Welkom met actuele nieuwtjes

Tot en met 11 november loopt er op Schouwen-Duiveland een uitgebreide, nieuwe gelegenheidsroute ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier, 1914-1918’ t.g.v. 100 jaar Wapenstilstand op 11 november a.s. Nederland was neutraal, maar had er zeker wel mee te maken. Enerzijds ging het leven gewoon door, anderzijds werden hier, net zoals in, met name, andere zuidelijke plaatsen, vele Belgische vluchtelingen opgenomen, lagen mannen vier jaar lang her en der in Nederland ‘paraat’, dus mensen van het eiland elders en mensen van elders hier, wat bepaald impact had, en er waren slachtoffers door verdwaalde bommen en mijnen. Maar ook zijn er allerlei foto`s van een vrolijk volksfeest in het centrum van Zierikzee en van toneeloptredens georganiseerd om fondsen te werven om steun te geven. (Zie voor de route en meer ‘Agenda’ en de speciale pagina over deze expo ‘Meer over WO-l hier’.)

.          

Er is nu ook online een verzameling bij van losse foto`s van kleinere kernen op S-D en van kernen op N-B. Er is nog niet van elke kern iets beschikbaar en inzendingen zijn van harte welkom. Zo is er recent een dagboek met een kleine fotoverzameling van Marien Wandel aangeboden, toenmalig dienstplichtige uit Nieuwerkerk. Dit alles staat nu ook hier op de site. Er zijn zowel foto`s van zijn verloven thuis als van zijn legerplaatsen elders in Zeeland.
(klik HIER voor de pagina met de foto`s en het dagboek. )

.                        

Sinds kort loopt er ook een doorlopende ‘donateursactie’, om te steunen met een ‘De Vijf ‘of ‘High Five’ (5 euro) als kijkkaartje (of natuurlijk met meer). Voor de basisexpo in de zomer krijgen we een subsidie, kaartjes verkopen is er natuurlijk niet bij met zulke raamexpo`s, de realisatie van uitbreidingen en extra expo`s gebeurt evengoed vanuit passie, maar de technische uitvoering werd noodgedwongen wel steeds soberder en dat terwijl er zoveel postieve reacties zijn. Vandaar.
Zo’n donatie kan door storting t.a.v. Stichting Vlam op NL77INGB0007733220. Voor de Kwartaalnieuwsbrief ook een e-mailadres vermelden (Dat kan daarbij in de vorm van: j.jansenADgmail.com).
Natuurlijk zijn ook sponsoren welkom. Er zijn allerlei soorten naamsvermelding mogelijk. Voor info kan contact opgenomen wordenOmgekeerd zijn we ook in te huren voor speciale wensen bij een event of voor een editie elders. Zie Contact.

>Na de allerlaatste zomerdag is de zomereditie van dit jaar, met een kijkje in het straatleven rond 1900, afgesloten en daarmee een succesvol en heel lang expo-seizoen inclusief verschillende gelegenheidsvarianten. De zomerexpo gaat so wie so maar deels in de ‘stalling’, er kan uit geput worden voor gelegenheidsexpo`s en bovendien kan dat bij uitnodigingen. Dat is bijvoorbeeld net alweer gebeurd voor een ‘stepping stone’ op de Dag van de Archeologie in Colijnsplaat (zie ‘Agenda’).

>Tussendoor komen er steeds meer onverwachtse, bijzondere foto`s beschikbaar uit verschillende bronnen en speuren we voor bepaalde thema`s. Tips zijn welkom. Het exposeren op locatie blijft heel positieve reacties geven en geeft ook echt meerwaarde. Op de site is er bovendien alle ruimte voor extra info en verhalen die dan tijdens het bekijken of op een terrasje of later thuis op smartphone mobiel of thuisscherm gelezen kunnen worden (in Zierikzee is in het centrum in principe gratis WiFi).

>En natuurlijk zijn we al weer ver met de voorbereiding van een nieuwe expo voor 2019, met dezelfde basisopzet, maar een ander thema.

〉 As soon as possible there will also be an introduction and more in, at least, English.
〉 De expo`s van ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ zijn raamexposities, waardoor de foto`s, bij locaties waar ze ooit gemaakt zijn, 24/7 (dagelijks bij dag en avond) en vrij te zien zijn.
〉 In de weekkrant Ons Eiland hebben we dit jaar een tweewekelijkse nieuwtjesrubriek:’O kijk hier, oude foto’s!’
Klik HIER voor de rubriek van 13 september over de klein serie met oude luchtfoto`s van Zierikzee.
Klik HIER voor de rubriek van 20 september over Oude Bomen
Klik HIER voor de rubriek van 18 november over de kleine fotoverzameling  + dagboek van Marien Wandel, uit Nieuwerkerk, tijdens WO-l dienstplichtig.
Enige toelichting en verslag m.b.t. de afgelopen editie

.                      
.            (Vanwege de nieuwe, strengere privacywetgeving zijn de foto`s met leerlingen geblurd.)

Zomer 2018 waren er in verschillende kernen op Schouwen-Duiveland en in twee kernen op Colijnsplaat raamexpo`s te zien van  ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ met kijkjes in de kernen rond 1900. Zo waren er dit jaar meerdere leuke ommetjes te maken, waarbij je een aansprekend, echt kijkje, op locatie krijgt in de straten en het leven van toen. Toen de smit nog op straat aan het werk was, er nog koetsen en karren met paarden reden en een enkele eerste bus of auto, maar ook hoe er toen al, juist precies zoals nu, evenementjes werden georganiseerd bij gelegenheden.  
Het project is dit jaar niet alleen verder gegroeid, daarboven zijn, in samenwerking, twee lokale ‘zusterprojecten’ opgenomen, Bru-Verbeeld (Bruinisse met 7 panelen) en Gekrompen en Verdronken dorpen op S-D (11 gehuchten met steeds een paneel) en als bijzondere ‘kern’ is nu ook een nieuwbouwwijk betrokken, Poort-Ambacht in Zierikzee, met ‘Ver voor de wijk er stond’.
Het project is begonnen met de oudste foto`s die er te vinden zijn, natuurlijk omdat die zo bijzonder zijn. Ruimte die er is voor het project wordt ook graag gebruikt om te varieren, en ook al wat glimpen te geven met bijzonder, echt, materiaal van nog wat andere tijden.

Dit jaar was drie maal de eer van de opening aan lokale scholen. Op S-D bij de nieuwe kern Nieuwerkerk, waar de leerlingen ter plekke ook een onderzoeksopdracht kregen, op N-B in Kortgene en Colijnsplaat waar de leerlingen zelfs actief hebben meegewerkt door informatie bij de foto`s te verzamelen. Die info is nu te lezen op de pagina’s over die kernen of op de pagina ‘Verhalen’ en dat onder het rondkijken, op een terrasje of achteraf thuis. Alle keren is de expo symbolisch gepresenteerd aan alle inwoner en hun gasten en de toeristen en daarbij welkom geheten door een lokale evenementenorganisatie.

.                                           

De expo`s zijn zo weer een leuke aanleiding om eilandbreed en regiobreed kijkjes te gaan nemen in andere plaatsen. Voor bewoners, voor toeristen, voor generatieuitjes, voor een (avond)ommetje voor recreanten, voor scholieren en voor de bezoekers van allerlei lokale evenementen waar de expo`s bij betrokken worden.
Het zomerseizoen loopt van 1 juni t/m 20 september, vanaf het allereerste begin van de zomer t/m de laatse officiële zomerdag, een enkele subserie draait iets korter en heeft haar finale tijdens het Monumentenweekend. 8&9 september. De expo`s zijn ook tijdens het seizoen nog verder uitgebreid en er is gevarieerd. Daarna komen er nog ‘after-season-expo’s’ bijvoorbeeld in oktober, vanwege de Maand van de Geschiedenis.
Er wordt ook regelmatig samengewerkt met diverse andere evenementen en ingehaakt op feesten, soms uitgebreid, soms met een spot op een enkel paneel. 

Kijk voor meer info bij de pagina`s over de betreffende kernen of klik HIER voor de agenda.

   

We wensen iedereen weer interessante en leuke rondkijkjes.

———————————


De expo is in 2018 zowel in de lengte als breedte verder uitgegroeid en voor 2019 is een nieuwe variant in voorbereiding.
Dit jaar is het seizoen al vroeg ingeluid met drie Voorjaars-Previewexpo`s op Schouwen-Duiveland, in Burgh-Haamstede, in Zierikzee en in Brouwershaven (zie voor de locaties onder Schouwen-Duiveland).
Voor 2019 is er weer een wat andersoortige, hele aansprekende, expo in voorbereiding. De formule geeft een basis voor allerlei opties, die we graag gebruiken om juist weer op locatie te tonen, voor steeds weer een bijzonder, echt kijkje in de geschiedenis.
Er is intussen jaarlijks en incidenteel warmhartig financiële steun verkregen uit een aantal bronnen, echter blijft deze wel erg overzichtelijk We hopen van harte dat we, vanwege de positieve ontvangst, ook zoveel gaan krijgen dat het project substantieler en technisch kwalitatiever uitgewerkt kan. Er gebeurt nu veel extra uit passie, er wordt al zeer veel samengewerkt met anderen. Voor een duurzaam volhouden is natuurlijk, zoals bij alles, wel voldoende steun nodig. Klik HIER voor wat toelichting over de basis van het project.