Welkom met actuele nieuwtjes

Van 7 t/m 29 december is midden in Zierikzee deel 2 te zien van de raamexpo over de 80-jarige oorlog, het verzet tegen de Spanjaarden rond 1600 en ‘Het Beleg van Zierikzee’ in 1575-1576. Nu ‘O kijk, foto`s van dat Geuzenfeest 100 jaar terug!’  In deel 1 waren er mooie, hele oude afbeeldingen van Het Beleg, nu een serie bijzondere, toepasselijke, oude foto`s. Ook 100 jaar geleden blijken ze in Zierikzee namelijk uitgebreid gevierd te hebben dat indertijd de Oranjes en de Geuzen verwelkomd werden. Ook toen was dit echter al weer vele ruzies en oorlogen geleden. Kennelijk is het van alle tijden om soms een patriottisch moment af te stoffen om een leuk en mooi, nostaligisch feest te vieren. Dat we dit fenomeen nu mede kunnen zien door een serie prachtige, nagebleven foto`s is weer bijzonder. Deze zijn de komende weken te bekijken achter de ramen van Havenpark 5 (ElectroWorld), dus midden in het centrum, waar het straatfeest ook was. Binnen is, tijdens openingstijden van EW, ook nog de kleine, leuke powerpointvideo te zien over de mooie, oude vogelvluchtkaart vol actie ‘Het Beleg van Zierikzee’. 


Klik HIER voor meer info en voor het bestellen van de oude kaart van het ‘Beleg van Zierikzee’ plus het boekje ‘Het Mondragónpad’ met het verhaal en de route die de Spaanse veldheer Mondragón met zijn leger daarbij nam en die buiten te volgen is of al lezend. 


Het jaar 2018 is weer een rijkgevuld jaar qua ‘O kijk hier!-expo`s’. 
Van 1 oktober start van de ,aamd van de eschiedenis t/m 11 november, 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog was er de uitgebreide, extra gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’.

Van de eerste, metereologische, voorjaarsdag  t/m de allerlaatste zomerdag liep de zomereditie van dit jaar, met een kijkje in het straatleven rond 1900, en daarmee een succesvol en heel lang expo-seizoen, inclusief verschillende gelegenheidsvarianten.
In de eerste maanden is er een speciale wintereditie geweest (die in December ervoor was gestart), met varianten en
er is toen weer ‘O kijk naar de Kijkers!’ geweest met expo in twee zorgcentra.
De zomerexpo en andere eerdere expo`s gaan so wie so maar deels in de ‘stalling’, er kan uit geput worden voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan dat bij uitnodigingen. Dat is bijvoorbeeld in de herfst alweer gebeurd voor een ‘stepping stone’ op de Dag van de Archeologie in Colijnsplaat (zie ‘Agenda’).

Het in het licht halen van de oude foto`s en exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven. Het geeft ook echt meerwaarde: leuk om ze zo op hun plek te bekijken, leuk om ze zo ook toevallig te kunnen treffen en leuk dat ze altijd te zien zijn. De ruimte op de site voor extra info en verhalen kan steeds rijker ingevuld, ook door wat anderen bijdragen. Zo kan er tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone mobiel of thuisscherm nog van alles gelezen worden (in Zierikzee is in het centrum in principe gratis WiFi).
Een punt is wel dat er nog steeds alleen voor de zomerexpo subsidie is en ook die groeit minder hard dan het project toont. Alle verdere uitbreiding en extra edities gebeuren op hele kleine andere bijdragen en donaties en verder nog op passie van de makers.

Sinds kort loopt er ook een doorlopende ‘donateursactie’, om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer).
Voor de basisexpo in de zomer krijgen we een subsidie, kaartjes verkopen is er natuurlijk niet bij met zulke raamexpo`s, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt nu met incidentele, kleine bijdragen en enkele giften en vooral op passie en de technische uitvoering werd daarbij daarom noodgedwongen wel steeds soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar.
Zo’n donatie kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan daarbij in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen wordenOmgekeerd zijn we ook in te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.

>En natuurlijk zijn we al weer ver met de voorbereiding van een leuke winterexpo en een nieuwe expo voor 2019, met dezelfde basisopzet, maar een ander thema.

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we dit jaar een tweewekelijkse nieuwtjesrubriek:’O kijk hier, oude foto’s!’
Klik HIER voor de rubriek van 13 september over de klein serie met oude luchtfoto`s van Zierikzee.
Klik HIER voor de rubriek van 20 september over Oude Bomen
Klik HIER voor de rubriek van 18 november over de kleine fotoverzameling  + dagboek van Marien Wandel, uit Nieuwerkerk, tijdens WO-l dienstplichtig.


We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.

Enige toelichting en verslag m.b.t. de afgelopen editie

    
. (Vanwege de nieuwe, strengere privacywetgeving zijn de foto`s met leerlingen geblurd.)

Zomer 2018 waren er in verschillende kernen op Schouwen-Duiveland en in twee kernen op Noord-Beveland routes met raamexpo`s van  ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ met kijkjes in de kernen rond 1900. Zo waren er dit jaar meerdere leuke ommetjes te maken, waarbij je een aansprekend, echt kijkje, op locatie krijgt in de straten en het leven van toen. Toen de smit nog op straat aan het werk was, er nog koetsen en karren met paarden reden en een enkele eerste bus of auto, maar ook hoe er toen al, juist precies zoals nu, evenementjes werden georganiseerd bij gelegenheden.  
Het project is dit jaar niet alleen verder gegroeid, daarboven zijn, in samenwerking, twee lokale ‘zusterprojecten’ opgenomen, Bru-Verbeeld (Bruinisse met 7 panelen) en Gekrompen en Verdronken dorpen op S-D (11 gehuchten met steeds een paneel) en als bijzondere ‘kern’ is nu ook een nieuwbouwwijk betrokken, Poort-Ambacht in Zierikzee, met ‘Ver voor de wijk er stond’.
Het project is begonnen met de oudste foto`s die er te vinden zijn, natuurlijk omdat die zo bijzonder zijn. Ruimte die er is voor het project wordt ook graag gebruikt om te varieren, en ook al wat glimpen te geven met bijzonder, echt, materiaal van nog wat andere tijden.

Dit jaar was drie maal de eer van de opening aan lokale scholen. Op S-D bij de nieuwe kern Nieuwerkerk, waar de leerlingen ter plekke ook een onderzoeksopdracht kregen, op N-B zowel in Kortgene als Colijnsplaat, waar de leerlingen zelfs actief hebben meegewerkt door informatie bij de foto`s te verzamelen. Die info is nu te lezen op de pagina’s over die kernen of op de pagina ‘Verhalen’ en dat onder het rondkijken, op een terrasje of achteraf thuis. Alle keren is de expo symbolisch gepresenteerd aan alle inwoner en hun gasten en de toeristen en daarbij welkom geheten door een lokale evenementenorganisatie.
Er is ook weer regelmatig samengewerkt met diverse andere evenementen en ingehaakt op feesten, soms uitgebreid, soms met een spot op een enkel paneel.

      

De expo`s zijn zo weer een leuke aanleiding om eilandbreed en regiobreed kijkjes te gaan nemen in andere plaatsen. Voor bewoners, voor toeristen, voor generatieuitjes, voor een (avond)ommetje voor recreanten, voor scholieren en voor de bezoekers van allerlei lokale evenementen waar de expo`s bij betrokken worden.
Het seizoen is in 2018 in drie kernen op Schouwen-Duiveland al in maart opgestart met preview-expo’s en d eandre begin juni. Ze liepen t/m de laatste officiële zomerdag, 20 september (een sub-serie had zijn finale tijdens het Monumentenweekend 8&9 september, sommige anderen draaide juist nog ietsje langer).
De expo`s zijn ook tijdens het seizoen nog verder uitgebreid en er is gevarieerd. Zo waren er varianten en spotjes met Koningsdag, een try-out rondom Zierikzee-800, tijdens de Maand van de Geschiedenis zelfs een complete extra editie over WO-l en een terugkom-weekend in Colijnsplaat en daarnaast nog wat meer extraatjes en ook nog wat neer in de planning. De varianten en ín-between-expo`s tijdens de hersft en de winter zijn deels gerealiseerd speculerend op donaties en deels op kleine bijdragen van enkele organisaties steeds voor een specifieke editie.
Kijk voor meer info bij de pagina`s over de betreffende kernen of klik HIER voor de agenda.

    

De formule van exposeren van zo echt mogelijke beelden bij hun locatie geeft, om een bijzonder, echt kijkje in de geschiedenis te geven, slaat aan. Voor 2019 is er weer een wat andersoortige, hele aansprekende, expo in voorbereiding.

Er is intussen jaarlijks en incidenteel warmhartig financiële steun verkregen uit een aantal bronnen, echter blijft deze wel erg overzichtelijk We hopen van harte dat we, vanwege de positieve ontvangst, ook zoveel gaan krijgen dat het project substantieler en technisch kwalitatiever uitgewerkt kan. Er gebeurt nu veel extra uit passie, er wordt al zeer veel samengewerkt met anderen. Voor een duurzaam volhouden is natuurlijk, zoals bij alles, wel voldoende steun nodig. Klik HIER voor wat toelichting over de basis van het project.