Welkom met actuele nieuwtjes

   

Dit jaar is op Schouwen-Duiveland gestart met een nieuwe serie expo`s ‘O kijk, Scouwen & Duveland eeuwen terug!’. De eerste editie is in Zierikzee namelijk de groeiende route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’. Deze kan tot en met de hele zomer gewandeld, ook in willekeurige volgorde en hij is ook in stukjes te bekijken. Weer geven oude foto`s en meer, op locatie, leuke en vaak mooie inkijkjes in vroeger. Er is nu een eenvoudige versie uitgezet langs de oude lopen van de kreek de Ee, waaraan Zierikzee ooit begon. Deze  is van de Zuidhavenpoort tot de Westbrug en tot de Nobelpoort. Bij het ‘Luitje’, in de hoek van de Nieuwe Haven, is ook iets te zien over dit latere alternatief voor de Ee. Deze route wordt aldoende steeds nog wat verder uitgewerkt en er zijn soms specials. De extra expospecial van de seizoensopening ‘Het begin van Zierik aan de Ee!’ is nu in delen lokaal op tournee. In de hal van het Gemeentehuis van S-D ‘Over de oorkonde uit 976!’ en in de Openbare Bib/het Pieterzeemancollege ‘Over een echte voorouder van 1000 jaar terug!’. Het deel over de eerdere opgravingen rond de kerk is nu een special binnen de route op de schutting rond de Dikke Toren.
Klik HIER voor meer info.
Half mei start er ook weer een editie in Nieuwerkerk en er zit nog het een en ander voor S-D in het vat. Op Noord-Beveland wordt ook half mei weer een nieuwe route geopend en dat ook nu weer i.s.m. een school. Ook op N-B is nog een enkele pop-up een optie.

Verder worden ook de eerder opgebouwde series oude foto`s bij gelegenheden uitgezet.


De start van de route was dit jaar onderdeel van een uitgebreider programma als seizoensstart. Op 30&31 maart, was er, IN cultuurcentrum de Nieuwe Kerk, OP de oudste plek van Zierkzee, een leuke Special ‘O kijk, het begin van Zierik langs de Ee’. Er was veel belangstelling (totaal ruim 150 bezoekers en ruim 40 participanten) en de reacties waren positief zoals ‘interessant en gezellig’ en ‘je hoort nog eens wat en ik ben veel langer gebleven dan gedacht’. De burgemeester ontrolde de vertaling van ‘De Oorkonde uit het jaar 976’, met de oudste vermelding van Zierikzee. Deze geeft ook een bijzondere glimp van het heel vroege Zierikzee van voor de stadsrechten. De oorkonde en de verschillende aspecten werden uitgelicht in een openingsprogramma en met extra expo. Dat weer beeldend met foto`s van oude sporen, oude afbeeldingen ed. Deel van deze extra binnenexpo was ook een doorlopende powerpoint van de nieuwe route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’. Aan het programma droeg een palet van mensen en groepen bij, die we hierbij nogmaals van harte danken.
Ook deze extra expo wordt vervolgd en nog verder uitgewerkt.
Klik HIER voor een verslag in Ons Eiland
en HIER voor het vervolg op pagina 4.
Klik HIER voor een verslag in de PZC. 

    

De Special gaat direct, opgesplitst, op lokaal tournee. Daarna zal deze zo optimaal mogelijk opgenomen worden in de buitenroute ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ Zie hiervoor ook de Agenda of klik HIER voor meer info bij ‘Zierik langs de Ee’.


Ook voor dit jaar is weer een verder groeiende route met oude foto`s op locatie gepland op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en mogelijk nog verder. In week 1 is direct al gestart met een kleine preview van de expo-editie ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’, deel van de nieuwe serie ‘Scouwen&Duveland eeuwen terug’. Deze expo bestaat weer uit groeiende routes met raamexpo`s en dat, aldoende, in zoveel mogelijk kernen. Hier wordt nu, aan de hand van oude foto`s met nog oudere sporen en meer, op locatie, een zo echt mogelijk beeld gegeven van eerdere eeuwen en de ontwikkeling van de stadjes en dorpen. Dat soms met onverwachts duidelijk materiaal, soms met een glimp.

Een van de de oudste straatfoto’s, die al eerder te zien was, toont direct een belangrijk verdwenen stukje Ee van Zierikzee. Nu staan er spotjes op nog oudere sporen.

Er is inmiddels in Zierikzee al een wandeling te maken langs de Oude Haven-tot-Concordia, langs de Noordelijke Tak tot de Nobelpoort en, zo goed mogelijk, langs de oorspronkelijk tak, via de Dam en de Poststraat, langs de Nieuwe Kerk tot de Westbrug. Bij het Luitje aan de Nieuwe Haven zal ook  iets komen over het Havenkanaal, dat nu al goed 400 jaar het alternatief is voor de Ee. Bij de route al een eenvoudige preview met 13 kleine en wat langere series foto`s en afbeeldingen. Deze staan en hangen achter ramen van Oude Haven 54 tot Korte Nobelstraat 40/Waterpoortstraat en, via de Dam, tot de kop van de Weststraat. In de komende maanden zal deze eerste expo verder uitgebouwd worden. Extra programmadelen zijn, naast de Special op 30&31 maart, o.a. een project met scholieren, de rubriek in Ons Eiland waar wekelijks nieuws in staat over vondsten en de uitgroei van de route en er is een routeboekje gepland. Zo draagt het ook bij aan de aandacht voor Zierikzee-800.
De expo kan mede gestart door een subsidie van de Provincie, gegeven op voorspraak van de Gemeente. De expo`s zijn, altijd en nu weer, mede mogelijk door de medewerking van vele bewoners en andere organisaties. Voor het mogelijk maken van optimale uitgroei zullen er ook verschillende, leuke donateursacties komen.
Klik HIER voor de locaties, meer info en de eerste speciale donateursactie bij deze expo.

Heel binnenkort zal ook bekend gemaakt worden wat er dit jaar op Noord-Beveland gerealiseerd kan worden.
Er zal verder ook dit nieuwe jaar weer worden bijgedragen met speciale thema-expo`s aan verschillende events. Klik hier voor ‘Agenda’.


Blijft te bestellen

Omdat het leuk is dat het zo kan en omdat de route van de 80-jarige oorlog ook minstens 80 jaar nagelopen kan worden, is nog steeds te bestellen: De oude kaart van het ‘Beleg van Zierikzee’ plus het boekje ‘Het Mondragónpad’, met het verhaal en de route die de Spaanse veldheer Mondragón met zijn leger daarbij nam, die buiten te volgen is of al lezend. Klik HIER voor meer info.
Overschietende munten worden benut voor meer expo.

Sinds kort loopt er ook, bij elke expo, een doorlopende ‘donateursactie’, met als insteek om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer is er een subsidie, met raamexpo`s is kaartjes verkopen er natuurlijk niet bij, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie. De technische uitvoering is daarbij daarom noodgedwongen intussen wel wat soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar de donateursacties.
Doneren kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor het krijgen de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan bij een overboeking in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen worden. Omgekeerd is er ook een expo te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.


Eindejaarsterugblik: Het jaar 2018 was weer een rijkgevuld jaar qua ‘O kijk hier!-expo`s’.

-In de winter van 2017-2018 zijn er weer twee expo’s ‘O kijk naar de Kijkers!’ geweest in twee zorgcentra met selecties-op-maat van de zomerexpo`s.
-Buiten liep in de eerste maanden in Zierikzee een kleine, eerste, speciale editie met oude winterfoto`s (die in december ervoor was gestart).
-Ook is er toen een eerste ‘actuele’ expo geweest bij een onverwachtse ondergrondse vondst. Bij het werken aan een riool in Zierikzee werd toen een oud waterwerk herontdekt.
-In het voorjaar is er een proef geweest met een (vergelijkbaar) ‘dieper kijkje’ ter gelegenheid van de jaarlijkse voor-viering van Zierikzee-800-jaar-stadrechten. 

-De zomerexpo is in 2018 een stuk vroeger van start gegaan, met previews. Dat omdat het kon en omdat het zo aansluit bij het ritme van andere events en bij het algemene beleid. Zo waren er series van de zomereditie S-D-2018 al vanaf de eerste, metereologische, voorjaarsdag te zien en bijna alle series op S-D en N-B t/m de allerlaatste zomerdag. De route is dit jaar zowel in de lengte als in de breedte verder uitgegroeid. Er is nu een kijkje gegeven in het straatleven rond 1900 in 6 kernen: op Schouwen-Duiveland inmiddels in vier kernen en op Noord-Beveland in twee. Er zijn, door het seizoen heen, diverse kleine varianten toegevoegd, bijvoorbeeld rond Koningsdag, de kermis, het lustrum van de middelbare school, vanwege vrijgekomen, oude luchtfoto`s en op Colijnsplaat met een ‘terugkomdag’ voor de Dag van de Archeologie. Het is weer een succesvol jaar geweest. Snellere groei naar meer kernen, naar uitgebreidere routes en met nog meer varianten blijkt bij toeristen, bewoners en scholen van harte welkom te zijn. De zomerexpo en andere eerdere expo`s gaan overigens in de winter en bij nieuwe thema`s so wie so maar deels in de ‘stalling’. Er wordt uit geput voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan het ingezet worden bij uitnodigingen.
-In de herfst zijn er nog twee extra gelegenheidsexpo`s gerealiseerd. Van 1 oktober, start van de Maand van de Geschiedenis, t/m 11 november, 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog, was er de uitgebreide, extra gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’. Er waren edities in drie kernen op S-D en een virtuele aanvulling over alle kernen van S-D plus enkele van N-B. In één’van de kernen was de expo te zien achter de ramen van het grandafé van een zorgcentrum en was dus mede een editie ‘Terug naar de kijkers’.
-Van 15 oktober tot eind december was er, in de slipstream van de landelijke aandacht voor de ‘Wording van Nederland’ rond 1600, een duoexpo over het Beleg van Zierikzee tijdens de 80-jarige oorlog. Deel 1 met heel oude afbeeldingen en deel 2 met foto`s van het Geuzenfeest in Zierikzee 100 jaar terug.
-Door het jaar heen is tussendoor gewerkt aan de voorbereiding van de expo voor 2019 . Deze is op dezelde leest, maar met een ander thema.


Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: het is leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld worden, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone of thuisscherm steeds meer extra`s gelezen worden (In Zierikzee is er bovendien in het centrum in principe gratis WiFi dat hiervoor dus ook sesrvice biedt). Er blijkt bovendien zoveel om heel toepasselijk en interessant op aan te sluiten. Om daarom toch meer te presenteren, jaarrond en mogelijk ook jaarrond voor meerdere kernen, is een aantal maal geëxperimenteerd met technisch goedkopere uitvoeringen. De lay-out bleef wel in dezelfde nette stijl, en de research, inhoudelijke uitwerking, organisatie en PR bleven gelijk en vergen dus  natuurlijk evengoed veel inzet. Dat leidde tot een extra rijkgevuld jaarprogramma. Helaas was het echt niet te doen om dat, met deze middelen, ook nog eilandbreed of regiobreed te doen. Wel zijn bij het thema WO-l wat eenvoudige extra mouwen aangezet met een digitaal expo-gedeelte over meer kernen. Een punt is toch wel dat de expo`s werkelijk zeer goed worden ontvangen en ook nog veel meer, logische, potentie hebben, en er nog steeds alleen subsidie is voor zomerexpo en ook die minder hard groeit dan het zomerproject toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleinem andere bijdragen en donaties en verder op passie van de makers. De kijkers blijken toch echt te verwachten dat zo iets door de ‘gevestigde systemen’ mogelijk wordt gemaakt. (Ook bij grotere culturele instellingen blijkt dat ook bij veel postiviteit de bijdrage vanuit crowdfunding/donaties beperkt is.)

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we een wekelijkse nieuwtjesrubriek:’ O kijk hier, oude foto’s!’. In 2019 heeft deze de eerste maanden de speciale titel ‘Zierik langs de Ee!’. Deze nieuwe serie is ook na te lezen door te HIER klikken op Scouwen&Duveland-eeuwen-terug.

We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.