Verhalen bij foto`s Zierikzee


Nieuwe bijdragen worden bovenaan toegevoegd en de eerste bijdragen staan dus onderaan.
Vanwege de tussentijdse verhuizingen van de foto`s bij gelegenheden, kan een enkele keer de locatie iets anders zijn.
Grijs betekent: nu niet opgesteld.

  • Over gelegenheden vroeger en nu n.a.v. speciale gelegenheidsexpo`s.
  • Over het leven vroeger n.a.v. foto`s uit de expo.
  • Over de situatie vroeger in de kernen aan de hand van de foto`s.
  • Over fotografie vroeger n.a.v. de foto`s.

Iets over de start van de fotografie.
De alleroudste, bekende foto’s zijn in ongeveer 1820 gemaakt. Het was een uitvinding die natuurlijk snel aandacht kreeg. In de jaren vijftig werd fotograferen al een beetje gewoon. De oudste foto uit Zierikzee, bij ‘O kijk’ is van iets na 1850! (Natuurlijk hopen we dat er mee hele oude boven tafel komen.)
In het begin duurde het maken van een foto lang, de camera moest minutenlang openstaan om genoeg belichting te krijgen. Met name daarom zijn de meeste heel oude foto’s nogal stil: vrij starre portretten of lege straten. Fotograferen was natuurlijk een bijzondere zaak, maar dat de mensen vaak wat stijf ogen komt dus vooral omdat ze lang stil moesten zitten. Van een tiental jaar later zijn er al foto`s waarop mensen een stuk meer ontspannen ogen en soms ook al van kinderen die echt spelen. Ondanks dat het vrij veel gedoe was, worden er  al vrij snel ook foto`s op straat gemaakt. Op de expo ‘O kijk’ is die oudste foto er een die nog net gemaakt is toen de Oude Haven nog helemaal tot Concordia liep en, ter hoogte van de Beuze, de Brede Brug lag. Omdat dat deel van de haven al in 1871 gedempt is, is het zeker, hoe oud de foto minimaal is!
Op deze foto is geen mens te zien. Dat is dus niet zo omdat het hier toen zo saai was, maar vanwege de technische beperkingen van het fotograferen. In het begin werden foto’s waarschijnlijk ook bewust op stille momenten gemaakt om geen vlekken van beweging te krijgen. Van een bekende oude foto, genomen in Parijs, is bekend dat de straten bedrieglijk stil lijken: door de lange openingstijd vlakken alle bewegende objecten, zoals wandelaars en koetsen elkaar weg, alleen wat steeds op zijn plek blijft, beklijft in het beeld. Op die foto zijn daarom alleen een schoenpoetser en een klant te zien, die toevallig de hele tijd op hun plek bleven.


Sporen van de techniek: gebarsten glas-negatieven.
Op  een enkele foto zie je een echte lijn lopen. De foto`s zijn expres niet bijgewerkt, ook deze strepen zijn niet gecamoufleerd. Ze laten iets bijzonders zien van de vroeger fototechniek. In het begin werden foto`s gemaakt door het licht dat in de camera-box viel op een glasplaatje met een dun laagje zilverzout op te vangen.. Het zilver oxideerde bij feller licht en zo kreeg je, door het verschil door licht en schaduw echt een mooi beeld. Dat het goed werkte is wel te zien aan de foto, die dus nog kort geleden met zo`n ooit belichte glasplaat gemaakt kon worden. Deze glasplaatje breken echter ook snel, dus een bekende schade is dat er bij het afdrukken te zien is dat er een keer een barst in het plaatje is gekomen of dat zelfs twee delen tegen elkaar aangeschoven moesten worden.


Zomer 2018, serie bij Poststraat 37


Lekker fietsen, toen en nu
In de Poststraat hangt nu (2018) ook een foto van iemand op een racefiets, een zierikzeënaar die toen een vrij bekende wielrenner was. Deze fiets had nog geen carbonwielen, maar in princiipe hadden ze, honderd jaar terug kennelijk al hetzelfde model.
Wie dat soort dingetjes interessant vindt klikke HIER: nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_fiets


Kop Havenplein. Deze serie zit weer even in de oude doos door de rccente verkoop van het pand van VH de Marskramer. We mochten in het voorjaar van 2018 maandenlang gebruik maken van de etalages daar.


Sociëteit Concordia en het haventje aan de Mol, Zierikzee

Concordia was, rond 1900, ten tijde van de foto, nog een sociëteit. Je moest lid zijn van de club om er heen te mogen. Het was een gezelligheidsclub, waar je elk dag heen kon, en ‘natuurlijk’ alleen voor Heeren. Concordia was de oudste sociëteit, later waren er meer. Het clubgebouw bestond eerst alleen uit het hoge pand links. In 1900 was er dus intussen rechts een grote bijbehorende tuin. Deze (en de tuinen erachter van de pizzeria en oude apotheek) kon er pas komen nadat het haventje gedempt was dat hier eerst was. Bij Concordia zouden ze ook de taak hebben gehad van het innen van tolgeld van iedereen die het haventjes in wilde.


Koetsen, Zierikzee, foto genomen ter hoogte van VH De Marskramer
Bij de expositie hangen twee foto`s met daarop ook een koets met paard, één in Brouwershaven (bij Krokus) en één in Zierikzee (bij Deans). Er zullen misschien nog mensen zijn die zelf nog in  een koets met paard gereden hebben, er zullen in elk geval mensen zijn van wie ouders of grootouders nog een koets met paard gebruikten. We zijn benieuwd naar zowel dagelijkse info als bijzondere! En wie weet misschien zelfs van wie de koetsen waren, die op de twee foto’s van ‘O kijk’ te zien is zijn?


Havenpark 6/8, Zierikzee  Foto van het pand dat hier stond voor de Rabobank hier bouwde.
Sommigen vertelden dat ze zelf nog in het oude pand kwamen toen de Muziekschool er zat.


Zomer 2018, serie bij Havenplein 5


Koninginnedagvieringen: Van 4 generaties Konings- en Koninginnenfeesten op foto.

 


*De verjaardag van de koning of koningin wordt al heel lang gevierd met volksfeesten. Nu ter ere van de verjaardag van koning Willem Alexander, daarvoor voor die van de koninginnen Beatrix, Juliana en Wilhelmina. Ook 100 jaar geleden gingen de vlaggen uit, werden er optochten georganiseerd (alhoewel hier toen nog zonder fietsen) en werden er kinderspelen, zoals zaklopen,  georganiseerd.

*Koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van Willem-Alexander,  kwam in 1898 op haar 18e verjaardag op de troon. Zij volgde zodra ze volwassen was haar vader op die al was overleden toen zij 5 was. De troonsbestijging en alle lustra van deze troonsbestijging waren in haar periode dus altijd vanzelf op Koninginnedag. Dat werd vaak dubbelfeest. Bij haar troonsbestijging werden er in veel plaatsen Wilhelmina-lindes geplant (een boom planten bij een geboorte was lang een gebruik). In Zierikzee staat er ook een, naast het plein van de Nieuwe Kerk, die inmiddels van echt (een koningin waardig) majestueus formaat is. Op het beschermende hekje wordt de datum en gelegenheid ook genoemd.  Op heel oude foto`s van Zierikzee is deze boom te volgen vanaf zijn prille start.
*Andere Oranjefeesten waren er als er koninklijk bezoek was. Zoals (toen nog ) prins Willem-Alexander door het land trok om Maxima voor te stellen, de jonge prinses Beatrix dat deed om Claus voor te stellen, zo kwam koningin Wilhelmina langs om haar man Willem voor te stellen, ook in Zierikzee.  Een rede om de straten zeer rijkelijk te versieren en dat weer een rede voor de eerste fotografen om dit goed vast te leggen.
*Dit jaar was er bij Koningsdag een eerste Oranjetentoonstelling van ‘O kijk hier!’, op feestlocatie, de komende jaren herhalen we dit graag in groeiende vorm.


-Op proef een klein digitaal kijkje op het Havenplein in Zierikzee rond 1900

 


Meer volgt