Welkom met actuele nieuwtjes


Extra kunst met thema ‘schapen’ is nog welkom voor de presentatie op 30&31 maart in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Graaslanden, schapen, wol 
waren een echt belang bij het begin van Zierik aan de Ee. Al eerder hierdoor geïnspireerd geweest of dat nu? Klik HIER voor Contact voor meer info.


Ook voor dit jaar is weer een verder groeiende route met oude foto`s op locatie gepland op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en mogelijk nog verder. In week 1 is direct al gestart met een kleine preview van de expo-editie ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’, deel van de nieuwe serie ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’. Deze expo bestaat weer uit groeiende routes met raamexpo`s en dat, aldoende, in zoveel mogelijk kernen. Hier wordt nu, aan de hand van oude foto`s met nog oudere sporen en meer, op locatie, een zo echt mogelijk beeld gegeven van eerdere eeuwen en de ontwikkeling van de stadjes en dorpen. Dat soms met onverwachts duidelijk materiaal, soms met een glimp.

Een van de de oudste straatfoto’s, die al eerder te zien was, toont direct een belangrijk verdwenen stukje Ee van Zierikzee. Nu staan er spotjes op nog oudere sporen.

Er is inmiddels in Zierikzee al een aardige wandeling te maken langs ‘De Noordelijke Tak’ met een eenvoudige preview met 8 serie afbeeldingen achter ramen van Kraanplein 22 tot Korte Nobelstraat 40/Waterpoortstraat. In de komende weken, tot het begin van het voorjaar, zal deze eerste expo steeds verder opgebouwd worden. Op 30 maart is er, in cultuurcentrum De Nieuwe Kerk, een speciale presentatie bij de officiële start, waar een leuk pallet van mensen en groepen aan bijdraagt. Dan wordt ook de vertaling van ‘De Oorkonde uit 976’ ontrolt, het manuscript met de oudste vermelding van Zierikzee. Daarna zal de route, zo ver als mogelijk, door meer kernen groeien en steeds gedetailleerder worden. Extra programmadelen zijn o.a. een project met scholieren, de rubriek in Ons Eiland waar wekelijks nieuws in staat over vondsten en de uitgroei van de route en er is een routeboekje gepland. Zo draagt het ook bij aan de aandacht voor Zierikzee-800.
De expo kan mede gestart door een subsidie van de Provincie, gegeven op voorspraak van de Gemeente. De expo`s zijn, altijd en nu weer, mede mogelijk door de medewerking van vele bewoners en andere organisaties. Voor het mogelijk maken van optimale uitgroei zullen er ook verschillende, leuke donateursacties komen.
Klik HIER voor de locaties, meer info en de eerste speciale donateursactie bij deze expo.

Heel binnenkort zal ook bekend gemaakt worden wat er dit jaar op Noord-Beveland gerealiseerd kan worden.
Er zal verder ook dit nieuwe jaar weer worden bijgedragen met speciale thema-expo`s aan verschillende events. Klik hier voor ‘Agenda’.


Blijft te bestellen

Omdat het leuk is dat het zo kan en omdat de route van de 80-jarige oorlog ook minstens 80 jaar nagelopen kan worden, is nog steeds te bestellen: De oude kaart van het ‘Beleg van Zierikzee’ plus het boekje ‘Het Mondragónpad’, met het verhaal en de route die de Spaanse veldheer Mondragón met zijn leger daarbij nam, die buiten te volgen is of al lezend. Klik HIER voor meer info.
Overschietende munten worden benut voor meer expo.

Sinds kort loopt er ook, bij elke expo, een doorlopende ‘donateursactie’, met als insteek om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer is er een subsidie, met raamexpo`s is kaartjes verkopen er natuurlijk niet bij, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie. De technische uitvoering is daarbij daarom noodgedwongen intussen wel wat soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar de donateursacties.
Doneren kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor het krijgen de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan bij een overboeking in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen worden. Omgekeerd is er ook een expo te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.


Eindejaarsterugblik: Het jaar 2018 was weer een rijkgevuld jaar qua ‘O kijk hier!-expo`s’.

-In de winter van 2017-2018 zijn er weer twee expo’s ‘O kijk naar de Kijkers!’ geweest in twee zorgcentra met selecties-op-maat van de zomerexpo`s.
-Buiten liep in de eerste maanden in Zierikzee een kleine, eerste, speciale editie met oude winterfoto`s (die in december ervoor was gestart).
-Ook is er toen een eerste ‘actuele’ expo geweest bij een onverwachtse ondergrondse vondst. Bij het werken aan een riool in Zierikzee werd toen een oud waterwerk herontdekt.
-In het voorjaar is er een proef geweest met een (vergelijkbaar) ‘dieper kijkje’ ter gelegenheid van de jaarlijkse voor-viering van Zierikzee-800-jaar-stadrechten. 

-De zomerexpo is in 2018 een stuk vroeger van start gegaan, met previews. Dat omdat het kon en omdat het zo aansluit bij het ritme van andere events en bij het algemene beleid. Zo waren er series van de zomereditie S-D-2018 al vanaf de eerste, metereologische, voorjaarsdag te zien en bijna alle series op S-D en N-B t/m de allerlaatste zomerdag. De route is dit jaar zowel in de lengte als in de breedte verder uitgegroeid. Er is nu een kijkje gegeven in het straatleven rond 1900 in 6 kernen: op Schouwen-Duiveland inmiddels in vier kernen en op Noord-Beveland in twee. Er zijn, door het seizoen heen, diverse kleine varianten toegevoegd, bijvoorbeeld rond Koningsdag, de kermis, het lustrum van de middelbare school, vanwege vrijgekomen, oude luchtfoto`s en op Colijnsplaat met een ‘terugkomdag’ voor de Dag van de Archeologie. Het is weer een succesvol jaar geweest. Snellere groei naar meer kernen, naar uitgebreidere routes en met nog meer varianten blijkt bij toeristen, bewoners en scholen van harte welkom te zijn. De zomerexpo en andere eerdere expo`s gaan overigens in de winter en bij nieuwe thema`s so wie so maar deels in de ‘stalling’. Er wordt uit geput voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan het ingezet worden bij uitnodigingen.
-In de herfst zijn er nog twee extra gelegenheidsexpo`s gerealiseerd. Van 1 oktober, start van de Maand van de Geschiedenis, t/m 11 november, 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog, was er de uitgebreide, extra gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’. Er waren edities in drie kernen op S-D en een virtuele aanvulling over alle kernen van S-D plus enkele van N-B. In één’van de kernen was de expo te zien achter de ramen van het grandafé van een zorgcentrum en was dus mede een editie ‘Terug naar de kijkers’.
-Van 15 oktober tot eind december was er, in de slipstream van de landelijke aandacht voor de ‘Wording van Nederland’ rond 1600, een duoexpo over het Beleg van Zierikzee tijdens de 80-jarige oorlog. Deel 1 met heel oude afbeeldingen en deel 2 met foto`s van het Geuzenfeest in Zierikzee 100 jaar terug.
-Door het jaar heen is tussendoor gewerkt aan de voorbereiding van de expo voor 2019 . Deze is op dezelde leest, maar met een ander thema.


Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: het is leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld worden, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone of thuisscherm steeds meer extra`s gelezen worden (In Zierikzee is er bovendien in het centrum in principe gratis WiFi dat hiervoor dus ook sesrvice biedt). Er blijkt bovendien zoveel om heel toepasselijk en interessant op aan te sluiten. Om daarom toch meer te presenteren, jaarrond en mogelijk ook jaarrond voor meerdere kernen, is een aantal maal geëxperimenteerd met technisch goedkopere uitvoeringen. De lay-out bleef wel in dezelfde nette stijl, en de research, inhoudelijke uitwerking, organisatie en PR bleven gelijk en vergen dus  natuurlijk evengoed veel inzet. Dat leidde tot een extra rijkgevuld jaarprogramma. Helaas was het echt niet te doen om dat, met deze middelen, ook nog eilandbreed of regiobreed te doen. Wel zijn bij het thema WO-l wat eenvoudige extra mouwen aangezet met een digitaal expo-gedeelte over meer kernen. Een punt is toch wel dat de expo`s werkelijk zeer goed worden ontvangen en ook nog veel meer, logische, potentie hebben, en er nog steeds alleen subsidie is voor zomerexpo en ook die minder hard groeit dan het zomerproject toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleinem andere bijdragen en donaties en verder op passie van de makers. De kijkers blijken toch echt te verwachten dat zo iets door de ‘gevestigde systemen’ mogelijk wordt gemaakt. (Ook bij grotere culturele instellingen blijkt dat ook bij veel postiviteit de bijdrage vanuit crowdfunding/donaties beperkt is.)

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we een wekelijkse nieuwtjesrubriek:’ O kijk hier, oude foto’s!’. In 2019 heeft deze de eerste maanden de speciale titel ‘Zierik langs de Ee!’. Deze nieuwe serie is ook na te lezen door te HIER klikken op Scouwen&Duveland-eeuwen-terug.

We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.