Straks …


Voorjaar en zomer 2020. De groeiende ramen-expo ‘O kijk, Natuur in de stad vroeger en nu!
De groei wordt, na de iedereen-thuis-tijd, nu in mei weer opgepakt, juist omdat de route met raamexpo een gezond ommetje vormt.
Hier steeds de deel-onderwerpen en de locatie van de panden waar e.e.a. achter de ramen te zien is.


Heel 2020, om de week. Serie rubrieken ‘O kijk, die oude foto`s!’ in De Bevelander.


Expo-opties op De Bevelanden en verder zijn voor (zomer) 2020, behalve digitaal, nog niet concreet. (Een eerste, brede overview over de hele Bevelanden is er al met de tweewekelijkse rubriek in De Bevelander.)


Bijdragen bij verschillende zomerevenementen in 2020. Ook voor dit jaar weer gepland. (Dit zal helaas dit jaar tot 1 september  sterk beperkt zijn door de gezondheidsmaatregelen.)


Doorlopend donateurs- en sponsoracties en posteractie.
Het project draaide de eerste vier jaren op warmgegeven maar grillige subsidies en bijdragen van fondsen. Altijd daarbij echter ook op een grote dosis pure passie. Zoals tegenwoordig gebruikelijk wordt aangestuurd op ‘financiële autonomie’, wat inhoudt draaien op donateurs en sponsoren. Er waren er spontaan altijd al enkelen. Nu worden kijkers en bedrijven extra graag welkom geheten. Voor donateurs zij er extraatje zoals posters, voor sponsoren zijn er natuurlijk ook allerlei vermeldingen mogelijk. ook bijvoorbeeld met een opvallend toegevoegd logo op alle paneeltjes door de stad heen.

Posteractie en Mondragonpakket: Posters 20-30, zwaar papier, satijnglans. Interesse? Mail naar stichtingvlam@gmail.com. Dan wordt de voorraad gecheckt en over bestelroute teruggemaild.

    


Hele jaar, ook in 1920: Gelegenheidsexpo’s op uitnodiging en ‘O kijk naar de kijkers!’ Beiden zowel op S-D, op N-B als in andere gemeenten.
Edities rond events en/of andere edities op maat worden op (gesponsorde) uitnodigingen van harte gerealiseerd. Deze kunnen samengesteld op basis van al opgebouwd materiaal en/of met extra materiaal.
Ook uitnodigingen van zorgcentra voor een expo zijn van harte welkom. Expo`s werden daar steeds zeer enthousiast ontvangen. Zolang we nog geen vaste subsidie of speciale subsidie voor deze activiteit hebben is een bijdrage verder wel nodig.

            
Links De Duinen  waar nu al voor de tweede maal ‘O kijk naar de Kijkers!’ was, rechts een speciale editie Zierikzee-2018 bij Capri en haar 3 buren,rond het kruispunt Mol/Schuithaven/Melkmarkt/Dam


Monumentendag, 12 september. Vlam draagt vast weer bij.


Maand van de Geschiedenis. oktober. Vlam draagt vast weer bij.


Half november t/m 6 december 2020. Nieuwe Sinterklaasexpo gepland


7 t/m 31 december 2020. Nieuwe Winterspecial gepland.


We wensen iedereen ook voor dan vast weer leuke kijkjes!