Natuur in de stad vroeger en nu!

.      
Ook eigen foto’s van Stadsnatuur binnen de veste, vroeger of nu, zijn welkom. Dat voor op een expoposter of op deze site bij de verdere info. Overleg of insturen kan via stichtingvlam@gmail.com.

Met het het voorjaar, is de hernieuwde, groeiende route-met-raamposter-expo opgestart: ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’. De route loopt van de Zuidhavenpoort tot de Varreput naast de Dikke Toren van de Nieuwe Kerk. De stad door een groene bril bekijken en deze site lezen kan echter natuurlijk altijd. De basisserie van 21 posters langs de route is nu compleet, deze serie kan tijdens het seizoen nog verder groeien. Bij elke poster zijn hier op deze pagina wat meer (oude) kijkjes te vinden. Ook krijgen alle ‘Teldagen’ ed. aandacht waar iedereen aan kan meedoen.
(Er zijn vanwege de corona-effecten dit jaar geen sponsoren geworven. De serie in Zierikzee is nu eerst alsnog uitgewerkt. Ook weer uitbreiden naar andere kernen blijft daarom nog een wens. De technische uitvoering is nu eenvoudig, mochten er toch nieuwe fondsen komen, dan kan dat alsnog weer verfijnder.)

-Inleiding over de wandeling met ‘een groene bril’
-Een kaartje met de route in wording.
-De adressen met de thema’s
-Onder elk thema een klikpunt naar extra info in de vorm van oude foto’s, kaarten, krantenknipsels ed. (ook doorlopende te lezen).
-Kalender van alle Teldagen’ ed.
-Leestips


Inleiding ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’

Met deze expo is er een nieuwe kijk in de stad te doen, nu door een ‘groene  bril’. Ook deze expo toont dit, aan de hand van oude foto`s, afbeeldingen en stukjes uit kranten, bij een treffende locatie. Bij de voorbereidende zoektocht werd duidelijk dat het fotograferen van natuur in het begin van de fotografie niet veel voorkwam. Er zijn wel allerlei foto’s van het Havenplein in haar eerste honderd jaar toen dit nog omringd werd door generaties bomen. Maar niet van alles wat er spontaan leeft, van valk tot vlinder. Het tekenen van allerlei planten en dieren, ook al ging het puur om het aanschouwelijk maken van soorten, gebeurde juist wel al lang op hoog niveau. Daarom zijn bij de verschillende posters meestal mooie oude schoolplaten afgebeeld. Hier op de website staat per dier of plant meer info met gebruik van oude foto’s, oude kaarten, oude krantenstukjes, maar ook van nieuwe filmpjes. (Overigens worden virussen en bacteriën, Covid of niet, voorlopig overgeslagen.)
Ook vroeger werd natuur soms gekoesterd, en soms geromantiseerd, anderzijds waren zeker ook toen vele dieren een concurrent bij de voedselvergaring, van die van vissen tot het houden van een boomgaard. Hoeveel natuur, vooral wat betreft kleine ‘wilde’ dieren er binnen de veste was en is, is ook nu nog redelijk onbekend. Er is momenteel weer de nodige aandacht voor omdat de kernen vaak een veel belangrijkere rol (kunnen) hebben voor flora en fauna dan gedacht en omdat meer daarvan voor bewoners ook heel prettig is. Daarom lag de koppeling aan de huidige teldagen snel voor de hand. Aan de landelijke teldagen kan iedereen meedoen door in eigen tuin, of park soorten dieren of planten te tellen en daarmee bijdragen aan het in de gaten houden van de stand van zaken.
Daarnaast worden er ook koppelingen gelegd bij andere events, waarbij dit logisch blijkt, zoals Koningsdag en Monumentendag ed.. Veel events zullen dit jaar mogelijk wel weer vooral digitaal zijn.


Kaartje met route in-de-groei door Zierikzee

Van de Zuidhavenpoort tot Fizi bij de Nieuwe Kerk


De adressen met de thema’s  (Onder elk thema een klikpunt)
In bleekgroen de posters die nog komen.

1. Springende vissen, Oude Haven 54 zijde Nieuwe Haven.
2. Zeehonden in de Oude Haven (en in de Nieuwe Haven). Aansluitende teldag bij de Oosterschelde. Oude Haven 14.
3. Vlinders, Tuinvogeltelling, eerste helft juli, Kraanplein 20.
4. Goudvissenverzameling van Job Baster, Havenpark noordzijde nr 35

5. Groen binnen en rond de veste, Oude Haven 18 Zierikzee. (Aansluitend actie Behoud Bomen Oude Haven).
6. Bomen, Oude Haven 18 Zierikzee. (Aansluitend event Boomfeestdag, uitgesteld tot de herfst.)
7. Vogels, Oude Haven 18 Zierikzee. (Aansluitend Landelijke Vogeltelling.)
8. Bodemdiertjes en meer. Oude Haven 18 Zierikzee. (Aansluitend Teldag Bodemdiertjes.)
9. Gevelde boom bij de storm van een eeuw terug. De Zeeuwse herbergh, Havenpark 2
10. Vis voor de stad, Marktzicht, Havenplein12, Event Havendag.

11. Nuttige huisdieren, zoals paarden en honden.
12 Vroeger groen rond het Havenplein, IJssalon, Havenplein 4 

13. Onkruid / wilde planten, Appelmarkt, Eindejaarstelling wilde planten en Chalkchallenge.
14. Fossielen, Naast de Zonnehoed, Poststraat 27, Archeologiedagen
15. Monumentale bomen, Poststraat 17, etalage Leger des Heils, nabij Wilhelminaboom
16 Poststraat 51, nabij de monumentale boom, rachts naast de entreetrap van de Nieuwe Kerk, Aansluitende registratie Boom van het jaar.

17. Egels, paneel aan de Nieuw Kerk
17b. Mol
18. Vleermuizen, Filmhuis Fizi ter hoogte van de Dikke Toren, teldagen Vleermuizen in voorjaar en najaar.

19. Valken, Filmhuis Fizi ter hoogte van de Dikke Toren
20. Kikkers en padden, Bij Varreput/Weststraat  (Kaart met paddeninzet, kikkerdriltelling.
21. Bijen, Bijentelling, Weststraat/Balie vanaf 17 april, Landelijke Bijentelling Nederland Zoemt 17&18 april.
21b. Tuinderijen in de stad (met bijen), Weststraat 


Kalender Tellingen 2021
Ook met enkele andersoortige evenementen. Daarvan is nog niet zeker of die ondanks de covidregels doorgaan.

-1e Kerstdag 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021: de Eindejaars Plantenjacht. Bloeiende planten in de winter.
-Laatste weekend  januari (30&31) Jaarlijke Nationale Tuin-Vogeltelling,
-Zaterdag 13 t/m zondag 21 februari 2021 (normaal weekend medio februari) Mollentelling 2021.
-Maandag 8 maart – zondag 4 april 2021 Kikkerdriltelling 2021
-Woensdag 17 maart > 10 november Nationale Boomfeestdag.
-Zondag 21 maart Begin voorjaar

-Zaterdag 3 april 2021 (paaszaterdag): Landschapsdag Schouwen-Duiveland in Burgh-Haamstede. (Helaas nogmaals afgelast ivm corona.)
-Zondag  4 en maandag 5 april Pasen
-Weekend 17 & 18 april 2021 Nationale Bijentelling

-Van ca 5 april  tot 20 mei kan iedereen en boom nomineren als Boom van het  Jaar.
-Dinsdag 27 april Koningsdag

-Vrijdag 28 & zaterdag 29 mei 2021: Landelijke teldag vleermuizen.
-Weekend 18-19-20 juni 2021. Nationale Archeologiedagen.
-Weekend 19&20 juni Libellentelling
-Maandag 21 juni Langste Dag – Kortste Nacht.

-Ca 2 juli: Zeehondentelling in de Voordelta en de Wester- en Oosterschelde.
-Zaterdag 3 tot en met zondag 25 juli week van de Tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting
-Hele zomer: Botanical chalking’ eerder gestart door https://morethanweeds.co.uk/

-Weekend 11 & 12 sept 2021 Nationale Spinnentelling. 
-Weekend 11 & 12 sept: Monumentenweekend. Erfgoed voor iedereen.
-Weekend 18 & 19 sept ??, Jaarlijkse Egeltelling
-Zaterdag 25 september t/m donderdag 7 oktober Bodemdierendagen 
-Oktober Maand van de Geschiedenis ‘Aan het werk’.
-Zaterdag 30 op zondag 31 oktober Nacht van de Nacht.
-Woensdag 10 november Nationale Boomfeestdag.
-Dinsdag 21 op woensdag 22 december Kortste dag – Langste Nacht.
-Zaterdag 1e Kerstdag tot en met zaterdag 1 januari 2022: de Plantenjacht. Bloeiende planten in de winter.

Leestip: Expeditie achtertuin


Extra info per themaposter

(Kan ook per item tijdens de expo nog uitbreiden.)
1. Springende vissen, te zien vanonder de Zuidhavenpoort in de ‘Sashaven’ op menig zomerse dag.

De ’Sashaven’ is het deel van de haven dat nog een over is van de oude Ee de kreek waaraan Zierrikzee ooit is opgebouwd. De springende vissen zijn ook elders in Zeeland wel te zien.


Foto van ca 1900. Genomen vanaf de brug aan de buitenzijde van de Zuidhavenpoort met zicht op de zijde 
Visschersdijk. (In de houtloodsen zit tegenwoordig de Museumwerf Stads-en Commerciewerf.) Uitgever: Mooij, A.C. de, ZierikzeeBron: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 7165.


Zierikzeesche Nieuwsbode 1850 Ook toen werd hier al op Harders gevist.


Voor wie niet direkt de Harders treft. Klik hoe voor een prachtige impressie. Wel van elders met een echt grote school.
thekidshouldseethis.com/post/33514168010

 Met dank aan HSVOOS, Hengelsportvereniging Oosterscheldeterschelde voor de info over het soort vis.
www.svoosterschelde.nl
2. Zeehonden in de Oude Haven (en in de Nieuwe Haven)

De Zeventien Provincien, ca 1670, Cartograaf Josua van den Enden,
met voor de kust van Zeeland twee zeehonden ingetekend.

16 januari 1915 Zierikzeesche Nieuwsbode

In mei 2018 zagen Kees  Ria Laurijssens ineens eenn Zeehond in de Oude Haven van Zierikzee.
Ze kinden ook nog een filmpje maken. Hier met toestemming te zien.

Klik HIER voor hun filmpje dat Omroep Zeeland toen uitzond.


Bij het Havenhoofd, aan de Nieuwe Haven, van Zierikzee heeft Stichting Rugvin de permanente, kleine observatiepost Studio Bruinvis geïnstalleerd. Daar kan iedereen de bruinvissen horen die hier langs zwemmen. Klik HIER voor meer info.

Telling van Bruinvissen in de Oosterschelde. De stand wordt regelmatigbijgehouden. Bij deze officiële tellingen kunnen echter bijna nooit gewone belangstellende meedoen. blijft natuurlijk leuk dat je ze regelmatig vaaf de kant kan zien. Meldeingen van zeehnden ed. in de haven zijn bij ons van harte welkom.


.


3. Vlinders

Oude schoolplaat

Nieuw zoekkaart, van de vlinderwerkgroep

Zierikzeesche Nieuwsbode 1884

Zierikzeesche Nieuwsbode 1891

Eerste helft juli 2021 week van de Tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting
Meedoen, door te tellen in eigen tuin of in perk of park, draagt bij om de kennis van de stand van zaken up to date te houden. Je ziet nog eens wat en er zijn tips om je tuin extra aanlokkelijk te maken voor vlinders. Klik hier voor de site van de Vlinderstichting met instructies en meer leuke vlinderinfo.


 


4. Goudvissenverzameling, Havenpark, ter hoogte van het beeldje
Het beeldje staat inmiddels twee maal in Zierikzee, de eerste versie pronkt sinds jaren naast de Nieuwe Kerk, een kleinere is in het Havenpark voor zijn woonhuis geplaatst.

Job Baster is zo beroemd dat hij een uitgebreide pagina op Wikipedia heeft. Klik daarvoor HIER.5. Groen binnen en rond de veste

Op de oude stadsplattegronden van Zierikzee is te zien dat bij de aanleg van de stadswallen er veel groen ‘binnen de veste’ lag en dat ook eeuwenlang zo is gebleven. Soms is het idee dat er ruimte was gehouden voor groei van de bevolking, wel zo logisch is echter dat er bewust voor gezorgd is dat er boomgaarden en tuinderijen bij de hand waren, zodat er ook bij een belegering voedsel aanwezig was. Een wijdere wal, betekent natuurlijk meer muur/wal om te verdedigen, maar dat zou het zo alleszins waard zijn. Pas na de Tweede Wereloorlog kromp dit door intensievere bebouwing.

    

Zierikzee: 1545 door Jacob van Deventer – 1649 door Joan Bleau –

      

1747 door Isaac Tirion – 1867 door Jacob Kuyper –

           

– 1912 op een Bonnekaart – 2021 via Google earth.

Er zijn enkele oude foto`s, van rond 1900, waar deze oude boomgarden en tuinderijen te zien zijn. In de periode van de vroege fotografie had dit echter niet veel aandacht.
Luxer waren de bomen die in een latere eeuw langs de oude Haven en langs de wal aangelegd zijn. Daarvan is op de kaarten te zien dat deze later aangelegd zijn.

        

     

1. De stadsgracht met uitzicht op de Nobelpoort en rechts de restanten van de stadswallen, over na het afbreken van de oude stadsmuur. (Bron Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr ZM-2893)
2. Oude foto’s boomgaarden Buijze en De Verwachting.
3. Kwekerij Zeldenrust, net buiten de Veste, aan de Timmermansdijk.
4. Appelverkoper van Zeldenrust op het Havenplein
5. 1940 – 1950 Zierikzee. Sint Lievens Monstertoren. Gezien vanaf het open veld achter de Regenboogstraat.
 (NL-MdbZA_5870_SP-0409 appelverkoper van zeldenrust 275 kb)
6. Bomen, Havenpark

Dr oude Haven is in 1872 n in 1879 verregaande gedempt. Tot dan volgde hij nog de oude loop van de kreek, langs deDe Mol en de Schuithaven  tot de gracht bij de Waterpoort (naast de Nobelpoort). Eerst werd  het Havenplein gevormd en alles tot en met de Schuitghaven. Een aantal jaar daarna werd ook het Havenpark gevormd. De Oude Haven was al omlijst door bomen, de gedempte delen kwam bveel groen. Hrt Havenplein werd het nieuwe centrale plein (i.p.v. het plein voor de Nieuwe Kerk), omringd met groot-groeiende bomen, langs de Mol en de Schuithaven waren  de gedempte delen groen (nu helaas veel betegelde  tuinen), bij het deel Havenpark  kwamen ook direct weer bomen. Hieronder een kleine impressie, inclusief een enkele foot die is genomen na een grote storm in 1906.

   

     

Toen de Oude Haven nog doorlipe en na de demping. Een heftige storm begin 1900

Een oude en een nieuwe bomenkherkenningsplaat


Woensdag 17 maart > 10 november Nationale Boomfeestdag.
De aanhoudende pandemie maakt uitstel onontkoombaar. “We hebben gedacht aan een Corona-proof-Boomfeestdag, maar we willen dat alle kinderen die mee willen doen, ook echt mee kunnen doen aan dit traditionele natuurfeest en dat kan niet” Peter aldus Derksen (directeur Stichting Nationale Boomfeestdag). Klik HIER voor meer info.


Groot bezwaar tegen kap bomen Oude Havrn n.a.v. ondrhoud kademuren 2020
De petitie is intussen ingediend. Het vervolg nog niet bekend.

Foto Wereldregio, artikel hieronder

www.petitie24.nl/petitie/3235/stop-bomenkap-oude-haven-zierikzee
www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/35363/petitie-bomenkap-passeert-duizend-sympathisanten
7. Vogels, Havenpark

Ook vroeger werden sommige vogels gehouden als zangvogels, maar velen waren in het dagelijks leven een plaag omdat ze bijvoorbeeld het fruit aan de bomen beschadigden. Dat is overigens natuurlijk iets van zowel toen als nu. Ook toen was er van alles bepaald via wetten. De ‘Wet op de Jacht en de Visscherij’ bevatte ook in 1852 vele artikelen. Hierbij dgene die binnen de stad het meest relevant waren. Minderjarigen (tot 18 jaar) mochten overigens meeliften op de vergunning van hun vader en meejagen (of vissen).

 

25 maart 1852 Zierikzeesche Nieuwsbode

Laatste weekend van januari de Jaarlijkse Nationale Tuin-Vogeltelling, 
Tel de vogels in eigen tuin of perk en draag bij aan de update over de stand van zaken. Plaatjes helpen de nit-wit. Ook worden daarbij tips gegeven voor een prettigere tuin voor vriendelijke vogel. Klik hier voor meer info en deelname.
8. Bodemdiertjes en meer

Waar groen is leven ook bodemdieren en (andere) insecten: lieveheersbeestjes en allerlei andere torren en kevers, mieren en ook slakken. Dat is trouwens geen schattig wereldje, sommige soorten eten weer andere op en regenwormen zijn bijvoorbeeld ook weer voer voor vogels, die daardoor hier kunnen leven.

Op onderstaande oude schoolplaat hier ook nog de slakken waar allerlei details bij getekend zijn.


Ook in 1892 was de mooie rol van regenwormen al bekend, dit ook voor het losmaken van de grond waar planten weer voordeel van hebben.

-Van 25 september t/m 7 oktober mee met de Bodemdierendagen 2021 Met waarneming van publiek kan beter gezien worden hoe het gaat met het bodemleven in de Nederlandse dorpen en steden. Meedoen kan met een duik eigen tuin of balkon, perk of park en voor kinderen ook bij een schoolplein! Het invulformulier voor de waarnemingen kan direct online ingevuld en doorgeven of eerst gedownload meegenomen naar buiten. Meer info op bodemdierendagen.nl/doe-mee.

 

 

-19&20 sept. 2020: Nationale Spinnentelling. www.tuintelling.nl/evenementen/spinnentelling 2020


 


9. Gevelde boom bij de storm van een eeuw terug, De Zeeuwse herberg, Havenpark 2
Herfst 1911 woedde er een hevige storm, in heel Nederland, maar met name in Zeeland. Op het Havenplein in Zierikzee gingen er twee grote bomen om. Veel erger was overigens de schade in de havens, met name in Bruinisse. Er werd, ook landelijk, uitgebreid verslag van gedaan in de kranten en er werd geld ingezameld voor de getroffenen. Hieronder een stuk uit de Zierikzeesche Nieuwsbode.
De stormen en overstromingen in Zeeland,hebben naast de directe slachtoffers en schade, meestal nog jaren impact gehad door de schade aan de natuur. Dat bijvoorbeeld door het zout dat in de grond achterbleef, dat weer moest uitspoelen door regen.


 


.


10.Vis voor de stad, Havenplein

Zierikseesche Nieuwsbode 1865

Oude schoolplaat, datum nog onbekend.

Ca. 1956: Schoolplaat ‘Welke zeevissoorten worden in Nederland aangevoerd?’
Uitgegeven door Produktschap voor vis en visprodukten.

Als je dit jaar weer door kan haan: Eind augustis De Havendagen van Zierikzee. Klik HIER voor meer info.


 


11. Nuttige huisdieren, zoals paarden en honden, DA-drogist, Appelmarkt 24
Eeuwenlang was de stad ook druk bevolkt door paarden en honden, die koetsen, wagens en karren voorttrokken.


 


12. Vroeger groen rond het Havenplein, IJssalon, Havenplein 4
Toen de Oude Haven in 1870 deels werd gedempt en zo het Havenplein ontstond werd dit direct omzoomd met halfwas boompjes. Deze groeiden prachtig uit en decennia lang is hiervan genoten. Tegenwoordig zijn ze verdwenen. En dat niet alleen hier maar op meer grote centrale pleinen in steden. Vaak omdat ze lastig zijn bij het opzetten van markten. Nu is de markt steeds vaker overspannen door mega-grote parasols die terrassen beschutten, die hier nu permanent opgesteld staan. 


13. Wilde bloemen vs onkruid, Appelmarkt

Gefotografeerd en ingestuurd door Hendrinkje de Kok op 2 mei 2021

1e Kerstdag 2020 tot en met 1 januari 2021: de Eindejaars Plantenjacht. Bloeiende planten in de winter. 
FLORON organiseert deze winter voor de zevende maal de Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Van Kerst tot 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen!We verwachten deze winter aardig wat bloeiende planten te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen  voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte plekken, zoals we in eerdere jaren hebben gezienKlik HIER  voor aanmelding en meer info.

1e Kerstdag tot en met 1 januari 2022: de Plantenjacht. Bloeiende planten in de winter.


-za 30 mei:  Met veel plezier promoten we hier de nieuwe hype ‘botanical chalking’ = bij plantjes en onkruid in/bij stoepen deze met stoepkrijt ernaast
natekenen en/of de naam erbij zetten. Helemaal leuk in aansluiting bij de raamexpo ‘O kijk, natuur in de Stad!’

Over de initiatiefnemers en het idee: morethanweeds.co.uk/news/ Snel en internationaal populair geworden door dit artikel: www.theguardian.com/environment/2020/may/01/not-just-weeds-how-rebel-botanists-are-using-graffiti-to-name-forgotten-flora-aoe . Ook in Nederland heeft het al op vele plekken aandacht gekregen, o.a. bij www.degroeneagenda.nl/botanical-chalking/
Insturen van een foto ervan, via stichtingvlam@gmail.com, is van harte welkom.

Appreciation of chalking on Twitter


 


14. Fossielen in hardstenen stoepen en muren
Onverwachtse natuur in de stad is te vinden in hardstenen stoepranden en muren. Het zijn fossielen die toevalig net op de zaagsnede van de stukken steen zaten. Het is natuurlijk wel een kwestie van goed naar de grond kijken tijdens het wandelen. misschien iets voor op de terugweg. Meldingen van vondsten zijn van hate welkom via stichtingvlam@gmail.com.


Archeologiedagen 18-19-20 juni 2021. Klik HIER voor meer info.
15. Monumentale bomen, de Wilhelminalinde
16. Monumentale boom naast de Nieuwe Kerk
In Zierikzee staan meerdere bomen die meer dan 100 jaar oud zijn. Daaronder e Whilhelmnalinde naast de Nieuwe Kerk, geplant toen zij koningin werd, en ook rechts van de trappen van de kerk staat een zeer oude boom, geplant vlak na de gereedkoming van deze nieuwbouw in 1848 (De vorige kerk was door brand tot ruïne geworden.) Ook deze boom is op een oude foto (hieronder) te zien in jongere jaren.

Wilhelminalinde Zz, ca 1905

Nieuwe Kerk ca 1900. De boom rechts naast de trappen staat er nog steeds.

Van 5 april  tot 20 mei 2021 kan iedereen en boom nomineren als Boom van het  Jaar.
Een vakjury kiest uit alle aanmeldingen één boom per provincie. Deze 12 genomineerden worden 26 augustus bekend gemaakt. In de periode van 30-08 tot 18 oktober 12.00 uur kan een ieder stemmen op zijn/haar favoriete boom. 20 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Zie: www.deboomvanhetjaar.nl 


17. Egels
Egels trekken vaak veel verder de bebouwde kom in dan men verwacht. Het zijn nachtdieren en mocht je ‘s nachts enge snuffelgeluiden in het groen horen, dat is dat vaak een van hen. Ze kunnen overigens hard rennen, vaak vlak langs de struiken of huizen zodat ze direct weer zo goed mogelijk kunnen schuilen bij gevaar.

za 12 & zo 13 sept 2020 is het jaarlijkse Egelweekend. De Egelwerkgroep van de Zoogdiervereniging, vraagt iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. Klik HIER voor meer: info. www.egelwerkgroep.com.


17b Mol
Zaterdag 13 februari tot en met 21 februari. mollentelling 2021.
Deze telling, georganiseerd door de zoogdierenverenging, is dit jaar een ruime week vanwege de omstandigheden met hoog water en de laag sneeuw die Nederland bedekt, Deze weersomstandigheden maken het bovendien extra interessant om te letten op mollen in de stedelijke gebieden. Natuurlijk mag je ook de rest van het jaar waarnemingen invoeren, graag zelfs! Op deze pagina vind je meer informatie over de Mollentelling en beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen. Klik HIER voor meer info en deelname.
18. Vleermuizen, bij de Nieuwe Kerk (Ramen Fizi)


Zierikzeesche Nieuwsbode 25 januari 1922

Vrijdag 28 & za 29 mei 2020: Landelijke teldag vleermuizen
Op 29 en 30 augustus 2021 tijdens de tweede Nationale Vleermuistuintelling.

Moment voor een rondje bij schemeringen langs de Nieuwe Kerk en poorten, maar ze vliegen soms zelfs in gewone tuinen in Plan West. Klik HIER voor meer info:  www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2021/vleermuistuintelling-2021-tel-op-28-29-mei-zelf-de-vleermuizen-de-tuin
19. Valken, Filmhuis Fizi, ter hoogte van de Dikke Torn.

ZNB 22 maart 1882

www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/artikelen/Voedsel_Slechtvalk_Zierikzee_Winter_1999_en_2000
Klik HIER voor het hele artikel.


  


20. Kikkers en padden, bij de ‘Varreput’ naast de Dikke Toren van de Nieuwe Kerk

Periode 3 maart-4 april 2021 Kikkerdriltelling
www.tuintelling.nl/evenementen/kikkerdriltelling

Iedereen met een vijver kan mee doen aan de telling. Mensen kunnen op de website Tuintelling.nl opgeven hoeveel kikkers en klompen kikkerdril ze kunnen vinden in hun vijver. Naast kikkerdril worden ook legsels van padden en salamanders geteld. RAVON gebruikt die informatie om in te schatten hoe goed het gaat met de populatie van kikkers en andere vijverdieren. Volgens een woordvoerder van de organisatie gaat het nu veel beter met kikkers dan in de jaren zeventig en tachtig. Toen hadden zij te lijden onder zure regen, een probleem dat nu naar de achtergrond is verdwenen. Ook hebben natuurorganisaties ervoor gezorgd dat er meer modderpoelen komen waarin kikkers en andere vijverdieren goed gedijen.
Rond deze tijd leggen vooral bruine kikkers hun eitjes. In de jaren tachtig was kikkerdril in de eerste weken van april te zien, maar nu legt het gemiddelde kikkerwijfje door klimaatverandering eind maart haar eitjes.
21. Bijen, Weststraat/Balie

Weekend van 17 & 18 april 2021 was weer de Nationale Bijentelling. Iedereen kan aan tellingen bijdragen en eventueel het hele jaar aan ruimte voor bijen. Klik HIER voor info en resultaten.


21b.Tuinderijen in de stad, Fizi. .. (en  wanneer mogelijk meer) …