Colijnsplaat

O kijk, die foto`s van WO-l hier.
Van 1 oktober t/m 11 november loopt er, met name op Schouwen-Duiveland, een extra editie ‘O kijk, die foto`s van WO-l hier’. Deze omdat het op 11 november 100 jaar geleden is dat de Grote Oorlog eindigde. Deze expo is een initiatief van Stichting Vlam dat geheel buiten de zomerexpo`s valt, evengoed bieden we graag enige ruimte aan zoveel mogelijk kernen. Online worden daarom ook ‘losse’ foto`s en berichtjes verzameld, in principe ook over Noord-Beveland. Er is nu ook een eerste oude foto of berichtje opgenomen van Colijnsplaat en van Kortgene. Inzendingen zijn welkom. Klik hier voor de pagina over deze expo over WO-l. 


Dag van de Archeologie op 13 oktober 2018
De zomerexpo is afgesloten, maar op zaterdag 13 oktober was er alweer een deel van de zomerse ‘O kijk hier!’-expo, op uitnodiging van de Gemeente, terug. Dit in het kader van de Dag van de Archeologie (zie ‘Agenda’). Deze expo was toen anders opgesteld, centraal in de Voorstraat, achter de ramen van De Zeemeermin en buren.Zomerexpo 2018
De hele zomer van 2018 was er weer een mooie expo ‘O kijk hier!’ met oude foto`s op hun locatie. Dit in Colijnsplaat door de hele Voorstraat, de foto`s steeds achter ramen en in etalages. Alles was bij dag en avond, 24/7, vrij te bekijken. De expo is dit jaar gerealiseerd in samenwerking met bovenbouwers van de basisschool Het Stelleplankier, die allerlei exra info hebben verzameld bij de foto`s. Hieronder een kaartje met de route en een overzicht van de adressen. Met een klik op een adres kom je bij de bijbehorende extra info. 

Voor het bericht in De-Bevelander over de zoektocht van de leerlingen HIER klikken:
www.de-bevelander.nl/nieuws/algemeen/422924/leerlingen-op-zoek-naar-oude-dorpsverhalen

Een kijkje in de Voorstraat waar de route van kop tot kop liep, met 16 oude foto`s bij hun locatie achter de ramen.
 Locaties raam-expo, editie 2018. Op de panelen staat bij elke foto een korte toelichting. Er is zoveel meer te vertellen. Klik op een adres voor nog wat extra info.

Van Noord naar Zuid
o Havenstraat 11, (Particulier)Het Veerhuis
< Voorstraat 73 + zijkant pand (Café Juliana) – Juliana
> Voorstraat 66 (De Patrijs) Herbergh
< Voorstraat 65 (Particulier) –– De Jugendstil school
> Voorstraat 58 (De Bakkerij ‘Wim en Francien’) In het net
> Voorstraat 56 (Particulier) Een rij winkels
< Voorstraat 53 (Particulier) De ijskar
> Voorstraat 52 (Particulier) – De oude fietsenwinkel
> Voorstraat 36 (Kapsalon Sylvia) – Van alles te zien
> Voorstraat 34a (Pand in verbouw) – De Kruisstraat
–  Kruisstraat
> Voorstraat 32 (De Zeemeermin) – De muziektent
> Voorstraat 26 (De Kleine Deugniet) – Een Utrechtse wagen
< Voorstraat 19 (Particulier)De eerste bus.
< Voorstraat 9 (Particulier)Activiteiten vroeger en nu.
> Voorstraat 1a – Hoekpand – (Particulier) – Tijdelijk ‘De route’, anders ‘De Kerk en het Doktershuis‘ 
< Havelaarstraat 32  –  V oormalige pastorie/(gesloten) Museum.  Pastorie en school


 Van Noord naar Zuid


.

1. Door Sam en Valisha
Oost-Zeedijk, 1903, Het Veerhuis

De Oost-Zeedijk ligt er eigenlijk al zo lang als Beveland bestaat er rondom. Alleen toen was die heel veel lager dan als die tegenwoordig is. Elke keer bekijken ze hoe veilig is het, en hoe hoog moet die dijk zijn, en dus wordt die dijk weer omhoog gebracht, zodat wij hier veilig kunnen wonen. Alleen tot 1979 stond er op heel die dijk vanaf  het gemaal tot aan Kats.

Mirandmuurdjes en dat zijn die muurtjes die er nu nog achter het watersport achter het gemaal staan en bij het witte huis op de dijk aan de zijkant van de patrijs. Als je voor het huis staat aan de rechterkant daar staan er nog steeds die mirandmuurdjes een stukje, en die hebben ze dus allemaal weggehaald aan een stuk van de oost-zeedijk. Omdat die dijk . Dus daar hebben ze later heel veel zand  in elke nieuwe dijk gedaan. En daar doen ze klei in omdat dat steviger is dan alleen zand. Dus dat hebben ze op deltahoogte gedaan dus dat zou wel veilig zijn. En in die zelfde tijd hebben ze dat gat van als je aan het eind oost-havenstraat naar zeedijk rijdt kan je zo door de dijk rijden en kan zo langs de oude haven kan je naar de tempel. Vroeger kon je niet naar de tempel omdat dat onder water stond dan, moest je langs het gemeentehuis naar boven als je naar de haven moest. Dus daarom hebben ze een gat in de dijk gemaakt zodat die weg erdoor kon en om daar zo lang de vissershaven waar nu praathuis op staat en die lag ook op dezelfde hoogte als de oost-zeedijk. dus dat was veilig en er lag nog een 1 dijk voor van de jachthaven dus Colijnsplaat was veilig dus daarom konden ze gerust een gat in de dijk trekken. Alleen de Zee ring waar dan ook mag je nooit een gat maken, want dat is heel gevaarlijk bij storm en wind. Voor de rest hebben ze toen heel veel zand in de oude haven gepompt. Waar nu de vismijn op staat hebben ze het zand gepompt om de nieuw vishaven te maken, loodsen te maken, en de vismijn neer te zetten en de jachthaven moest groter worden dus moest de vissershaven  van het kant van het gemaal naar de buitenkant gebracht worden. Dat hebben ze allemaal in dat jaar gedaan ze hebben daar heel veel kuupjes zand in gestopt. Als zij zand er in brengen is dat heel gevaarlijk want dan krijg je drijfzand maar bij dat werk  is er zelfs een bulldozer in het zand weggezakt en die hebben ze er niet meer uit het zand gehaald die was aan het rijden en die stopte opeens en die lag zo voor de helft  weggezakt. De bestuurder kon er nog wel uit komen, want die stond op het dak maar het kosten te veel om de bulldozer eruit te halen dus als het goed is ligt die daar nog steeds in het zand.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


.

2.Door Sil en Lars
De Juliana

De Juliana is een café (en een héél gezellig café). Vandaag de dag is het een café-restaurant.
Toen de Juliana bijna failliet was gegaan is deze gered door een scheepvaarder.
De mannen van het dorp kwamen vaak in de Juliana om te kletsen en wat te drinken. De vrouwen kwamen er niet vaak, maar als ze er kwamen dan dronken ze een soort wijn met suiker omdat dat erg goedkoop was.
De Juliana was een familiebedrijf van de familie Verburg, het werd van vader op zoon doorgegeven.
Er was ook een papegaai, maar omdat die teveel vloekte moest hij weg.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.

Aan de zijkant van het pad hangen ook permanent een aantal oude foto`s in een ‘menu-vitrine’. 


.


3.Door Jolie en Evy
Herbergh De Patrijs, 1917 (en iets rondom 1917).

De namen die De Patrijs (nu) heeft gehad:
In de 18e eeuw heette de Patrijs: “Brouwerij De Sterre”.
Daarna heette het in 1770, als herberg: “De Prins van Oranje”.
En in de Franse tijd:” Het Waapen van Colijnsplaat”
en nu heet het de Patrijs.

Geschiedenis
In 1961 werd het oude pand gekocht door de burgemeester van Veere voor zijn dochter Machteld.
Het pand werd gesloopt en refererend aan de oorspronkelijke vormgeving met de bruikbare oude materialen herbouwd.
Het gebouw werd geheel onderkelderd en staat daardoor ongeveer een meter hoger dan voorheen.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


.


4.Door Jolijn en Fleur
Voorstraat, 1921-1925. de Jugendstil school

Het gebouw waar de kinderen voorstaan is de christelijke school ‘school met den bijbel’.
Nu noemen we alle juffen en meesters met de klas erbij:

 • juffrouw Contant had klas 1&2,
 • juffrouw Flipse had klas 3&4
 • meester Vermaire had klas 3&4,
 • meester Okker had klas 3&4,
 • meester Geense had klas 3&4,
 • meester Blok had klas 5&6,
 • meester Bulthuis had klas 5&6,
 • meester Simons had klas 5&6.

Meester Blok, Bulthuis en Simons waren om de beurt hoofd van de school, ze woonde in het witte huis naast de school.
Er was vroeger geen schoolplein ze speelde op de straat. Pas +- 1965 kwam een schoolplein.

De spellen die ze deden waren:

 • Tikkertje,
 • overlopertje,

En in de herfst:

 • In de bladeren spelen,
 • gevecht met bladeren.

Vakken op de school:

 • De vakken die we nu kennen,
 • gym in de klas,
 • godsdienst,
 • meisjes kregen tussen de les door handwerk, leren breien en borduren (in groep 1 al).

Weetjes over de school

 • De schooldokter heette dokter Putter.
 • Ze gingen niet langs de voorkant maar langs de achterkant van de school.
 • Er zaten 5 klassen in de school.
 • Toen de school leeg was zat er een kunstenaar en later een tandarts.
 • In de gevel van het witte huis naast de school had een creatieve timmerman een patroontje gemaakt, en het zit er nu nog steeds.
 • Ze noemde de openbare school in Colijn de openbare pispot,
 • de openbare school noemde de christelijke school christelijke murpel (knikker).
 • Als het kermis was op het dorp dan ging de school op schoolreisje, zodat de kinderen niet naar de kermis konden.
 • Op de school moesten de kinderen elke dag bidden en elke dag was er godsdienst.
 • Als je in de klas kwam moest je met de armen over elkaar gaan zitten en als de juf/meester kwam dan gingen ze een liedje zingen en bidden.
 • Er was een snoepwinkeltje dicht bij de school, die ze Sane Snot noemden.

Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


.

5. Door Sem en Effren
Voorstraat 1900-1902, een rij winkels.

De foto is eigenlijk een brief van 24 mei 1902.
De schrijver van de brief is:‍‍‍ K Jansen.
Op de foto in de brief kun je de kerk zien.
Er wordt links geklust, en de familie is op weg naar een festival.
In die tijd schreef je Colijnsplaat als Kolijnsplaat.
Zo stond dat ook in de brief.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


.

6.Door Lisa en Sophie
Oud Colijnsplaat 1912

De Patrijs heten eerst de Eenhoorn
De huizen waren er toen nog niet om in te wonen.
Er zat  in die tijd een slager in een van de huizen die nu bewoond is.
Er was ook nog een fietsenwinkel, dat kunt u herkennen aan die tekst die op de ramen geschreven is dat staat er nu  nog steeds.
We weten voor de rest nog niet veel van de Voorstraat.
Klik HIER om naar de adressenlijs te te gaan..

7.De ijscoman

Een leuk verhaal over ijsjes eten vroeger is er vast, is nog van harte welkom en kan gemaild worden.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan..

8.Luuk en Yoran
Voorstraat nr. 52, toen nr. 112

Rijwielzaak, rond 1900 (maar je kon er ook tabak en naaimachines kopen) en woonhuis .
Nr. 112, nu nr. 52, toen rijwielzaak en nu woonhuis.
Dit was de eerste rijwielhandel van Colijn. De eigenaar van toen was C. van de Weele.
Een paar jaar later werd het verbouwd tot een dubbele etalage.
Nu is het een woonhuis en woont M. de Regt Jzn. erin.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan..

9.Door Jasmine & Jacey
Kolijnsplaat ,Voorstraat, 1900-1903

Je ziet hier op deze plaat erg veel dingen: bomen, huizen, mensen en nog veel meer.
Wij gaan jullie daar wat over vertellen.
|
De cultuur

 • Op dit plaatje ziet u veel bomen. dit zijn lindebomen je ziet hier op deze plaat erg veel bomen. Deze bomen zijn in 1825 geplant dus ruim 200 jaar oud.
 • Zoals u ziet zit er geen bestrating in het wegdek, dat komt omdat de straattegels nog maar net waren uitgevonden het duurde erg lang voordat alle stenen gemaakt konden worden.

De huizen

 • Het 3e huis was een pottenbakker
 • Op het 4e huis zit zoals u ziet een zwart vierkantje dat is een spionnetje. Een spionnetje is een soort spiegeltje aan je raam. Je kan dan zien wie er aankwam of voor je deur stond dit was voor nieuwsgierige mensen.
 • Bij het 5e huis ziet u dikke zwarte stammen. dit zijn blinde ramen hierdoor konden je meubels niet snel kapot gaan of verkleuren.
 • Het 6e huis was een smederij deze smid maakte gereedschappen.
 • Het laatste huis was een fietsenwinkel.

Achtergrond

 • Op de achtergrond ziet u een mast van een schip.
 • Om deze foto te maken had je geduld nodig. Het duurde wel 1 minuut dus je moest wel stil blijven zitten.

Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


.

10. De Kruisstraat

Er is vast nog een leuk verhaal over de Kruisstraat bekend, over de zadelmakerij, het telegraafkantoor of iets anders. Dit is nog van harte welkom en kan gemaild worden.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
11. De muziektent

Er is vast nog een leuk verhaal over de Muziektent bekend. Dit is nog van harte welkom en kan gemaild worden.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
12.Door Djennaba en Sylvia
Voorstraat 1907

We kijken van het oude gemeentehuis door de straat naar de kerk.
Aan de linkerkant van de straat stonden onder andere: een schoenenreparatiebedrijf, een garage, een benzinepomp, een broodbakkerij, een hoefsmid en een timmermanswerkplaats. Die is er nog steeds, maar niet in bedrijf.
Aan de rechter kant van de straat: schilders bedrijf , nog een timmermansbedrijf , een sigaretten winkeltje  en een fietshandel.
En dat allemaal in de Voorstraat.

Er staan ook mensen op de foto en daarnaast een Utrechtse wagen (de kinderwagen). De mensen op de foto zijn: Neeltje Kallewaard, Cor van der Peijl , Nico van der Peijl en Jannetje Hoogerheide met haar zusje. De kinderen staan van links naar rechts. Achter de kinderen staan: M. Koole en Lieven Douw.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
13.Door Jannes en Kacper
De bus

In 1918 bestond Colijnsplaat al 320 jaar.
De Voorstraat was de belangrijkste straat van Colijn. Daar waren ook de eerste winkels van Colijn gevestigd.
Daar werden vooral paarden gebruikt rond die tijd. In de Voorstraat reed 1 van de eerste bussen.

(Bron: ‘Dat vertelde Gerard de Fouw.’)

     
                       Vroeger en nu.  

Klik HIER om naar de adressenlijste gaan.


14. Door Nikki en Remon

De oudste gebouwen

Samen met de kerk is dit oude gerechtshuis / gemeentehuis het oudste gebouw wat er in Colijnsplaat staat. In 1769 werd er een nieuwe kerk gebouwd. Voor de bouw van de kerk moest de school worden gesloopt en kwam de school in het oude gerechtshuis.
Een nieuw gerechtshuis werd aan de andere kant van de straat gebouwd.
Het ontwerp van de kerk kwam van Johannes van Es en er wordt vanuit gegaan dat hij ook het gerechtshuis heeft ontworpen.
De Prins van Oranje liet 46.000 stenen leveren door een steenbakker uit Culemborg. De bouw was waarschijnlijk in 1769 klaar aangezien 17 Oktober van dat jaar een contract werd gesloten met Hendrik Huisson. Hij mocht als conciërge het huis bewonen en had de taak het gebouw schoon te houden en de maaltijden voor de bestuurscolleges te verzorgen.
In 1941 werden Colijnsplaat, Kats en Kortgene samengevoegd tot de gemeente Kortgene. Het gemeentehuis kwam in Kortgene te staan en was het gerechtshuis/gemeentehuis overbodig. In de jaren 50 werd het verkocht aan een particulier. Daarna heeft het nog onderdak geboden aan gezinnen die een tijdelijk huis nodig hadden. Ook heeft er nog een snackbar in gezeten. Uiteindelijk was het gebouw zodanig vervallen dat het een soort bouwval geworden was. Gelukkig zijn er mensen geweest die het hebben opgeknapt en nu wordt het gebruikt als woonhuis.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


15.Door Sen en Jett
Een Hervormde Kerk

De kerk werd vermoedelijk in 1607 gebouwd, uit welk jaar de huidige toren stamt. De kerk werd herbouwd in 1769, wat Johannes van Es en Frans Rupingh wouden. Enkele muurgedeelten van de 17e-eeuwse kerk werden daarin opgenomen. Stadhouder Willem V, die baas van Colijnsplaat was, stelde hier geld voor ter beschikking. In 1856 werd er een aanbouw aangebouwd en in 1981 werd onder meer de kap vernieuwd, waarbij zoveel mogelijk de 18e-eeuwse toestand werd nagestreefd. Het betreft een eenvoudige zaalkerk onder dubbel schilddak, met aangebouwde vierkante toren, gedekt door een tentdak. De toren is opvallend wit van kleur. Het interieur wordt overwelfd door een tongewelf.

Het herenhuis (doktershuis)
Het herenhuis, het eigenlijke doktershuis, is een van de oudste gebouwen in Colijnsplaat, het werd in 1769 verbouwd tot een eenvoudig rechthoekig gebouw met een toren en een poortje. Uit hetzelfde jaar dateert het kleine zaalkerkje met een stenen torentje. Aan nog oudere tijden doet een fraaie kopie van de Nehalennia tempel denken, die op een prominente plaats bij de haven is gebouwd.

Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.
16.Door Marc en Roman
Voorstraat 1905-1907

Waarom we voor deze foto hebben gekozen.
Het inspireerde ons omdat een bakkerij,  een smederij en een melkboer op de foto staan, dat zie je niet vaak meer, en de mooie bomen van de prachtige Voorstraat.
De Voorstraat is natuurlijk een prachtige straat en het is een straat met heel veel dingen. Het is ook niet voor niets de hoofdstraat van ons dorp. Vroeger waren er melkboeren, bakkers en nog veel meer. Nu staat de snackbar De Linde er, café De Patrijs, café Juliana en restaurant de Bistro.
Kortom er gebeurt van alles. Ook met de Colijnsplaatse Dagen staan in de Voorstraat de kraampjes er.
En we moeten het solexmuseum natuurlijk niet vergeten. Dat is al een hele oude winkel met oude solexen. Er is ieder jaar in ons dorp ook een Solex-wedstrijd.
De kerk staat natuurlijk ook in de Voorstraat. Die was heel belangrijk tijdens de watersnoodramp. Veel mensen konden daar schuilen in die tijd.

Kortom de Voorstraat is gewoon heel belangrijk voor ons dorp.
Er gebeurde vroeger ook veel dingen in de Voorstraat. Zo liepen er gewoon varkens los met hun boeren. De paarden gingen er ook naar de smid. Daarvan ook dat beeld in de Voorstraat.
Vroeger werkten de mensen veel aan hun huizen om ze op te knappen. Vandaar ook de ladder op de foto.
Achter veel gevels zaten winkeltjes, dat was in die tijd de baan van die mensen.

Dit was onze foto. Ik hoop dat jullie er wat van op hebben gestoken.
Klik HIER om naar de adressenlijst te gaan.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart en adressen printen