Straks …


Voor 10 december 2020 t/m 28 februari 2021 is er een Winterspecial, met varianten.
Deze is kleiner of groter afhankelijk van de ontwikkeling van de landelijke gezondheidsmaatregelen.


Heel 2020, om de week, Serie rubrieken ‘O kijk, die oude foto`s!’ in De Bevelander.
Vanwege positieve reacties al verlengd voor 2021. 


Teldagen gekoppeld aan ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’
De Eindejaars Plantenjacht rond bloeiende planten in de winter, georganiseerd door Floron, is voor deze winter afgesloten. Eind januari is weer de Jaarlijkse Nationale Vogeltelling, Meer info daarover volgt.

   


Voorjaar en zomer 2021 komt terug: de groeiende ramen-expo ‘O kijk, Natuur in de stad vroeger en nu!
De expo van dit jaar is erg vertraagd doordat eerst alles dicht (en ramen onbereikbaar werden), de fondswerving gelijk op stagneerde en het NB hoogzomer, in het centrum weer snel zo druk werd, dat het niet zo gezond leek om nog meer kijkers naar Zz te trekken, Samen rede om te gaan voor slow-groeien met komende zomer verdere uitbreiding. De tellingen gaan natuurlijk wel door (en zo ook de rubriek.)


Optie: raamexpo`s op De Bevelanden en verder voor zomer 2021.  Oppakken van de groeiende serie vindt Vlam een mooie optie, concrete uitnodigingen nog niet rond.


Bijdragen bij verschillende zomerevenementen in 2021. In 2020 lagen ineens alle events stil, maar hopelijk draait het weer in 2021 en kan Vlam dan ook weer bijdragen.


Doorlopend donateurs- en sponsoracties en posteractie.
Het project draaide de eerste vier jaren op warmgegeven maar grillige subsidies en bijdragen van fondsen. Altijd daarbij echter ook op een grote dosis pure passie. Zoals tegenwoordig gebruikelijk wordt aangestuurd op ‘financiële autonomie’, wat inhoudt draaien op donateurs en sponsoren. Er waren er spontaan altijd al enkelen. Nu worden kijkers en bedrijven extra graag welkom geheten. Voor donateurs zij er extraatje zoals posters, voor sponsoren zijn er natuurlijk ook allerlei vermeldingen mogelijk. ook bijvoorbeeld met een opvallend toegevoegd logo op alle paneeltjes door de stad heen.

Posteractie Zierik langs de Ee: Posters 20-30, zwaar papier, satijnglans. Interesse? Mail naar stichtingvlam@gmail.com. Dan wordt de voorraad gecheckt en over bestelroute teruggemaild.
Het Mondragonpakket is even on hold gezet, om ruis door kruisen te vermijden (en we ook zuiver willen blijven m.b.t. de context van het verhaal). 

    


Hele jaar, ook in 1920: Gelegenheidsexpo’s op uitnodiging en ‘O kijk naar de kijkers!’ Beiden zowel op S-D, op N-B als in andere gemeenten.
Edities rond events en/of andere edities op maat worden op (gesponsorde) uitnodigingen van harte gerealiseerd. Deze kunnen samengesteld op basis van al opgebouwd materiaal en/of met extra materiaal.
Ook uitnodigingen van zorgcentra voor een expo zijn van harte welkom. Expo`s werden daar steeds zeer enthousiast ontvangen. Zolang we nog geen vaste subsidie of speciale subsidie voor deze activiteit hebben is een bijdrage verder wel nodig.

            
Links De Duinen  waar nu al voor de tweede maal ‘O kijk naar de Kijkers!’ was, rechts een speciale editie Zierikzee-2018 bij Capri en haar 3 buren,rond het kruispunt Mol/Schuithaven/Melkmarkt/Dam


Monumentendag, september 2021. Vlam draagt vast weer bij.


Maand van de Geschiedenis. oktober 2021 . Vlam draagt vast weer bij.


We wensen iedereen ook voor dan vast weer leuke kijkjes!