Welkom met actuele nieuwtjes

Deze dagen wordt de expo over ‘WO-l hier’ afgesloten en een kleine nieuwe, weer interessante, ‘geïnstalleerd’  Meer nieuws volgt z.s.m.

Tot en met 11 november loopt er op Schouwen-Duiveland een uitgebreide, extra gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier, 1914-1918’ t.g.v. 100 jaar Wapenstilstand op 11 november a.s. Hierbij zijn weer oude foto`s te zien, achter ramen bij de locatie waar ze indertijd gemaakt zijn, waardoor ze een echt inkijkje in die tijd geven.
Nederland was neutraal, maar had er zeker wel mee te maken. Enerzijds ging het leven gewoon door, anderzijds werden hier, net zoals in, met name, andere zuidelijke plaatsen, vele Belgische vluchtelingen opgenomen, lagen mannen vier jaar lang her en der in Nederland ‘paraat’, dus mensen van het eiland elders en mensen van elders hier, wat bepaald impact had, en er waren slachtoffers door verdwaalde bommen en mijnen. Maar ook zijn er allerlei foto`s van een vrolijk volksfeest in het centrum van Zierikzee en van toneeloptredens georganiseerd om fondsen te werven om steun te geven

     

Er is een raamexpo in Haamstede, in Brouwershaven en een uitgebreide route in Zierikzee met foto`s op hun locatie plus online een verzameling van losse foto`s en berichtjes betreffende de andere kernen op S-D en van enkele kernen op N-B. Er is echter nog niet van elke kern een foto en inzendingen daarvan en van meer zijn van harte welkom. Zo is er recent een dagboek met een kleine fotoverzameling van Marien Wandel aangeboden, toenmalig dienstplichtige uit Nieuwerkerk. Dit alles staat nu ook hier op de site. Er zijn zowel foto`s van zijn verloven thuis als van zijn legerplaatsen elders in Zeeland. Ook is er intussen een artikeltje te lezen over mini-interviews met een aantal Belgische toeristen v.a.v. de expo.
De expo is, bij dag en avond, vrij te bekijken. Klik HIER voor de speciale pagina over deze expo over WO-l hier. Daar de route, het interview bij ‘De stukken uit de expo’ en het interview bij ‘Linkjes naar meer over WO-l’ en veel meer.

    

Sinds kort loopt er ook een doorlopende ‘donateursactie’, om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer). Voor de basisexpo in de zomer krijgen we een subsidie, kaartjes verkopen is er natuurlijk niet bij met zulke raamexpo`s, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie en de technische uitvoering werd daarbij daarom noodgedwongen wel steeds soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar.
Zo’n donatie kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan daarbij in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen wordenOmgekeerd zijn we ook in te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.

Na de allerlaatste zomerdag is de zomereditie van dit jaar, met een kijkje in het straatleven rond 1900, afgesloten en daarmee een succesvol en heel lang expo-seizoen inclusief verschillende gelegenheidsvarianten. Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone mobiel of thuisscherm nog van alles gelezen worden (in Zierikzee is in het centrum in principe gratis WiFi).
De zomerexpo gaat so wie so maar deels in de ‘stalling’, er kan uit geput worden voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan dat bij uitnodigingen. Dat is bijvoorbeeld net alweer gebeurd voor een ‘stepping stone’ op de Dag van de Archeologie in Colijnsplaat (zie ‘Agenda’). 

>En natuurlijk zijn we al weer ver met de voorbereiding van een leuke winterexpo en een nieuwe expo voor 2019, met dezelfde basisopzet, maar een ander thema.

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we dit jaar een tweewekelijkse nieuwtjesrubriek:’O kijk hier, oude foto’s!’
Klik HIER voor de rubriek van 13 september over de klein serie met oude luchtfoto`s van Zierikzee.
Klik HIER voor de rubriek van 20 september over Oude Bomen
Klik HIER voor de rubriek van 18 november over de kleine fotoverzameling  + dagboek van Marien Wandel, uit Nieuwerkerk, tijdens WO-l dienstplichtig.


We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.
Enige toelichting en verslag m.b.t. de afgelopen editie

    
. (Vanwege de nieuwe, strengere privacywetgeving zijn de foto`s met leerlingen geblurd.)

Zomer 2018 waren er in verschillende kernen op Schouwen-Duiveland en in twee kernen op Noord-Beveland routes met raamexpo`s van  ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ met kijkjes in de kernen rond 1900. Zo waren er dit jaar meerdere leuke ommetjes te maken, waarbij je een aansprekend, echt kijkje, op locatie krijgt in de straten en het leven van toen. Toen de smit nog op straat aan het werk was, er nog koetsen en karren met paarden reden en een enkele eerste bus of auto, maar ook hoe er toen al, juist precies zoals nu, evenementjes werden georganiseerd bij gelegenheden.  
Het project is dit jaar niet alleen verder gegroeid, daarboven zijn, in samenwerking, twee lokale ‘zusterprojecten’ opgenomen, Bru-Verbeeld (Bruinisse met 7 panelen) en Gekrompen en Verdronken dorpen op S-D (11 gehuchten met steeds een paneel) en als bijzondere ‘kern’ is nu ook een nieuwbouwwijk betrokken, Poort-Ambacht in Zierikzee, met ‘Ver voor de wijk er stond’.
Het project is begonnen met de oudste foto`s die er te vinden zijn, natuurlijk omdat die zo bijzonder zijn. Ruimte die er is voor het project wordt ook graag gebruikt om te varieren, en ook al wat glimpen te geven met bijzonder, echt, materiaal van nog wat andere tijden.

Dit jaar was drie maal de eer van de opening aan lokale scholen. Op S-D bij de nieuwe kern Nieuwerkerk, waar de leerlingen ter plekke ook een onderzoeksopdracht kregen, op N-B zowel in Kortgene als Colijnsplaat, waar de leerlingen zelfs actief hebben meegewerkt door informatie bij de foto`s te verzamelen. Die info is nu te lezen op de pagina’s over die kernen of op de pagina ‘Verhalen’ en dat onder het rondkijken, op een terrasje of achteraf thuis. Alle keren is de expo symbolisch gepresenteerd aan alle inwoner en hun gasten en de toeristen en daarbij welkom geheten door een lokale evenementenorganisatie.
Er is ook weer regelmatig samengewerkt met diverse andere evenementen en ingehaakt op feesten, soms uitgebreid, soms met een spot op een enkel paneel.

      

De expo`s zijn zo weer een leuke aanleiding om eilandbreed en regiobreed kijkjes te gaan nemen in andere plaatsen. Voor bewoners, voor toeristen, voor generatieuitjes, voor een (avond)ommetje voor recreanten, voor scholieren en voor de bezoekers van allerlei lokale evenementen waar de expo`s bij betrokken worden.
Het seizoen is in 2018 in drie kernen op Schouwen-Duiveland al in maart opgestart met preview-expo’s en d eandre begin juni. Ze liepen t/m de laatste officiële zomerdag, 20 september (een sub-serie had zijn finale tijdens het Monumentenweekend 8&9 september, sommige anderen draaide juist nog ietsje langer).
De expo`s zijn ook tijdens het seizoen nog verder uitgebreid en er is gevarieerd. Zo waren er varianten en spotjes met Koningsdag, een try-out rondom Zierikzee-800, tijdens de Maand van de Geschiedenis zelfs een complete extra editie over WO-l en een terugkom-weekend in Colijnsplaat en daarnaast nog wat meer extraatjes en ook nog wat neer in de planning. De varianten en ín-between-expo`s tijdens de hersft en de winter zijn deels gerealiseerd speculerend op donaties en deels op kleine bijdragen van enkele organisaties steeds voor een specifieke editie.
Kijk voor meer info bij de pagina`s over de betreffende kernen of klik HIER voor de agenda.

    

De formule van exposeren van zo echt mogelijke beelden bij hun locatie geeft, om een bijzonder, echt kijkje in de geschiedenis te geven, slaat aan. Voor 2019 is er weer een wat andersoortige, hele aansprekende, expo in voorbereiding.

Er is intussen jaarlijks en incidenteel warmhartig financiële steun verkregen uit een aantal bronnen, echter blijft deze wel erg overzichtelijk We hopen van harte dat we, vanwege de positieve ontvangst, ook zoveel gaan krijgen dat het project substantieler en technisch kwalitatiever uitgewerkt kan. Er gebeurt nu veel extra uit passie, er wordt al zeer veel samengewerkt met anderen. Voor een duurzaam volhouden is natuurlijk, zoals bij alles, wel voldoende steun nodig. Klik HIER voor wat toelichting over de basis van het project.