigens altijd een optie.) Expo`s met de oudst vindbare foto`s, van 100 jaar oud of meer, die het straatleven tonen van rond 1900, specifieke thema-series bij feestelijke gelegenheden zoals Koningsdagen en over serieuze, zoals over WO-l, in de herfst waarin deze 100 jaar ten einde was. Ook dan geven zulke foto`s op locatie een bijzonder, helder inkijkje in het dagelijks leven. Intussen zijn er ook expo`s waarbij verder in de tijd wordt teruggegraven, want ook dan blijken echte foto`s met sporen van nog veel vroeger of foto`s van sporen van vroeger, een aansprekende ingang en leidraad. De expo`s krijgen ook van zowel  bewoners, toeristen als scholieren de nodige positieve reacties.

We wensen iedereen weer leuke kijkjes en een goede zomer!

De zomerexpo`s zijn mede-mogelijk door steun van de Provincie Zeeland op voorspraak van de Gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

                  Afbeeldingsresultaat voor provincie zeeland            

 


Blijft te bestellen

Omdat het leuk is dat het zo kan en omdat de route van de 80-jarige oorlog ook minstens 80 jaar nagelopen kan worden, is nog steeds te bestellen: De oude kaart van het ‘Beleg van Zierikzee’ plus het boekje ‘Het Mondragónpad’, met het verhaal en de route die de Spaanse veldheer Mondragón met zijn leger daarbij nam, die buiten te volgen is of al lezend. Klik HIER voor meer info.
Overschietende munten worden benut voor meer expo.

Sinds kort loopt er ook, bij elke expo, een doorlopende ‘donateursactie’, met als insteek om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer is er een subsidie, met raamexpo`s is kaartjes verkopen er natuurlijk niet bij, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie. De technische uitvoering is daarbij daarom noodgedwongen intussen wel wat soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar de donateursacties.
Doneren kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor het krijgen de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan bij een overboeking in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen worden. Omgekeerd is er ook een expo te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.Eindejaarsterugblik: Het jaar 2018 was weer een rijkgevuld jaar qua ‘O kijk hier!-expo`s’.

-In de winter van 2017-2018 zijn er weer twee expo’s ‘O kijk naar de Kijkers!’ geweest in twee zorgcentra met selecties-op-maat van de zomerexpo`s.
-Buiten liep in de eerste maanden in Zierikzee een kleine, eerste, speciale editie met oude winterfoto`s (die in december ervoor was gestart).
-Ook is er toen een eerste ‘actuele’ expo geweest bij een onverwachtse ondergrondse vondst. Bij het werken aan een riool in Zierikzee werd toen een oud waterwerk herontdekt.
-In het voorjaar is er een proef geweest met een (vergelijkbaar) ‘dieper kijkje’ ter gelegenheid van de jaarlijkse voor-viering van Zierikzee-800-jaar-stadrechten. 

-De zomerexpo is in 2018 een stuk vroeger van start gegaan, met previews. Dat omdat het kon en omdat het zo aansluit bij het ritme van andere events en bij het algemene beleid. Zo waren er series van de zomereditie S-D-2018 al vanaf de eerste, metereologische, voorjaarsdag te zien en bijna alle series op S-D en N-B t/m de allerlaatste zomerdag. De route is dit jaar zowel in de lengte als in de breedte verder uitgegroeid. Er is nu een kijkje gegeven in het straatleven rond 1900 in 6 kernen: op Schouwen-Duiveland inmiddels in vier kernen en op Noord-Beveland in twee. Er zijn, door het seizoen heen, diverse kleine varianten toegevoegd, bijvoorbeeld rond Koningsdag, de kermis, het lustrum van de middelbare school, vanwege vrijgekomen, oude luchtfoto`s en op Colijnsplaat met een ‘terugkomdag’ voor de Dag van de Archeologie. Het is weer een succesvol jaar geweest. Snellere groei naar meer kernen, naar uitgebreidere routes en met nog meer varianten blijkt bij toeristen, bewoners en scholen van harte welkom te zijn. De zomerexpo en andere eerdere expo`s gaan overigens in de winter en bij nieuwe thema`s so wie so maar deels in de ‘stalling’. Er wordt uit geput voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan het ingezet worden bij uitnodigingen.
-In de herfst zijn er nog twee extra gelegenheidsexpo`s gerealiseerd. Van 1 oktober, start van de Maand van de Geschiedenis, t/m 11 november, 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog, was er de uitgebreide, extra gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’. Er waren edities in drie kernen op S-D en een virtuele aanvulling over alle kernen van S-D plus enkele van N-B. In één’van de kernen was de expo te zien achter de ramen van het grandafé van een zorgcentrum en was dus mede een editie ‘Terug naar de kijkers’.
-Van 15 oktober tot eind december was er, in de slipstream van de landelijke aandacht voor de ‘Wording van Nederland’ rond 1600, een duoexpo over het Beleg van Zierikzee tijdens de 80-jarige oorlog. Deel 1 met heel oude afbeeldingen en deel 2 met foto`s van het Geuzenfeest in Zierikzee 100 jaar terug.
-Door het jaar heen is tussendoor gewerkt aan de voorbereiding van de expo voor 2019 . Deze is op dezelde leest, maar met een ander thema.


Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: het is leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld worden, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone of thuisscherm steeds meer extra`s gelezen worden (In Zierikzee is er bovendien in het centrum in principe gratis WiFi dat hiervoor dus ook sesrvice biedt). Er blijkt bovendien zoveel om heel toepasselijk en interessant op aan te sluiten. Om daarom toch meer te presenteren, jaarrond en mogelijk ook jaarrond voor meerdere kernen, is een aantal maal geëxperimenteerd met technisch goedkopere uitvoeringen. De lay-out bleef wel in dezelfde nette stijl, en de research, inhoudelijke uitwerking, organisatie en PR bleven gelijk en vergen dus  natuurlijk evengoed veel inzet. Dat leidde tot een extra rijkgevuld jaarprogramma. Helaas was het echt niet te doen om dat, met deze middelen, ook nog eilandbreed of regiobreed te doen. Wel zijn bij het thema WO-l wat eenvoudige extra mouwen aangezet met een digitaal expo-gedeelte over meer kernen. Een punt is toch wel dat de expo`s werkelijk zeer goed worden ontvangen en ook nog veel meer, logische, potentie hebben, en er nog steeds alleen subsidie is voor zomerexpo en ook die minder hard groeit dan het zomerproject toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleinem andere bijdragen en donaties en verder op passie van de makers. De kijkers blijken toch echt te verwachten dat zo iets door de ‘gevestigde systemen’ mogelijk wordt gemaakt. (Ook bij grotere culturele instellingen blijkt dat ook bij veel postiviteit de bijdrage vanuit crowdfunding/donaties beperkt is.)

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we een wekelijkse nieuwtjesrubriek:’ O kijk hier, oude foto’s!’. In 2019 heeft deze de eerste maanden de speciale titel ‘Zierik langs de Ee!’. Deze nieuwe serie is ook na te lezen door te HIER klikken op Scouwen&Duveland-eeuwen-terug.

We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.