Welkom met actuele nieuwtjes

In memoriam Bert Stuit. Begin deze week is, na een onverwachtse en heel korte periode van ziekte, Bert Stuit overleden. Hij was decennia lang een heel actieve ambenaar van cultuur bij de Gemeente Schouwen-Duiveland. Als Stichting Vlam hadden we de laatste jaren regelmatig contact met hem en sommigen van ons ook al veel eerder rond werk vanuit andere stichtingen en naar aanleiding van de Kunstschouw. Wat droevig dat hij zo vroeg en zo snel afscheid moest nemen.


Met het nieuwe jaar is ook direct in week 1 gestart met een kleine preview van de expo-editie ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’, deel van de nieuwe serie ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’. Deze expo zal weer bestaan uit routes met raamexpo`s en dat aldoende in zoveel mogelijk kernen, waarbij nu, aan de hand van oude foto`s en meer, op locatie, een zo echt mogelijk beeld wordt gegeven van eerdere eeuwen en de ontwikkeling van de stadjes en dorpen. Soms met onverwachts duidelijk materiaal, soms met een glimp.

Een van de de oudste straatfoto’s, die al eerder te zien was, toont direct een belangrijk verdwenen stukje Ee van Zierikzee. Nu staan er spotjes op nog oudere sporen.

De eerste previews zijn vanaf begin januari te zien achter de ramen van Kraanplein 22 hoekpand Kraanplein/Havenpark zz 42 en van Havenpark zz 18 in Zierikzee. In de komende weken, tot het begin van het voorjaar, zal deze eerste expo steeds verder opgebouwd worden en het hele jaar zullen de routes steeds uitgebreider en gedetailleerder worden. Extra programmadelen zijn o.a. een project met scholieren, de aangekondigde presentatie van vertaling van de Oorkonde uit 976, er komt een routeboekje en in de rubriek in Ons Eiland zal wekelijks nieuws staan over vondsten en uitgroei van de route.
De expo kan mede gestart door een subsidie van de Provincie, gegeven op voorspraak van de Gemeente. De expo`s zijn altijd en nu weer, mede mogelijk door de medewerking van vele bewoners en ander organisaties. Voor het mogelijk maken van optimale uitgroei zullen er ook verschillende leuke donateursacties komen.
Klik HIER voor locaties, meer info en de eerste donateursactie.

Heel binnenkort zal ook bekend gemaakt worden wat er dit jaar op Noord-Beveland gerealiseerd kan worden.
Er zal verder ook dit nieuwe jaar weer worden bijgedragen met speciale themaexpo`s aan verschillende event. Zie ‘Agenda’.


Blijft te bestellen

Omdat het zo leuk is en de 80-jarige oorlog minstens ook 80 jaar nagelopen kan worden, is nog steeds te bestellen: De oude kaart van het ‘Beleg van Zierikzee’ plus het boekje ‘Het Mondragónpad’, met het verhaal en de route die de Spaanse veldheer Mondragón met zijn leger daarbij nam, die buiten te volgen is of al lezend. Klik HIER voor meer info.


Eindejaarsterugblik: Het jaar 2018 is weer een rijkgevuld jaar qua ‘O kijk hier!-expo`s’.
In de winter, van 2017-2018 zijn er weer twee expo’s ‘O kijk naar de Kijkers!’ geweest in twee zorgcentra met selecties-op-maat van de zomerexpo`s.
Buiten liep in de eerste maanden in Zierikzee een kleine, eerste, speciale editie met oude winterfoto`s (die in december ervoor was gestart).
Ook is er toen een kleine, eerste expo geweest bij een, onverwachtse, ondergrondse vondst, toen bij het werken aan een riool in Zierikzee een oud waterwerk werd herontdekt. In het voorjaar is er een proef geweest met een vergelijkbaar ‘dieper kijkje’ ter gelegenheid van de jaarlijkse voor-viering van Zierikzee-800-jaar-stadrechten. 

De zomerexpo is dit jaar heel vroeg van start gegaan met previews. Dat omdat het kon en omdat dit aansluit bij het ritme van andere events en het algemene beleid. Zo liep de zomereditie van dit jaar al met al van de eerste, metereologische, voorjaarsdag  t/m de allerlaatste zomerdag en dat met een verder uitgeroeide route met een kijkje in het straatleven rond 1900. Op Schouwen-Duievland inmidels in vier kernen en op Noord-Beveland in twee. Er zijn door het seizoen diverse kleine varianten toegevoegd, bijvoorbeeld rond Koningsdag, de kermis, het lustrum van de middelbare school, met vrijgekomen, oude luchtfoto`s en op Colijnsplaat met een ‘terugkomdag’ voor de Dag van de Archeologie. Het is weer een succesvol jaar geweest. Snellere groei naar meer kernen en naar uitgebreidere routes en meer varianten blijkt bij toeristen, bewoners en scholen van harte welkom te zijn. De zomerexpo en andere eerdere expo`s gaan overigens so wie so maar deels in de ‘stalling’, er kan uit geput worden voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan dat bij uitnodigingen.
In de herfst zijn er nog twee extra gelegenheidsexpo`s gerealiseerd. Van 1 oktober start van de Maand van de Geschiedenis t/m 11 november, 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog was er de uitgebreide, extra gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’ in een paar kernen en met een virtuele aanvulling over alle kernen van S-D en enkele van N-B. In één’van de kernen was de expo te zien achter de ramen van het café van een zorgcentrum, dus mede een editie ‘Terug naar de kijkers’.
Van 15 oktober tot eind december is er, in de slipstream van de landelijke aandacht, (dus) een expo over het Beleg van Zierikzee tijdens de 80-jarige oorlog met heel oude afbeeldingen en een deel 2 met foto`s van het Geuzenfeest in Zierikzee 100 jaar terug.
En tussendoor de voorbereiding van een nieuwe, eilandbreed groeiende, expo met een ander thema voor 2019!

Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone of thuisscherm steeds meer extra`s gelezen worden (in Zierikzee is in het centrum in principe gratis WiFi). Er blijkt bovendien zoveel om heel toepasselijk en intressant op aan te sluiten. Nu we een aantal maal hebben geëxperiemneerd met technisch heel goedkope uitvoeringen (ook bij nette uitvoering natuurlijk wel minder mooi en natuurlijk is de ontwikkeling even veel werk, maar kennelijk was deze route nodig) blijkt dat we direct ook al met de echte buitenexpo`s een complet jaar rond draaien. Het was helaas echt niet te doen om dat, met deze middelen, ook nog eilandbreed of regiobreed te doen al hebben we ook daarvoor nog wat eenvoudige mouwen aangezet zoals met een digitaal expo-gedeelte. Een punt is toch wel wel dat de expo`s werkelijk zeer goed worden ontvangen en  nog veel meer logische potentie hebben, en er nog steeds alleen voor de zomerexpo subsidie is en ook die minder hard groeit dan het zomerproject toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleine andere bijdragen en donaties en verder op passie van de makers. De kijkers blijken toch echt te verwachten dat zo iet door de ‘gevestigde systemen’ mogelijk wordt gemaakt. (Ook bij grotere culturele instellingen blijkt dat ook bij veel postiviteit de bijdrage vanuit crowdfunding/donaties beperkt is.)

Sinds kort loopt er ook een doorlopende ‘donateursactie’, om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer krijgen we een subsidie, kaartjes verkopen is er natuurlijk niet bij met zulke raamexpo`s, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie en de technische uitvoering werd daarbij daarom noodgedwongen wel steeds soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar.
Zo’n donatie kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan daarbij in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen wordenOmgekeerd zijn we ook in te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.

>En natuurlijk zijn we al weer ver met de voorbereiding van een leuke winterexpo en een nieuwe expo voor 2019, met dezelfde basisopzet, maar een ander thema.

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we dit jaar een tweewekelijkse nieuwtjesrubriek:’O kijk hier, oude foto’s!’
Klik HIER voor de rubriek van 13 september over de klein serie met oude luchtfoto`s van Zierikzee.
Klik HIER voor de rubriek van 20 september over Oude Bomen
Klik HIER voor de rubriek van 18 november over de kleine fotoverzameling  + dagboek van Marien Wandel, uit Nieuwerkerk, tijdens WO-l dienstplichtig.


We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.

Enige verder uitgewerkte toelichting en verslag m.b.t. de afgelopen, gesubidieerde, zomereditie

    
. (Vanwege de nieuwe, strengere privacywetgeving zijn de foto`s met leerlingen geblurd.)

Zomer 2018 waren er in verschillende kernen op Schouwen-Duiveland en in twee kernen op Noord-Beveland routes met raamexpo`s van  ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ met kijkjes in de kernen rond 1900. Zo waren er dit jaar meerdere leuke ommetjes te maken, waarbij je een aansprekend, echt kijkje, op locatie krijgt in de straten en het leven van toen. Toen de smit nog op straat aan het werk was, er nog koetsen en karren met paarden reden en een enkele eerste bus of auto, maar ook hoe er toen al, juist precies zoals nu, evenementjes werden georganiseerd bij gelegenheden.  
Het project is dit jaar niet alleen verder gegroeid, daarboven zijn, in samenwerking, twee lokale ‘zusterprojecten’ opgenomen, Bru-Verbeeld (Bruinisse met 7 panelen) en Gekrompen en Verdronken dorpen op S-D (11 gehuchten met steeds een paneel) en als bijzondere ‘kern’ is nu ook een nieuwbouwwijk betrokken, Poort-Ambacht in Zierikzee, met ‘Ver voor de wijk er stond’.
Het project is begonnen met de oudste foto`s die er te vinden zijn, natuurlijk omdat die zo bijzonder zijn. Ruimte die er is voor het project wordt ook graag gebruikt om te varieren, en ook al wat glimpen te geven met bijzonder, echt, materiaal van nog wat andere tijden.

Dit jaar was drie maal de eer van de opening aan lokale scholen. Op S-D bij de nieuwe kern Nieuwerkerk, waar de leerlingen ter plekke ook een onderzoeksopdracht kregen, op N-B zowel in Kortgene als Colijnsplaat, waar de leerlingen zelfs actief hebben meegewerkt door informatie bij de foto`s te verzamelen. Die info is nu te lezen op de pagina’s over die kernen of op de pagina ‘Verhalen’ en dat onder het rondkijken, op een terrasje of achteraf thuis. Alle keren is de expo symbolisch gepresenteerd aan alle inwoner en hun gasten en de toeristen en daarbij welkom geheten door een lokale evenementenorganisatie.
Er is ook weer regelmatig samengewerkt met diverse andere evenementen en ingehaakt op feesten, soms uitgebreid, soms met een spot op een enkel paneel.

      

De expo`s zijn zo weer een leuke aanleiding om eilandbreed en regiobreed kijkjes te gaan nemen in andere plaatsen. Voor bewoners, voor toeristen, voor generatieuitjes, voor een (avond)ommetje voor recreanten, voor scholieren en voor de bezoekers van allerlei lokale evenementen waar de expo`s bij betrokken worden.
Het seizoen is in 2018 in drie kernen op Schouwen-Duiveland al in maart opgestart met preview-expo’s en d eandre begin juni. Ze liepen t/m de laatste officiële zomerdag, 20 september (een sub-serie had zijn finale tijdens het Monumentenweekend 8&9 september, sommige anderen draaide juist nog ietsje langer).
De expo`s zijn ook tijdens het seizoen nog verder uitgebreid en er is gevarieerd. Zo waren er varianten en spotjes met Koningsdag, een try-out rondom Zierikzee-800, tijdens de Maand van de Geschiedenis zelfs een complete extra editie over WO-l en een terugkom-weekend in Colijnsplaat en daarnaast nog wat meer extraatjes en ook nog wat neer in de planning. De varianten en ín-between-expo`s tijdens de hersft en de winter zijn deels gerealiseerd speculerend op donaties en deels op kleine bijdragen van enkele organisaties steeds voor een specifieke editie.
Kijk voor meer info bij de pagina`s over de betreffende kernen of klik HIER voor de agenda.

    

De formule van exposeren van zo echt mogelijke beelden bij hun locatie geeft, om een bijzonder, echt kijkje in de geschiedenis te geven, slaat aan. Voor 2019 is er weer een wat andersoortige, hele aansprekende, expo in voorbereiding.

Er is intussen jaarlijks en incidenteel warmhartig financiële steun verkregen uit een aantal bronnen, echter blijft deze wel erg overzichtelijk We hopen van harte dat we, vanwege de positieve ontvangst, ook zoveel gaan krijgen dat het project substantieler en technisch kwalitatiever uitgewerkt kan. Er gebeurt nu veel extra uit passie, er wordt al zeer veel samengewerkt met anderen. Voor een duurzaam volhouden is natuurlijk, zoals bij alles, wel voldoende steun nodig. Klik HIER voor wat toelichting over de basis van het project.