Straks …


>Komende landelijke speur- en teldag: De Archeologiedagen op 18, 19 en 20 juni 2021. 

Heel 2021 Nationale teldagen gekoppeld aan ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’
Vrijwel maandelijke is er een Nationale Teldag waaraan iedereen kan meedoen. Door in eigen tuin, perk of park dieren en diertjes en planten te tellen kan bijgedragen worden aan het bijhouden van de stand van de natuur. Dit jaar (2021) liep t/m 1 januari de Eindejaars Plantenjacht rond bloeiende planten in de winter, georganiseerd door Floron, eind januari de Nationale Vogeltelling, in februari de landelijke Molentelling georganiseerd door de Zoogdierenvereniging en in maart de Kikkerdriltelling. t bijhouden en onderzoeken van de stand van zaken van de natuur. De Landelijke Nationale Boomfeestdag is officieel verplaatst van maart naar november  maar op Schouwen-Duievland toch, bij de eigen scholen, gevierd.


Ook heel 2021 loopt de serie tweewekelijkse rubrieken ‘O kijk, die oude foto`s!’ in De Bevelander. Met kijkjes in steeds een andere kern in vroegere tijden.


Weer raamexpo`s op De Bevelanden of in andere regio’s zijn voor zomer 2021 ook een optie.  Uitnodigingen zijn welkom, verschillende vormen en subthema’s zijn mogelijk, en dat ook angepastaan het beschikbare budget.


Bijdragen bij verschillende zomerevenementen in 2021 blijven, optimistisch, een optie. Onduideljk is natuurrlijk nog wat weer echt gevierd kan. O kijk hier! kan natuurlijk ook vaak een leuk deel van een alternatieve invulling blijven.


Doorlopend donateurs- en sponsoracties en posteractie.
Het project draaide de eerste vier jaren op warmgegeven maar grillige subsidies en bijdragen van fondsen. Altijd daarbij echter ook op een grote dosis pure passie. Zoals tegenwoordig gebruikelijk wordt aangestuurd op ‘financiële autonomie’, wat inhoudt draaien op donateurs en sponsoren. Er waren er spontaan altijd al enkelen. Nu worden kijkers en bedrijven extra graag welkom geheten. Voor donateurs zij er extraatje zoals posters, voor sponsoren zijn er natuurlijk ook allerlei vermeldingen mogelijk. ook bijvoorbeeld met een opvallend toegevoegd logo op alle paneeltjes door de stad heen.

Posteractie Zierik langs de Ee: Posters 20-30, zwaar papier, satijnglans. Interesse? Mail naar stichtingvlam@gmail.com. Dan wordt de voorraad gecheckt en over bestelroute teruggemaild.
Het Mondragonpakket is even on hold gezet, om ruis door kruisen te vermijden (en we ook zuiver willen blijven m.b.t. de context van het verhaal). 

    


Hele jaar, ook in 1920: Gelegenheidsexpo’s op uitnodiging en ‘O kijk naar de kijkers!’ Beiden zowel op S-D, op N-B als in andere gemeenten.
Edities rond events en/of andere edities op maat worden op (gesponsorde) uitnodigingen van harte gerealiseerd. Deze kunnen samengesteld op basis van al opgebouwd materiaal en/of met extra materiaal.
Ook uitnodigingen van zorgcentra voor een expo zijn van harte welkom. Expo`s werden daar steeds zeer enthousiast ontvangen. Zolang we nog geen vaste subsidie of speciale subsidie voor deze activiteit hebben is een bijdrage verder wel nodig.

            
Links De Duinen  waar nu al voor de tweede maal ‘O kijk naar de Kijkers!’ was, rechts een speciale editie Zierikzee-2018 bij Capri en haar 3 buren,rond het kruispunt Mol/Schuithaven/Melkmarkt/Dam


Monumentendag, september 2021. Vlam draagt vast weer bij.


Maand van de Geschiedenis. oktober 2021 . Vlam draagt vast weer bij.


We wensen iedereen ook voor dan vast weer leuke kijkjes!