Welkom met actuele nieuwtjes

Dit jaar, 2023, in Zierikzee vanaf maart weer een binnen-expo in de Noord-Havenpoort, doorlopend een mini-raam-expo bij het Havenpark en ook zijn er weer pakketjes met themawandelingen te koop met een oude kaart van Zierikzee + een geïllustreerd boekje.  Over de Bevelanden is er nog het online-rondkijk-programma. Er zit meer in de broeikist, wachtend op sponsering, fondsbijdragen donaties en/of uitnodigingen. Weer leuke oude inkijkjes gewenst!


25 mei – 31 augustus 2023
“O kijk, die oudste beelden met boeren en vissers hier!”
Kleine raamexpo bij Havenpark 18 in Zierikzee
Bij dag en avond gratis te bekijken.


Te zien is een kleine serie scans van hele oude afbeeldingen waarop met name de stad in zijn geheel is getekend van verschillende zijden, maar waarop dus bijna ‘terloops’ ook wat te zien is van het werk in het buitengebied door de boeren en vissers, die voor het voedsel zorgden. Op bovenstaande ‘close-up’ bij voorbeeld een boer met ossen en een vissersboot, die mogelijk fuiken op haalt. Al met al een bijzondere glimp van het leven eeuwen terug.


Half maart t/m augustus 2023,
‘O kijk, die beelden van strijd door de eeuwen heen! bevrijding – landje pik – roven’.
-In het poortgebouw van de Noord-Havenpoort van Zierikzee.
Het poortgebouw is beperkt open, vooreerst op donderdag- en/of zaterdagmiddag van 12.00-16.00 uur (vaak met een van de kunstenaars.

-Op een aantal speciale dagen is er, in principe, een Poortdag voor een kijkje met oog voor de poort zelf. (De eerste was op Paaszaterdag 8 april van 12.00-16.00.)
-Ook is op afspraak een Okijkhier!-Poortbezoek mogelijk met een eigen groep. (Telefonisch contact kan na een berichtje naar stichtigvlam@gmail.com).


Ook dit jaar, 2023, is Vlam uitgenodigd om in de Noord-Havenpoort te Zierikzee als gastexposant bij te dragen met een geschiedenis-expo.
De Noorhavenpoort wordt door de beheerder benut voor de vaste kunstexpo, wisselende kunstexpo’s van jonge locals en voor historische expo’s. Voor dit jaar werd ons, Vlam, gevraagd of we ook iets gingen doen rondom ‘Zeeland 700’. We haken altijd ook graag in op speciale jaren rond ‘oud-nieuws’, dus ‘ja’ dat deden we.

Bij het thema Zeeland 700 werd wel snel duidelijk dat de ene strijd een andere inzet had dan de andere en Zierikzee niet altijd de onschuldige, heldhaftige underdog. Zo werd het thema voor deze expo  ‘Strijd door de eeuwen heen, bevrijding – landje pik – roven’. Dit weer aan de hand van oude beelden. Daarbij is overigens duidelijk dat er ook eerder nogal eens te veel geromantiseerd werd over sommige, historische strijdsituaties. Meer info over deze expo, extra programma, verdere expo’s in de poort en de openingstijden aldaar dit seizoen, volgt spoedig. Bij Agenda – Nu vast een intro.


Donaties in klassieke of moderne stijl

Stichting Vlam exposities met ‘kijkjes in de geschiedenis’ draait, na een aantal van startsteun, op donaties en sponsering ed.
Bijdragen kan (met een vrij te kiezen bedrag)
door gewoon overboeken naar NL77INGB0007733220 t.a.v. Stichting Vlam
of, nu ook, na scannen van de QR-code met eigen bankapp. Deze maand is dat de onderstaande (per maand ververst).
Bij voorbaat dank.


Groeiende greep linkjes als leestips bij expo ‘Strijd’, met extra info incl mooie documentaires en filmpjes.
Sowieso is er via Google veel interessants te vinden over allerlei vroegere situaties in Zierikzee/Zeeland/Vlaanderen(België) en Nederland. Weet wel dat ook wikipedia ook door leken aangevuld wordt en e.e.a. niet altijd objectief is.

Tips zijn welkom en kunne gemaild naar stichtingvlam@gmail.com

1165-1323 Strijd tussen Vlaanderen en Holland om Zeeland Bewestenschelde
nl.wikipedia.org/wiki/Strijd_tussen_Vlaanderen_en_Holland_om_Zeeland_Bewestenschelde

1672 Het Rampjaar
www.wereldregio.nl/nieuws/column/39212/schouwen-duiveland-in-het-rampjaar-1672

1732 De Zierikzeese Slavenkas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavenkas_van_Zierikzee

http://www.slavenkas.nl/oprichting%20en%20start.html

17e en 18e eeuw Nederland-Engels oorlogen
nl.wikipedia.org/wiki/Engels-Nederlandse_oorlogen

1780-1784 De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog

1785 Zierikzee en de slavenhandel
Over de explosie van het slavenschip Neptunes

 www.youtube.com/watch?v=3T8CVFLadfo
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/oproer-tegen-de-patriotten

1816 Schutterijen

1165-1323 Strijd tussen Vlaanderen en Holland om Zeeland Bewestenscheldenl.wikipedia.org/wiki/Strijd_tussen_Vlaanderen_en_Holland_om_Zeeland_Bewestenschelde


Te bestellen zijn: twee themapakketjes met poster met oude kaart en infoboekje

   

Pakket van Poster met heel oude kaart + Routeboekje: ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’ en
Pakket van Poster met andere oude kaart + Routeboekje: ‘Het Beleg door Mondragon’.
Nog een vraag? Dan kan er gemaild naar stichtingvlam@gmail.com


>Hele rubriekenserie ‘O, kijk die oude foto’s van De Bevelanden!’ online
Een serie van 39 oude foto’s van zo’n 100 jaar terug met extra info, die prachtige kijkjes geven in allerlei kernen in de verschillende Gemeenten van Noord- en Zuid Beveland in vroegere tijden. Deze zijn gepubliceerd in de Huis-aan-Huis krant De Bevelanden januari 2020 – juli 2021 en hier als complete serie online te zien. Klik daarvoor HIER.
(De rubriek loopt na de zomer in principe door in pop-up-vorm. Dat wel op nieuwe plekken, omdat De Bevelander helaas moest stoppen.)

             
nr.1, begin 2020 – nr.39, zomer 2021

 


We wensen iedereen leuke kijkjes en tellingen en een optimale gezondheid!


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


Nog even bij de expo`s van zomer 2019

Wat meer over de twee, kleine specials in Zierikzee over vondsten m.b.t. heel vroeger:
-Oudste naam (b)lijkt ‘Creka-en-Papingalant’ of zelfs ‘Papingaland-aan-de-Kreek’ , i.p.v. ‘Creka’, en de grondlegger een Paping! 
-Het feest rond de Stadsrechten 1219/2019 was leuk, maar graaf Willem 1 was nog op kruistocht en pas kerst 1219 terug! Vroege zomer 1220/2020 blijkt de beste optie als moment rond het verkrijgen van de stadsrechten. Het goede nieuws was dus dat er juist dan weer feest gevierd kon worden, maar helaas stak de covid een spaak in het wiel.


   
  


De drie hoofdlocaties zomer 2019, half mei t/m half september.

Zierikzee (S-D), Nieuwerkerk (S-D) en Wissenkerke (N-B)


     

Half mei is het zomerprogramma van ‘O kijk hier!’-2019 vol gestart. Dit jaar zijn er vooreerst in drie kernen routes met raamexpo`s: op Noord-Beveland wisselen deze af en is het nu in Wissenkerke, op Schouwen-Duiveland is er een nieuw thema en dat als eerste in Zierikzee (waar het al vroeger startte) en in Nieuwerkerk. Zo zijn er weer drie leuke ommetjes en wandelingen door een aantal kernen en deze geven daarbij zeker ook een leuke rede om op pad te gaan langs alle drie.
Donderdagmiddag 16 mei  was in Wissenkerke, Noord-Beveland, de zomerroute daar geopend, door de burgemeester samen met de bovenbouwers van de lokale bassischool De Vliete. De leerlingen hebben vooraf via familie allerlei weetjes over het gewone leven vroeger verzameld. Een grote greep hiervan staat op een extra sitepagina onder ‘Noord-Beveland”.
Vrijdag 17 mei is ook het ommetje rond de Kerkring in Nieuwerkerk (S-D) ‘open’ gegaan. Daarover ook meer in Ons Eiland van afgelopen week. Zie deze bij Scouwen&Duveand de pagina Nieuwerkerk.
In Zierikzee was de route veel vroeger gestart om mede een voorprogramma te zijn bij de viering van Zierikzee 800. De route van dit jaar ‘O kijk, Zierik langs de Ee! was mede hierdoor geïnspireerd en deel van het mooie programma. Delen van de extra expo bij het speciale OKH-weekend ‘O kijk het begin van Zierik langs de Ee!’, eind maart in de Nieuwe Kerk Zierikzee, zijn daarna ‘op klein tournee’ geweest en nu op verschillende manieren opgenomen in de zomerroute.  Van de oorkonde met de oudste vermelding van Zierikzee is een kleine scan te zien ter hoogte van de Nieuwe Kerk, zo ook een aantal foto’s van de archeologische opgravingen die gedaan zijn rondom de kerk op zoek naar de oudste sporen van Zierikzee en de werken van de 15 jarige stads- en eilandgenoten, n.a.v. het gevonden 10e eeuws graf, zijn hier online te lezen (zie ‘Scouwen&Duveland’). (Meer tournee is overigens wel een plan.)
Er is bovendien van harte een groot en een klein zusterproject met een vergelijkbare lijn opgenomen op de site. Op S-D de serie Gekrompen en Verdronken Dorpen en op N-B de kleine serie vaste panelen in Kortgene.
En verder was er een pop-up-expo op N-B tijdens het EEF-festival en zit er nog een in het vat. 

Er zijn direct weer de nodige positieve reacties op de routes van inwoners en toeristen en verder ook over de verschillende schoolprogramma`s. Ook zijn er  mooie bijdragen geweest met foto`s en info van allerlei bewoners. Natuurlijk is het leuk om al deze zomer nog verder uit te kunnen groeien. Over een aantal kernen, zowel op S-D als N-B liggen er nu zelfs expo`s in opslag, die relatief snel weer ingezet kunnen worden (N-B) en/of geupgrade naar het nieuwe thema (S-D). Maar ook groei naar andere eilanden is altijd een optie en uitnodigingen zijn welkom.

Het project ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ is geïnitieerd om de schat aan heel oude foto`s, die er is, op locatie te tonen, waarmee ze, heel aansprekend en toegankelijk, echte inkijkjes geven in het leven vroeger en de geschiedenis op die plek. Zo zijn er nu meerdere jaren allerlei raam-expo`s geweest op Schouwen-Duiveland en dat ook alweer meerdere jaren op Noord-Beveland. (Ook andere eilanden zijn overigens altijd een optie.) Expo`s met de oudst vindbare foto`s, van 100 jaar oud of meer, die het straatleven tonen van rond 1900, specifieke thema-series bij feestelijke gelegenheden zoals Koningsdagen en over serieuze, zoals over WO-l, in de herfst waarin deze 100 jaar ten einde was. Ook dan geven zulke foto`s op locatie een bijzonder, helder inkijkje in het dagelijks leven. Intussen zijn er ook expo`s waarbij verder in de tijd wordt teruggegraven, want ook dan blijken echte foto`s met sporen van nog veel vroeger of foto`s van sporen van vroeger, een aansprekende ingang en leidraad. De expo`s krijgen ook van zowel  bewoners, toeristen als scholieren de nodige positieve reacties.

We wensen iedereen weer leuke kijkjes en een goede zomer!

De zomerexpo`s waren mede-mogelijk door steun van de Provincie Zeeland op voorspraak van de Gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

                                

 


Er loopt, bij elke expo, een doorlopende ‘donateursactie’, met als insteek om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer is er een subsidie, met raamexpo`s is kaartjes verkopen er natuurlijk niet bij, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie. De technische uitvoering is daarbij daarom noodgedwongen intussen wel wat soberder en dat terwijl er zoveel positieve reacties zijn. Vandaar de donateursacties.
Doneren kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor het krijgen de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan bij een overboeking in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen worden. Omgekeerd is er ook een expo te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact. 

Eerste terugblik 2019 en stand van de ontwikkeling


Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: het is leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld worden, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone of thuisscherm steeds meer extra`s gelezen worden (In Zierikzee is er bovendien in het centrum in principe gratis WiFi dat hiervoor dus ook service biedt). Er blijkt bovendien zoveel om heel toepasselijk en interessant op aan te sluiten. Om daarom toch meer te presenteren, jaarrond en mogelijk ook jaarrond voor meerdere kernen, is een aantal maal geëxperimenteerd met technisch goedkopere uitvoeringen. De lay-out bleef wel in dezelfde nette stijl, en de research, inhoudelijke uitwerking, organisatie en PR bleven gelijk en vergen dus  natuurlijk evengoed veel inzet. Dat leidde tot een extra rijk gevuld jaarprogramma. Helaas was het echt niet te doen om dat, met deze middelen, ook nog eilandbreed of regiobreed te doen. Een punt is toch wel dat de expo`s werkelijk zeer goed worden ontvangen en ook nog veel meer, logische, potentie hebben, en er nog steeds alleen subsidie is voor zomerexpo en ook die minder hard groeit dan het zomerproject toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleine andere bijdragen en donaties en verder op passie van de makers. De kijkers blijken toch echt te verwachten dat zo iets door de ‘gevestigde systemen’ mogelijk wordt gemaakt. (Ook bij grotere culturele instellingen blijkt dat ook bij veel positiviteit de bijdrage vanuit crowdfunding/donaties beperkt is.)

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we een wekelijkse nieuwtjesrubriek:’ O kijk hier, oude foto’s!’. Deze serie is ook na te lezen door te HIER klikken op Scouwen&Duveland-eeuwen-terug.

We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.