In-between-expo`s 2018-2019

Tussen de ene zomerexpo en de volgende zomerexpo zijn er enkele ín between-activiteiten, waaraan bijgedragen is of wordt, zoals de Dag van De Archeologie in Colijnsplaat. Alles wordt hier z.s.m. aangekondigd.